همه‌ی نوشته‌های admin

دانلود فایل word مقاله بررسی تاثیر نسبت های سودآوری و نرخ رشد آن ها بر بازده غیر عادی آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1388

دانلود فایل word  مقاله بررسی تاثیر نسبت های سودآوری و نرخ رشد آن ها بر بازده غیر عادی آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1388

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل word مقاله بررسی تاثیر نسبت های سودآوری و نرخ رشد آن ها بر بازده غیر عادی آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1388 دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل word مقاله بررسی تاثیر نسبت های سودآوری و نرخ رشد آن ها بر بازده غیر عادی آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1388 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل word مقاله بررسی تاثیر نسبت های سودآوری و نرخ رشد آن ها بر بازده غیر عادی آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1388،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی تاثیر نسبت های سودآوری و نرخ رشد آن ها بر بازده غیر عادی آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1388 :

بررسی تاثیر نسبت های سودآوری و نرخ رشد آن ها بر بازده غیر عادی آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1388-1380)

چکیده:
بر اساس مطالعات صورت گرفته، سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی که در مدل های تصمیم گیری خود بیشتر به سمت سود و نسبتهای مالی در بر گیرنده این عامل (مانند نسبت بازده سرمایه گذاری، نسبت حاشیه سود ناخالص و نسبت سود هر سهم) معطوف می شوند؛ به عبارتی اطلاعات صورت سود و زیان برای آنها مهمتر از سایر صورتهای مالی بوده و از این طریق توانسته اند بازدهی بیش از بازده مورد انتظار بدست آورند. کسب بازده اضافی یا بازده غیر عادی نیز با تئوری بازار کارا مرتبط بوده و به عبارتی هر اندازه بازار اوراق بهادار کاراتر باشد، امکان کسب بازدهی اضافی توسط گروهی خاص کمتر بوده و موجب حفظ سرمایه های افراد شده و در نهایت باعث اعتماد سازی افراد به معاملات بورس اوراق بهادار می گردد.

این تحقیق که بین 55 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و برای دوره زمانی 1388-1380 انجام گرفته، به بررسی تاثیر نسبتهای سودآوری و نرخ رشد آنها بر بازده غیرعادی آتی سهام پرداخته است. در نهایت نتایج حاصل از یافته های تحقیق که با استفاده از روش رگرسیون خطی و آزمونهای آماریF و t مورد تحلیل قرار گرفته، بیانگر تایید فرضیه اصلی این تحقیق بوده است. یعنی اینکه اقلام صورتهای مالی علی الخصوص صورت سود و زیان، همچنان یکی از صورتهای مالی اساسی است که اطلاعات آن، اطلاعاتی مربوط تلقی شده و بر تصمیمات استفاده کنندگان از صورتهای مالی «اثر گذار» می باشد. . از طرف دیگر و با نوجه به تئوری بازار کارا، می توان گفت که بین کارایی بازار اوراق بهادار تهران و بازده غیر عادی آتی سهام ارتباط وجود داشته هر چند که این ارتباط معکوس بوده است.

واژه های کلیدی: صورتهای مالی، سرمایه گذاران، نسبت های سود آو

ری، بازده غیرعادی آتی سهام

مقدمه
تاریخ حسابداری شبیه به فلسفه است. آن تاریخ اصول است و همچنین تاریخ روشهاست. در بهترین حالت، آن را یکی از واقعیت های مالی اگرچه به روشی عملی، نمایان می کنند (متسیچ، 2008،1).
حسابداری به عنوان یک حرفه علمی در نیمه دوم قرن بیستم به موفقیت های بسیاری دست یافته است. در طول این مدت، «رویکرد علمی» به حسابداری بشدت و بطور قابل توجهی تحت تاثیر سایر رشته ها از جمله اقتصاد، امور مالی، تحقیق در عملیات، علوم رفتاری، حتی فلسفه و تاریخ (شامل باستان شناسی)، قرار گرفته است. در این میان مهمترین توجیهی که می توان برای پیشرفت حسابداری در سالهای اخیر مطرح نمود؛ به هدف اصلی آن یعنی فراهم آوردن اطلاعات برای استفاده کنندگان شامل درون سازمانی و برون سازمانی به منظور تصمیم گیری و ایفای وظیفه مباشرت یعنی پاسخگویی بر می گردد(همان منبع،2).
یکی از ابزار هایی که حسابداری بوسیله آن نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را بر طرف می نماید، صورتهای مالی است. صورتهای مالی شامل صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای همراه، هسته اصلی گزارشگری مالی هر واحد تجاری را تشکیل می دهد. استفاده کنندگان از صورتهای مالی بوسیله این اطلاعات اقدام به اخذ تصمیمات آگاهانه می نمایند و سعی در حداکثر نمودن ثروت خود دارند؛ یعنی باعث تخصیص بهینه منابع به بخش های مختلف اقتصادی کشور خواهند شد.
یکی از مشکلاتی که استفاده کنندگان در ارتباط با سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار همواره با آن مواجه بوده اند، عدم اطمینان از کسب بازده و متضرر شدن آنان بوده است. از اینرو، این افراد با بهره گیری از متخصصین اقدام به تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات می نمایند که می تواند یکی از ابزار های مفید در راستای تصمیم گیری و رسیدن به هدف اصلی خود، یعنی جلوگیری از متضرر شدن آنان و افزایش بازده باشد و بدین سان تلاش می نمایند تا از کسب بازده غیر عادی یا غیر متعارف توسط سایرین جلوگیری نمایند.
در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت های سوآوری و نرخ رشد آنها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر محتوای اطلاعاتی این اقلام در کسب بازده غیر عادی آتی مورد بررسی قرار گیرد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
استفاده کنندگان صورتهای مالی در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری و اعتباری بر اطلاعات متنوعی تکیه می کنند. فرآیند تصمیمات استفاده کنندگان به گونه ای است که با اتکا بر اطلاعات واحد تجاری سعی در اخذ بهینه ترین تصمیم دارند و مهمترین تصمیماتی که آنان اتخاذ می نمایند، نشان از منطقی بودن شان در بکارگیری اطلاعات واحد تجاری دارد. بنابراین این باور وجود دارد كه هر قدر كیفیت گزارش های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارائه گزارش ها استفاده شود، ریسك اطلاعات كاهش خواهد یافت و استفاده کنندگان تصمیمات بهینه تری اتخاذ خواهند نمود. لذا هدف اصلی حسابداری تهیه اطلاعات مربوط برای استفاده کنندگان است.

هدف¬های حسابداری و گزارشگری مالی
بر اساس چارچوب نظری استانداردهای بین المللی حسابداری که در سال 1989 منتشر گردید، هدف اصلی آن کمک به تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری از یک سو و افزایش هماهنگ سازی مقررات، استانداردهای حسابداری و روش های مربوط به ارائه صورت های مالی دیگر سو است.

چارچوب نظری تهیه و ارائه صورت های مالی بر مبنای این شناخت اساسی پایه گذاری شده که بهترین راه برای هماهنگ سازی، توجه به صورت های مالی است که با هدف فراهم کردن اطلاعات مفید در تصمیمات اقتصادی تهیه می شوند.

چارچوب نظری تهیه و ارائه صورت های مالی با علم به این موضوع ارائه شده است که همه اطلاعات مورد نیاز برای تمام استفاده کنندگان را نمی توان در قالب یک مجموعه صورتهای مالی قرار داد، هرچند که برخی از نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان مشترک است. برای مثال، تمام استفاده کنندگان تا حدودی به شناخت وضعیت و عملکرد واحد تجاری علاقه مندند و صورت های مالی با اهداف عمومی، به برآورد اکثر نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان کمک می کند.

محصول‌ نهایی‌ فرایند حسابداری‌ مالی‌، ارائـه‌ اطلاعات‌ مالی‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ مختلف‌، اعم‌ از استفاده‌كنندگان‌ داخلی‌ و استفاده‌كنندگان‌ خارج‌ از واحد تجاری‌، در قالب‌ گزارشهای‌ حسابداری‌ است‌. آن‌ گروه‌ از گزارشهای‌ حسابداری‌ كه‌ با هدف‌ تأمین‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ استفاده‌كنندگان‌ خارج‌ از واحد تجاری‌ تهیه‌ و ارائه‌ می‌شود، در حیطه‌ عمل‌ گزارشگری‌ مالی‌ قرار می‌گیرد.
نهایتاً هدف اصلی حسابداری، تهیه صورتهای مالی است. بیانیه انجمن حسابداری آمریکا (1957)، تحت عنوان استانداردهای حسابداری و گزارشگری مبنای تهیه و ارائه صورتهای مالی، مقدمه خود را با این عبارت شروع کرد: «وظیفه اصلی حسابداری شامل گردآوری و انتقال اطلاعات ضروری برای درک و فهم فعالیت های واحد تجاری است» که همانا این امر از طریق صورتهای مالی امکان پذیر خواهد بود (رحیمیان،1386، 6و 7).
سرمایه گذاری و اهداف آن
در مباحث اقتصادی مطرح گردیده که درآمد افراد به دو طریق از دست آنها خارج می شود ؛ یکی مصرف و دیگری پس انداز. مصرف افراد مستقل از درآمد آنهاست به گونه ای که حتی در درآمد صفر هم باز مصرف دارند و آنها مجبور به قرض گرفتن می شوند. اما پس انداز تابعی از درآمد است و زمانی ایجاد می گردد که درآمد، بیش از مقدار مصرف باشد؛ یعنی مازاد درآمد بر مصرف. آنان می توانند با این پس اندازها، اقدامات مختلفی انجام دهند. از جمله اینکه بخواهند در آینده به مبلغ بیشتری دست یابند. بنابراین اقدامی که برای افراد افزایش پس انداز های خود در طول زمان انجام می دهند، سرمایه گذاری نام دارد (اسلامی بیدگلی و همکاران، 1386، 3). بعبارت بهتر تعریفی جامع از سرمایه گذاری عبارت است از ارزش زمانی پول در یک دوره زمانی، به منظور کسب عایداتی در آینده که سرمایه گذار برای 1- زمان دریافت وجوه 2- نرخ مورد انتظار تورم و 3- عدم اطمینان در پرداخت های آتی، پاداش می دهد.
بنابراین افراد سرمایه گذاری می کنند تا از پس اندازهای خود، بازدهی که نتیجه به تعویق انداختن مصرف است، به دست آورند. آنها خواهان نرخ بازدهی هستند که در طول زمان، نرخ مورد انتظار تورم و عدم اطمینان بازده، را جبران نماید و این بازده، نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار است(اسلامی بیدگلی، 1388، 37).
بازده سرمایه گذاری
بازدهی چیست؟ در یک جمله می توان بازدهی را کسب منفعت ( اعم از اقتصادی یا اجتماعی) از سرمایه گذاری ها تعریف کرد؛ یا بعبارت دیگر میزان عایدی که از یک سرمایه گذاری حاصل می شود کسب منفعت و بنابراین « بازدهی» نامیده می شود. تا دهه های پایانی قرن نوزدهم، بازدهی یک سرمایه گذاری به صورت سود حاصل از انجام سرمایه گذاری، اندازه گیری شده و با فرصت های سرمایه گذاری مقایسه می شد و اما از آنجا که میزان سرمایه گذاری در کسب و کارهای گوناگون متفاوت بود، با سود مطلق نمی شد ارزیابی معقولی از بازدهی فرصت های سرمایه گذاری داشت، بنابراین تصمیمات اتخاذ شده بر این اساس، غالباً موجب گمراهی می شد. لذا سرمایه گذاران از معیار دیگری بنام نرخ بازدهی سرمایه گذاری استفاده کردند. این نرخ از تقسیم سود به مبلغ سرمایه گذاری حاصل می شود. به این ترتیب مقایسه بازدهی فرصت های سرمایه گذاری امکان پذیر شده و سرمایه گذاران می توانند فرصت های سرمایه گذاری با نرخ بیشتر را انتخاب کنند(اسلامی بیدگلی، 1388، 40).

اطلاعات حسابداری در مقابل اطلاعات غیر حسابداری
یکی از آموزه های اصلی اقتصاد اطلاعات، ماهیت نامعلوم ارزش هر یک از منابع اطلاعاتی معین است. وجود دیگر منابع اطلاعاتی (منابع غیرحسابداری)، در درک و فهم ارزش منبع اطلاعاتی حسابداری به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، با تاکید بر کاهش مداوم مخارج تولید و انتقال اطلاعات، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. منابع اطلاعاتی حسابداری و غیرحسابداری باید به صراحت در قالب الگوهایی شکل بگیرند، به گونه ای که مزیت نسبی حسابداری قابل تشخیص باشد. تحقیقات از قبیل انتل و دمسکی(1989)، انت و همکارانش (1994)، و ژیگلر و همر (1998)، همگی چنین ملاحظاتی را مدنظر قرارا داده اند.

السون (1999) معیارهای حسابداری مربوط به ایفای وظیفه مباشرت ( سود، ارزش های دفتری و تقسیم سود) را در شرایط انگیزشی مطالعه کرد. لیانگ (2000) روی جنبه زمانی شناخت حسابداری (شناخت زود هنگام در مقابل شناخت با تاخیر) و تعامل آن با برقراری ارتباط اختیاری توسط مدیریت در قالب مدل کارفرما- نماینده تمرکز کرد. بینشی که در اینجا مطرح می باشد، این است که حسابداری به دلیل وجود رویه های جایگزین و امکان انتخاب از بین رویه های مختلف با صلاحدید مدیریت ممکن است در فراهم کردن اطلاعات ارزشگذاری به موقع برای بازارهای سرمایه مفید و سودمند نباشد. اما به دلیل توانایی آن در فراهم کردن زمینه کنترل درستی دیگر منابع اطلاعاتی حسابرسی نشده می تواند مفید واقع شود. در تمام پژوهش ها، تاکید روی این است که چه مواردی باید در ثبت های حسابداری در بر گرفته شود و چه مواردی باید از ثبت های حسابداری مستثنی شود. این همه آن چیزی است که شناخت بر آن استوار است.

صورت های عملکرد مالی
یکی از اهداف اصلی صورتهای مالی گزارش اطلاعات درباره عملکرد مالی است. عملکرد مالی در بر گیرنده بازده منابع تحت کنترل واحد تجاری است. اطلاعات مربوط به عملکرد مالی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع ارائه می شود. این اطلاعات نشان می دهد که یک واحد تجاری تا چه میزان در بکارگیری منابع خود موفق بوده است.تحلیل اطلاعات مربوط به عملکرد مالی دوره های مختلف و تغییرات آن برای پیش بینی توان سودآوری آتی واحد تجاری نیز مفید می باشد (بزرگ اصل، 1387، 123).
هدف‌ از تهیه‌ صورت‌ سود و زیان‌ و صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌، ارائه‌ كلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ یك‌ دوره‌ مالی‌ می‌باشد. تمركز اصلی‌ صورت‌ سود و زیان‌ دوره‌ بردرآمدها و هزینه‌های‌ عملیاتی‌ است‌. درآمدها و هزینه‌ها تنها در مواردی‌ در صورت‌ سود و زیان‌ منعكس‌ نمی‌شود كه‌ به طور مشخص‌ به موجب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مستقیماً به حساب‌حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ منظور شود. از آنجایی‌ كه‌ جهت‌ تصمیم‌گیری‌ اقتصادی‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌، آگاهی‌ از كلیه‌ جنبه‌های‌ عملكرد مالی‌ واحد تجاری‌ طی‌ دوره‌ ضرورت‌ دارد، لازم‌ است‌ كلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ آن‌ دوره‌ مورد ملاحظه‌ قرار گیرد. که این عمل در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ قرار دارد تا میزان‌ افزایش‌ یا كاهش‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ از بابت‌ درآمدها و هزینه‌های‌ مختلف‌ دوره‌ را نشان‌ می دهد ( استاندارد حسابداری شماره 6، 1386، بند 6) .
در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر مطالعات متعددی صورت گرفته که به پاره ای از آنها اشاره می گردد:
او و پنمن (1989) در تحقیقی تحت عنوان تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و پیش بینی بازده سهام، که برای اولین بار در آسیا و توسط محققین فوق و در بورس اوراق بهادار ژاپن انجام گرفت، به تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ترکیبی از یک مجموعه بزرگ از اقلام صورتهای مالی را در مقیاسی خلاصه انجام دادند که مسیر تغییرات یکسال قبل سود را نشان می دهد. آنها با استفاده از 68 نسبت مالی حاصل از صورت سود و زیان و ترازنامه اقدام به ارائه الگویی برای پیش بینی سود و بازده سهام نمودند و با توجه به وضعیتهای سهام و بازار بر اساس این مقیاس خلاصه که در طی دوره زمانی 1983-1973 در نظر گرفته شده، که نتایج نشان می دهد که وضعیت های کوتاه مدت و بلند مدت را با سرمایه گذاری خالص صفر لغو می نماید. همچنین نتایج نشان می دهد که بازده دوره نگهداری دو ساله برای وضعیت های کوتاه مدت و بلند مدت در طبقه 125% قرار دارد. ضمن اینکه پس از تعدیل به منظور بررسی “اثرات اندازه” بازده چیزی در حدود 7% قرار داشت. که این بازده بوسیله ویژگی های ریسک معرفی شده شرکت توضیح داده می شود.
جاناتان لیولن (2004) در تحقیقی به پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبتهای مالی پرداخت؛ هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تاثیر بازده تقسیمی و چند نسبت مالی در پیش بینی بازده سهام آتی می باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توان پیش بینی نسبت قیمت به درآمد، ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده سود تقسیمی تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بازده سود تقسیمی، بازده های بازار را در طی دوره زمانی 2000-1995 بخوبی در نمونه های جزیی گوناگون پیش بینی می نماید. همچنین نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و نسبت قیمت به سود، توانایی کمتری در پش بینی بازده سهام دارند. سایر شواهد نیز، با وجود اینکه بازده حاصل از تغییر قیمت به سرعت در سالهای اخیر معمول بوده، معتبر هستند.

جودی ری برن در تحقیق مشهور خود در سال 1986 به بررسی ارتباط بین وجه نقد حاصل از عملیات و سود با بازده سهام پرداخت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که هم میان بازده غیر عادی سهام و جریان نقدی عملیاتی ارتباط وجود دارد و هم میان بازده غیرعادی و جمع ارقام تعهدی نیز این وابستگی وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که جریان وجوه نقد عملیاتی، تجمعی از ارقام تعهدی جاری مرتبط و سازگار با مجموعه اطلاعاتی است که برای ارزش گذاری بر سهام استفاده می شود.

مهرانی و مهرانی (1382) در مطالعه ای رابطه بین نسبت های سود آوری و بازده سهام در بازار بورس تهران را بررسی نمودند؛ این تحقیق در یک دوره زمانی دو ساله (1379 و 1380) و با استفاده از روش رگرسیون و تکنیک OLS انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که برخی از نسبت ها نظیر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری با بازده سهام دارند. در مقابل معیارهایی نظیر رشد سود، رشد فروش معیار مناسبی برای پیش بینی بازده سهام نمی باشند. همچنین تغییرات برخی از متغیرها نظیر بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها به تنهایی تغییرات بازده سهام را به خوبی پیش بینی می نمایند.

شمس عالم (1383) در رساله دکتری خود تاثیر متغیر های حسابداری را بر بازده غیر عادی آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داد؛ نتایج این تحقیق که برای دوره زمانی 1374 تا 1382 و با استفاده از روش رگرسیون تلفیقی معکوس مورد مطالعه قرار گرفته است، نشان می دهد که اطلاعات مربوط به درجه اهرم مالی، اقلام تعهدی، نرخ بازده سرمایه گذاری، رشد دارایی ثابت، تغییر در وجوه نقد عملیاتی، ارزش بازار شرکت، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ، هزینه استقراض و توزیع سود نقدی بر بازده غیرعادی آتی سهام تاثیر گذار است.

نمازی و رستمی (1385) رابطه بین نسبت های مالی و نرخ بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج بدست آمده از بررسی کل شرکتها و بررسی صنایع بطور جداگانه نشان دهنده آن بود که میان کلیه نسبت های مالی و نرخ بازده سهام رابطه معنی دار وجود دارد.
اهداف و اهمیت تحقیق
نقش اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری کاملا روشن است. برای تصمیمات اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که با استفاده از آنها بتوان منابع موجود را به بهترین نحو تخصیص داد. یکی از راههای دستیابی به این اطلاعات، استفاده از اطلاعات صورتهای مالی سالانه شرکتهاست. اطلاعات مالی تاریخی افشا شده در صورتهای مالی ، در پیش بینی سود و بازده مورد انتظار کاربرد دارند.
اما، اولین مرحله در انجام هر تحقیق علمی، تعیین هدف آن تحقیق می باشد. برای تحقیقاتی که در زمینه بورس اوراق بهادار انجام می شوند، هدف اصلی کمک به فعالان بورس اعم از نهادهای مالی، مدیران شرکتها ، ناظران سیستم های اقتصادی و سرمایه گذاران عادی برای کسب آگاهی از وجود عوامل مختلف موثر بر بازده، علل بروز و نحوه مدیریت آن می باشد.هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین نسبت های نقدینگی بر بازده غیر عادی آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این معنی که در این تحقیق محقق در نظر دارد آزمون نماید که آیا نسبت های نقدینگی بر بازده غیرعادی آتی سهام تاثیر دارد یا خیر؟ یعنی دلایل کسب بازده غیرعادی آتی از طریق بکارگیری اطلاعات نسبت های نقدینگی توسط سرمایه گذاران را بررسی نماید.نهایتا هدف کاربردی این تحقیق توصیه به سهامداران در خصوص مشاهده تاثیر نسبت های نقدینگی بر بازده غیرعادی و اخذ تصمیم بهینه در رابطه با سرمایه گذاری در شرکتی که منافع آنها را تامین نموده و از متضرر شدن آنان به نفع گروهی دیگر جلوگیری نماید. و از طرف دیگر توصیه به فعالان بورس برای آگاهی از علل کسب بازده غیر عادی و تنظیم ساز و کارهای موجود برای افزایش کارایی بازار اوراق بهادار و جلوگیری از متضرر شدن عده ای از سهامداران در شرایط عادی می باشد.
فرضیه و متغیر های تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق حاضر به این صورت تدوین گردیده است:
“نسبت¬های سودآوری و نرخ رشدِ آنها بر بازده غیرعادی آتی سهام تأثیر دارند”.
اما متغیر های تحقیق حاضر، چهارده متغیر مستقل متغیر مستقل شامل نسبتهای سودآوری و نرخ رشدِ آنها طی دوره مالی بوده و متغیر وابسته نیز بازده غیر عادی آتی سهام است که با استفاده از مدل ساده بازار و بصورت زیر محاسبه گردیده است:

=بازده واقعی سهم i در دوره t، = قیمت سهام در پایان دوره اول، = قیمت سهام در پایان دوره صفر، = درصد کل افزایش سرمایه از محل اندوخته¬ها و سود انباشته ،D= سود تقسیمی هر سهم،ضمن اینکه عدد 1000 نیز به معنی این است که قیمت اسمی هر سهم شرکت¬های بورسی طبق قانون تجارت 1000 ریال می¬باشد

جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد بازرگان و حجازی،1385، 177). در تحقیق حاضر، با توجه به موضوع و کاربرد آن، جامعه آماری، شامل تمامی شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که علت این انتخاب، سهولت دسترسی به اطلاعات بوده است. در جامعه مورد مطالعه تا پایان دوره زمانی تحقیق ( 1387-1380)، یعنی 1387 تعداد 457 شرکت در 36 صنعت فعالیت داشته اند. بنابراین، جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که کلیه شراط زیر را دارا باشند:
1- سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
2- طی دوره زمانی تحقیق یعنی سالهای 1388-1380 تغییر سال مالی نداده باشند.
3- از ابتدای سال 1380 تا پایان سال 1388 در بورس تهران حضور داشته باشند.
4- اطلاعات مالی مورد نیاز آنها به منظور استخراج داده در دسترس باشد.
5- از شرکتهای موجود در گروه سرمایه گذاری نباشند. (بدلیل تفاوت نوع فعالیت آنها با دیگر شرکتها)
نهایتاً تعداد 55 شرکت با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده است.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به ماهیت موضوع، از لحاظ روش انجام تحقیق در زمره تحقیقات پس رویدادی طبقه بندی می گردد، که در آن برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش میدانی و کتابخانه ای استفاده می شود. به نحوی که بمنظور جمع آوری داده های مورد نظر برای نمونه تحقیق از نرم افزار های تدبیر پرداز و ره آورد

نوین و همچنین اطلاعات موجود شرکتها در سایت بورس اوراق بهادار تهران استفاده می شود. همچنین به منظور گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری تحقیق، از روش کتابخانه ای و از کتب، مجلات و تحقیقات انجام یافته برای مطالب علمی و

تئوریک مرتبط با موضوع تحقیق نیز استفاده خواهد شد. از آنجا که روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و بر مبنای همبستگی است لذا از تجزیه و تحلیل های رگرسیونی استفاده خواهد شد. در تحقیق حاضر، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 انجام گردیده است. برای تعیین توزیع جامعه (نرمال یا غیر نرمال بودن) از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده و در آزمون های انجام شده سطح زیر005 معنی دار تلقی گردیده است. برای تعیین گروه نسبت ها از تحلیل عاملی استفاده شد. نهایتاً برای تعیین تأثیر هر کدام از نسبت های سودآوری بر بازده غیر عادی آتی سهام ا

ز تحلیل رگرسیون استفاده شده که برای تعیین معنی دار بودن رگرسیون از تحلیل واریانس- آماره آزمونF- و سطح خطای مربوط به آن استفاده گردیده و همچنین برای تعیین معنی دار بودن یا نبودن هرکدام از نسبت ها بر بازده غیر عادی آتی از آماره آزمون t و سطح خطای مربوط به آن استفاده گردیده است، ضمن اینکه برای تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین استفاده شده است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی دانلود فایل word مقاله بررسی تاثیر نسبت های سودآوری و نرخ رشد آن ها بر بازده غیر عادی آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1388 روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

دانلود فایل word مقاله بررسی تاثیر نسبت های سودآوری و نرخ رشد آن ها بر بازده غیر عادی آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1388

دانلود این فایل

دانلود فایل word مقاله در مورد چاپ کلاقه ای

دانلود فایل word مقاله در مورد چاپ کلاقه ای

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل word مقاله در مورد چاپ کلاقه ای دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل word مقاله در مورد چاپ کلاقه ای کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل word مقاله در مورد چاپ کلاقه ای،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل word مقاله در مورد چاپ کلاقه ای :

مقدمه :
یکی از صنایع دستی کاربردی، چاپ کلاقه ای (باتیک) نام دارد. در واقع باتیک یا چاپ کلاقه ای هنری است که به وسیله موم و رنگ های مختلف، پارچه های ساده یا سفید مخصوصا ابریشم را رنگ آمیزی یا نقش دار می کنند. چاپ باتیک در بدو ورود به کشورمان به رنگ سفید در زمینه

مشکی انجام می شد و پس از مدتی رنگ قرمز را با رنگ سفید به کار بردند و به تدریج رنگ های دیگر اضافه شد.ابزار کار هنر باتیک در نوع معمول آن، وسیله ای است به نام تیان، قلم مو، مهر و کارگاه چوبی که برای مهار کردن پارچه به کار می رود.روش کار باتیک بر چند نوع است: چاپ

مستقیم، چاپ برداشت، چاپ با شابلون، نقاشی باتیک روی پارچه ابریشمی، قلم مویی، پیچشی و تار عنکبوتی. در روش معمولی آن موم یا صمغ را ذوب نموده، درون تیان ریخته و با حرکت تیان بر روی پارچه، نقش مورد نظر را طراحی می کنند. سپس پارچه را در محلول رنگ فرو می برند. بنابراین قسمت هایی که موم دارد، رنگ نشده باقی می ماند. سپس پارچه را موم گیری می کنند. روش دیگر آن است که به جای استفاده از تیان، مهر را در موم مذاب فرو برده و روی پارچه می زنند.

سپس بقیه مراحل آن مانند روش قبلی انجام می شود. در رنگرزی باتیک از 3 نوع رنگ گیاهی، شیمیایی و ری اکتیو استفاده می شود. موارد کاربرد چاپ باتیک یا کلاقه ای بسیار است و شامل انواع پرده ها، تابلوها، دیوارکوب ها، لباس های محلی و هنری، شال و روسری و ; می باشد.کارگاه چاپ باتیک خانه ملک وابسته به میراث فرهنگی خراسان رضوی، از سال 85 در این زمینه فعال است

چگونگی چاپ باتیك: چاپ كلاقه ای ( باتیك):
باتیك عبارتند از هنری دستی است كه در جنوب شرقی هندوستان ، اروپا وقسمتی از آفریقا تهیه می‌شود ونوعی از آن كه به كلاقه ای معروف است بیشتر در روستا های اطراف وبه ویژه در مناطق روستایی اسكو كهنمو اسكندان ، دیزج، وبا ویل روادارد.
باتیك و است جاوه ( یكی از جزایر كشور اندونزی ) كه در فرهنگ نفیسی حصار وضریح معنا شده و عوام آن را كلاغی .كلاقی وكلاقه ای می‌خوانند ومی‌نویسند ودر پاره ای از نقاط نیز ( قنوز) كه معادل اذری ابریشم اشت تلفظ می‌شود و وجـــــــه آن است كه چون در گذشته های دور معمولا قسمتهایی از پارچه را كه قرار بود رنگ آمیزی شود به اشكال خاصی گره زده یا می‌دوختند وسپس

مبادرت به رنگرزی می‌كردند . طبیعتا چون رنگ نمی‌توانست در قسمتهای گره خورده یا دوخته شده نفوذ كند‌ ، پس از پایان عملیات رنگرزی وباز شدن گره ها ونقاط دوخته شده قسمتهایی كه رنگ را جذب نكرده بود حالتی نگاتیو در متن رنگی به خود می‌گرفت وبازار آنجا كه معمولا فقط از یك رنگ وبیشتر رنگ سیاه استفاده می‌شود این نقوش تصادفی حالت پر كلاغ را به ذهن تداعی می‌كرد وبه همین جهت نیز برای متمایز ومشخص شدن از سایر منسوجات رنگرزی شده كلانی خوانده می‌شود.

باتیك كه بیشتر به پارچه های با چاپ مقاوم در برابر نور. حرارت ، رطوبت ، وسایر عوامل جوی اطلاق می‌شود اصالتا هنری چینی است وبیش از 2000 سال از عمر آن می‌گذرد ودر حال حاضر علاوه بر ایران به صورت هنری ملی در بخشی از كشورهای جنوب و شرق اسیا رواج دارد ومعمولا صنعتگران از ابزار وادواتی بسیار ساده وابتدایی استفاده می‌كنند. یافته های باستان شناسی موجود در موزه های ایران و سایر كشورهای جهان گواه تولید پارچه هایی با چاپ باتیك را مشخص كرد. این نگفته قطعی به نظر می‌رسد كه تزئین پارچه به وسیله هنر صنعت باتیك از سالهای بسیار دور وحتی قبل از كشف سایر شیوه های رنگرزی رواج داشته وكسانی بوده اند كه با كمك وسایل ساده ای مهنند مهرها وقالبهای چوبی ، البسه وسایر پارچه های مورد مصرف عامه را با رنگ های متنوع گیاهی می‌كرده اند.

این شیوه های چاپ تدریجا به وسیله اقوام ابتدایی كشور اندونزی تكامل یافته وبا كشف گیاهانی كه عصاره آنها مانع نفوذ رنگ در پارچه می‌شود تحول جدیدی در این هنر صنعت پدید آمده به این طریق صنعتگران برگ موز را در محلول سود سوز حل كرده ومایع چسباندگی را كه بدست می‌آمده با ماسه نرم یا خاك رس مخلوط نموده و‌آنگاه به وسیله قلمهای مخصوص یا ابزار دیگری از این ماده مقاوم به عنوان جوهر استفاده ونقوش دلخواه را بر روی ابریشم خام نقاشی می‌كرده اند واز آنجا

كه پس از رنگ آمیزی وشستشوی پارچه نقاطی كه قبلا به وسیله ماده مقاوم پوشانده شده بود سفید باقی می‌ماند . چنانچه صنعتگران قصد رنگ آمیزی قسمت های سفید یا چند رنگ كردن پارچه را داشت مجددا قسمتهای رنگ آمیزی شده را با ماده مقاوم پوشانده ومبادرت به رنگ آمیزی دوباره یا چند باره آن می‌كرد و با تكرار این عمل پارچه نقش های رنگین متنوعی به خود می‌گرفت .

نظر استاد حسین کلاقیچی گنجینه
” باتیک “، واژه ای جاوه‌ای است و می‌دانیم که جاوه یکی از مهم‌ترین جزایر کشور‌اندونزی – کشوری با بیش از 16000جزیره – است. باتیک به معنای ” چاپ مقاوم ” است.

در این هنر، قسمت‌هایی از پارچه را با ماده‌ای مقاوم که مانع از نفوذ رنگ به پارچه می‌شود، می‌پوشانند تا با روشی خاص نقوش دلخواه را بر روی پارچه ایجاد کنند. شروع کار نقاشی و چاپ باتیک به حدود 2000 سال پیش بر می‌گردد. یعنی زمانی که مردم قبایل جاوه کشف کردند که عصاره بعضی درختان از نفوذ رنگ به داخل پارچه جلوگیری می‌کند. بدین‌ترتیب در آغاز یک روش مقاوم ابتدایی بوجود آمد و سپس بتریب به روش نقاشی و چاپ باتیک ایجاد شد.

پارچه‌های ابتدایی که از غارها و یا قبور فراعنه مصر به دست‌امده است و هم چنین رواج هنر باتیک در میان بومیان جاوه و سوماترا مؤید این مدعاست که هنرِ نقاشی و چاپ پارچه قبل از رنگرزی به وجود آمده است. انسان آن دوره دریافته بود که با گره زدن، دوختن، چین زدن لایه و تا کردن نقاط معینی از پارچه و بعدها با پوشش بخش یا بخش‌هایی از پارچه با ماده مقاوم می تواند از نفوذ رنگ به داخل نقاط مورد نظر جلوگیری کند.
نوعی از چاپ باتیک که به ” کلاقه ای ” مشهور است از حدود 500 سال قبل در ایران رواج یافته است. هم اکنون اسکو و تبریز در استان آذربایجان شرقی که از مراکز قدیمی چاپ کلاقه ای محسوب می شوداز مراكز عمده این هنر است. همچنین تعداد کثیری از هنرمندان جوان و میان سال که شاگردان استاد حسین کلاقیچی گنجینه بوده‌اند این هنر را در برخی دیگر از مناطق کشور به ویژه تهران ادامه می دهند.
در ایران به طور عمده نقاشی و چاپ باتیک بر روی پارچه ابریشم طبیعی انجام می‌شود. رنگ‌های مورد استفاده درنقاشی و چاپ تا گذشته‌ای نه چندان دور بیشتر رنگ‌ها طبیعی بود ولی در حال حاضر به طور عمده رنگ‌های شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.‌اما در هر حال باید توجه داشت که رنگرزی پارچه باید به صورت سرد انجام پذیرد از این رو رنگ‌های پروسیون( سرد )، ری اکتیو، خمی، بازیک و رمازول که قابلیت رنگرزی در درجه حرارت‌های پایین – تا حدود 25 درجه سانتیگراد – را دارد، انتخاب می شود البته هم اکنون رنگ‌های‌اماده، به صورت خمیر و در ظروفی (تیوپ‌هایی)

با‌اندازه‌های مختلف – از انواع و ینزور، پنتل، ساکورا – موجود است. این رنگ‌ها به‌راحتی در آب حل می‌شود و پس از خشک شدن از ثبات کافی برخوردار است و در اثر شستشو از بین نمی رود.
ماده مقاوم یا واکس با بهره گیری از موادی هم چون پیه، پارافین، موم،کلفن و سقز تهیه می شود. ابزار اصلی کار در نقاشی و چاپ باتیک، انواع قلم مو، لوله‌های هدایت کننده موم (تیان) کلاف چوبی و مهر( قالب‌های چوبی )است.

با بهره گیری از هنر نقاشی و چاپ باتیک، انواع تابلو، رومیزی، شال، روسری و; تهیه می شود که ارزش کار را ارزیابی نگاره و رنگ‌امیزی، خلاقیت و ابتکار هنرمند، تعیین می کند.
در ایران، نام باتیک با نام پر افتخار استاد حسین کلاقیچی گنجینه توأم و همراه است. هنرمندی که در آستانه 90 سالگی هم چنان پر شور و با نشاط به‌اموزش و کار فعالانه در این وادی مشغول است. لذا باید دقایق را از زبان گویای او شنید و بس.
استاد گنجینه درمعرفی و شرح کارهای هنری خود گفت :

من حسین کلاقیچی گنجینه متولد سال 1296 درشهر گنجه (جمهوری آذربایجان) هستم. چون به درس علاقه نداشتم و علاقه زیادی به باتیک داشتم وارد این هنر شدم. این هنر درخانواده ما موروثی است. پدرم به عمویم یاد داده بود و عمویم به من‌اموزش داد. از این رو از سن 13 سالگی این هنر را شروع کردم. از سال 1310 تا 1324 درشهر تبریز مسئولیت کارخانه چاپ باتیک را بر عهده داشتم.
در آن زمان آن قدر کارم عالی شده بود که همه می گفتند کار پسر حاج علی اکبر را بدهید به ما. بشر بخل دارد کم و زیاد دارد. خیلی‌ها می‌گفتند این چه کاری است که می‌کنی برو درس بخوان.‌اما من گوش نکردم و در این هنر پیشرفت کردم به‌اندونزی دعوت شدم وقتی کارهایم را دیدند با اینکه‌اندونزی مهد باتیک است ولی خیلی از کارهایم خوششان‌امد و گفتند نمی دانستیم ایران هم چنین کارهایی دارد حتی در جمهوری آذربایجان نیز متعجب شدند.

نمایشگاه‌های داخلی که درآن شرکت کردم خیلی زیاد است. در تهران. انجمن ایران و فرانسه. سازمان صنایع دستی و اکثر شهرهای ایران که نمایشگاه صنایع دستی در آن برگزار شده من هم همراه با آثارم در آن شرکت کرده‌ام. درنمایشگاه‌های خارج از کشور به‌ترتیب در 1365 ‌ترکیه- آنکارا 1373 ‌اندونزی،1382جمهوری آذربایجان(باکو)شرکت کردم. سال 1370 درجه هنری گرفتم. در سال 1380 از طرف وزارت فرهنگ و‌اموزش عالی درجه دانشیاری دریافت کردم. ضمناً کتابی

درزمینه باتیک چاپ کرده‌ام.
در سال 1348 از طرف دانشکده هنرهای زیبا برای تدریس چاپ سیلک اسکرین دعوت شدم. در دانشگاه‌های الزهرا، هنر، مؤسسه‌اموزش عالی جهاد دانشگاهی( دانشگاه علم و فرهنگی فعلی )مؤسسه‌ آموزش عالی سوره، دانشگاه لویزان و دانشگاه‌های بندر عباس، بوشهر، آبادان، اصفهان، کرمانشاه، شیراز، کرمان، هرمزگان، زنجان، نیشابور و یزد تدریس داشته‌ام.
استاد گنجینه بنیان‌گذار چاپ سیلک اسکرین در ایران است. خودشان در این زمینه گفته‌اند:
در سال 1325 به تهران‌آمدم در سال 1334 چاپ سیلک اسکرین را در ایران

بنیان گذاری کردم البته بعدها شاگردان زیادی را‌تربیت کردم که تا به‌امروز کار را ادامه داده‌اند.
استاد گنجینه درباره استفاده از قلم مو در کار چاپ باتیک و ساخت مهرهای چاپ گفتند :
یک استاد‌اندونزی موادی درست کرده بود که برگ موز را قیچی می کرد، سود سوزآور اضافه کردیم و به ابتکاراتی رسیدیم مثلاً در ایران ابتدا از قالب قلمکار استفاده می کردند بعد یک استاد کار قدیمی قالب‌های سبک‌تر را در کار چاپ به کار گرفت. پدرم ایشان را دعوت کرد و از ایشان یاد گرفت ولی ایشان رمزکار را یاد نمی‌دادند. آنچه را نیز که من از عمویم یاد گرفتم بسیار ابتدایی بود و درپی علاقه و تلاش خودم قالب‌هایی را ساختم که همه تعجب می کردند.

طراحی اساس کار است و ما طرح‌های قدیمی‌را انتخاب می‌کنیم، تغییراتی در آن ایجاد می‌کنیم بعد روی قالب آن‌ها را پیاده می کنیم تا برای برش‌اماده شود. برای هر طرح بنا به سلیقه خود خطوط را روی طرح اصلی می کشیم تا قالب فلزی را که برای ذخیره نقوش ریزتر است بسازیم. از تخته سه لا استفاده می کنیم. قبلاً قالب فلزی نداشتیم یکی از استادان خیلی ساده این‌ها را ساخته بود ولی من تغییراتی در کار دادم و قالب‌ها سبک‌تر، مناسب‌تر و کاربردی‌تر شد.
چاپ کلاقه ای را روی ابریشم انجام می‌دهند. آن موقع ابریشم خام را می‌پختند. بعد پارچه‌اماده چاپ می‌شد. درآن زمان پارچه را روی میز می‌انداختند یک آجر نصفه یک طرفش می گذاشتند و یک طرف را در دست می گرفتند و چاپ می‌زدند‌اما وقتی پارچه را بلند می کردند کار جابه جا می‌شد.

من بعداً کارها را زیر سازی کردم و دوختم اول از نایلون استفاده کردم ولی نایلون لیز می خورد بعداً از توری استفاده کردم. من این کار را یک روز به کارخانه چاپ پارچه در چالوس بردم دیدم و توجه کردم که زیر دستگاه متقال است پرسیدم علت چیست ؟ گفتند : برای این است که پارچه و چاپ جابه جا نشود.
در اسکو از قیر استفاده می‌کنند بعد کار را در نهایت با نفت می شویند. نفت را گرم می‌کنند تا زودتر شسته شود لذا گاه ثبات در کار بسیار ناچیز است.

در زمان قدیم از رنگ‌های طبیعی به نام : اسپرک( رنگ لیمویی روشن )، سازغان ( نارنجی )و بغم سیاه استفاده می‌کردند. موادی که من مصرف می کنم در اثر تجربه به دست‌امده است من ابتدا سقز خام را می پزم. اول حباب‌های درشت دارد تا آبش بخار شود کم کم حباب‌ها کوچک‌تر می‌شود و رنگش قهوه‌ای می‌شود. بعد پیه گوسفند را می‌پزم و درنهایت موم را اضافه می‌کنیم تا واکس‌اماده شود.

در قدیم با زاج سفید پارچه را دندانه می‌دادیم و با هیدرو رنگ بری می‌کردیم. قبل از هیدرو از آهک استفاده می کردم.
الان از رنگ‌های ری اکتیو و بازیک استفاده می‌کنیم و برا ی تثبیت در ری اکتیو از کربنات دو سود و برای بازیک از زاج سیاه استفاده می‌کنیم.
استاد درباره فعالیت‌های‌ آموزشی و تبلیغی برای چاپ باتیک گفتند :
من تا به حال‌ آموزش تلویزیونی نداشتم‌اما فیلم‌هایی برای تلویزیون ازمن ضبط کرده‌اند که در کشورهای‌امریکا، آلمان و سوئیس و البته در ایران پخش شده است که هم درباره زندگی من و هم معرفی کار چاپ باتیک است. از شاگردانم خانم جعفری نژاد، خانم قوامی، آقای خاویان و خانم

تقدس نژاد راباید ذکر کنم. خوشحال‌ام که این‌ها را برای نسل آینده‌تربیت کرده‌ام.‌امیدوارم مسئولان به این هنر بها بدهند چون خیلی‌ها دلشان می‌خواهد این هنر را یاد بگیرند و کارگاه‌هایی را برای‌ آموزش ایجاد کنند. سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری باید این هنر را توسعه بدهد.‌امیدوارم نشست‌هایی با حضور استادان تشکیل شود تا دقیقاً کاستی‌ها بررسی شود. همچنین هر هنری را که به آن کم توجهی شده سعی کنند، آن را تقویت کنند.

” چاپ باتیک “
مغولها که خاطره تلخ کشتارهای وحشیانه شان در ایران هرگز از حافظه تاریخ محو نخواهد شد، به پشتوانه وابستگیهایشان به دولت چین شمالی و از انجا که خراجگزار ان دولت بودند. از ابتدای تسلط بر ایران به موازات ارتکاب جرم و جنایت هایی که این متعال اشاره به آنها را ایجاب نمی کند . با گشودن دروازه های کشور به روی انواع تولیدات چینی از سفال و شیشه گرفته تا فلز و پارچه کوشیدند رویاروی هر نوع خلاقیت ایرانی بایستند و شاید به همین ملاحظه بود که در کوتاه مدتی بازارهای ایران از انواع محصولات چینی و منجمله پارچه اشباع شد و صنعتگران دستباف و رنگرز ایرانی که توان مقابله با کالاهای ارزان قیمت ومتوع خارجی را نداشتند خودبخود از گردونه تولید بیرون رفتند . اما از انجا که صنعتگران و اهل حرفه در تمام ادوار تاریخ طبقه مؤثر و فعالی در محیط اجتماعی ایران بودند ، قوم مغول نیز نتوانست نسبت به انها بی اعتنا بماند و به روایت عبید زاکانی ” در تواریخ مغول وارد است که هلاکو خان را چون بغداد مسخر شد، جمعی را که از شمشیر باز مانده بودند بفرمود تا حاضر کردند . حال هر فومی باز پرسید . چون بر احوال مجموع ایشان واقف گشت گفت از اهل حرفه ناگزیر است و ایشان را رخصت داد تا به سر کار خود رفتند و; و همین گروه بودند که از سویی برای مقابله با هجوم مصنوعات چینی ، از سویی به منظور نجات پیشه پر پیشینه خود و از سویی دیگر جهت جلب توجه خوانین مغول و مصون ماندن از اسیب انان دست به ابتکارات و ابداعات جدیدی زدند و کوشیدند کاری کنند که بازتاب سر پنجه هایشان دارای ویژگیهایی نسبت به کالاهای وارداتی باشد و چنین بود که عصر استیلای مغولها ، علیرغم ادم کشتنها و به اتش کشیدنها به صورت یکی از درخشانترین فصول تاریخ صنعت و هنر ایران درامد . قلمکارسازی

که امروزه نیز تولید ان در ابعادی گسترده رواج دارد یکی از ابتکارات خاص ایرانیان در این دوره است . این هنر که وجه تسمیه اش را از شیوه تولید اغازین خود وام گرفته و هم اینک به گونه ای وسیع در اصفهان و به شکلی محدودتر در مشهد ، دامغان ، و ابیانه حد فاصل بین کاشان و نطنز رواج دارد ، به نوشته محققین از اوایل قرن هفتم هجری قمری و همزمان با هجوم مغولها در ایران شکل گرفته و در گذشته هایی دور ، اصفهان وشیراز ،بروجرد ، همدان، رشت ، نخجوان ،یزد ،سمنان ، گناباد،

نجف اباد و روستاهای فارسان، گزبر خوار ، خورزوق ، برخوار، سنجان، سده و; جزو مراکز مهم تولید پارچه قلمکار به شمار میرفته و ازنظراهمیت پارچه های قلمکار بروجردی در مقام اول بوده .
همچنین شواهد و مدارک مکتوبی از جمله نظریه دکتر عیسی بهنام در کتاب صنایع دستی ایران وجود دارد، که حاکی از وجود نوعی پارچه نقاشی شده در قرن پنجم هجری قمری ( یازده میلادی ) است و همین امر باعث شده تا گروهی از سرشت بزرگی سابقه تولید قلمکار را به روزگار محم

ود غزنوی برسانند ، در حالی که صحت این مطلب را به دشواری میتوان پذیرفت . زیرا اسناد معتبرتر گویای ان است که قلمکاری و نقاشی روی پارچه به شکل کنونی ان از دوره مغولها رواج یافته است . متعسفانه بدلیل اسیب پذیری نسوج پارچه در برابر عوامل جوی و نیز مصرفی بودن اکثر نولیدات قلمکار ، در حال حاضر هیچگونه نشانه ای از قلمکارهای مربوط به دوران یاد شده در دست نیست ، و فنهای ان تعداد از پارچه هایی که نزد خانواده های ایرانی حفظ شده یا در موزه های کشور محفوظ است و قدمت چندانی هم ندارد ، قدیمی ترین قلمکار ابریشمی ، در مجموعه ژرم پیشون نگهداری می شود و متعلق به قرن دوازدهم ه . ق قرن هجدهم میلادی است و ظاهرأ تعلق به

اصفهان دارد . در موزه مترو پولیتن نیز نمونه هایی از تولیدات قرن نوزدهم میلادی موجود است که حاصل کار صنعتگران اصفهان ، یزد و همدان می باشد ، و گویای اینکه تا حدود دویست سال پیش تولید قلمکار در یزد و اصفهان رواج داشته و همچنین مأخزی در دست است که نشان می دهد قلمکار یزد با پا رچه ای که باس درست می شده و از حیث لطافت و خوش نمایی به پای قلمکارهای اصفهان نمی رسیده و دارای عرض کمی بوده و غالبأ در پارچه کم عرض را در کنار هم می دوخته اند تا یک قطعه قلمکار بدست اید .

شیوه ابتدائی تولید
نحوه ابتدایی تولید قلمکار بدین شکل بود که با قام روی پارچه پنبه ای و احتمالأ ابریشمی طرحهای مورد نظر را نقاشی نموده و سپس با مواد شیمیایی ویژه ای نسبت به تثبیت رنگها اقدام می کرده اند . لیکن به دلیل فقدان هماهنگی لازم بین نقوش و نیز از انجا که این کار مستلزم صرف وقت فراوانی بود ، تکامل تدریجی قلمکاری باعث شد تا برای دسترسی به تولید بیشتر ونیز ایجاد

یکنواختی و هماهنگی نقوش ، استفاده از مهرهای چوبی جایگزین استفاده از قلم مو شود و جهت فراهم اوردن امکان استفاده عموم از پارچه قلمکار ، تهیه قلمکارهایی بر روی کتان ، چلوار ، کرباس ، وسایر انواع پارچه نیز رواج یابد و تحقیقأ می توان فاصله اوایل قرن دهم هجری (1502 میلادی ) تا اواسط قرن دوازدهم هجری قمری (1722 میلادی ) را اوج قلمکار سازی و روزگار اعتلای این هنر بحساب اورد . چه انکه طی سالهای یاد شده اکثر مردم کشور مصرف کننده پارچه قلمکار بودند و ضمن استفاده از این پارچه بعنوان پارچه لباس بصورت پرده ، سفره ، مجمعه پوش ، سجاده ، رویه لحاف ، بقچه ، سوزنی ، قطیفه ، دستمال و کتیبه هایی برای تزئین مجالس سوگواری شهدای کربلا نیز از ان بهره می گرفتند .

” باتیک از ابتدا تا امروز “
قلمکار سازی که نوعی از چاپهای سنتی بر روی پارچه است گذشته پر فراز و فرودی داشته و تحقیقأ نمی توان گفت طی سالهایی که از عمرش می گذرد دچار چه تغییرات و تحولاتی شده است . عبدالحسین احسانی در کتابی که با عنوان مجموعه قلمکار ایران در سال 1350 انتشار یافته مجموعأ 12 طرح مربوط به قبل از سال 907 هجری قمری _ 79 طرح مربوط به سالهای 709 تا 1148 قمری _ 28 طرح مربوط به سالهای 1148 تا 1214 هجری قمری _ 55 طرح مربوط به سالهای 1214 تا 1345 هجری قمری و تعداد بسیار محدودی از طرحهای مربوط به شستسال اخیر را اورده و کوشیده است تا طی ان تحولات قلمکار سازی را در روزگاران پیشین بکمک نقوش رایج در ان به نمایش بگذارد ، در حالیکه علی چیست ساز ، یکی از قلمکارسازان ایرانی ، در تحقیقی که با عنوان صنعت قلمکار ایران ، از سوی سازمان صنایع دستی ایران انتشار یافته ضمن اشاره به 334

قالبی که در حال حاضر قلمکارسازان ایرانی از انها استفاده می کنند ، به نقوش فراوانی که توسط حاج محمد رضا و حاج تقی اخوان چیت ساز و استاد رحیم بیدادی از روی ضریح ها ، کاشیها و قرائن قلمکار تهیه شده نیز اشاره کرده است که ارزیابی دقیق این قالبها و نقوش بخوبی می تواند سیر تحولی و اوج و حضیض های هنر قلمکار سازی در ایران را نشان دهد و مددرسان محققان در

دسترسی به واقعیات باشد . چرا که متأسفانه در زمینه قلمکارسازی تا پیش از سال 907 هجری قمری جز انچه بطور پراکنده در گوشه و کنار کتب و رسالات امده ، اطلاعات قابل توجه دیگری در دست نیست . علی چیت ساز عقیده دارد : در زمان صفویه این صنعت رونق به سزا یافت و بیشتر لباسهای مردانه و زنانه از پارچه قلمکار تهیه می گردید و پارچه های ایران شهرت فراوان داشت و

بیشتر لباسهای طبقه اعیان از نوع مخصوص قلمکار به نام قلمکار زر یا اکلیلی تهیه می شد که در نوع خود بی نظیر وبسیار جالب بود و فعلأ نمونه انرا کمتر می توان یافت . در همین زمینه “پیترو دلاواله ” سیاح معروف ایتالیایی که در سال 1025 هجری قمریبه ایران سفر کرده ضمن تشریح لباسهای مردم کاشان که اکثرأ قلمکار و از جنس کتان ، چلوار و کرباس بوده نوشته است :این لباس را شاه فعلی ( شاه عباس صفوی ) مرسوم کرده و به نظر من علت ان است که او می خواهد ابریشم در مملکت زیاد مصرف نشود و این متاع که پول فراوانی عاید خزانه می کند تا حد امکان بیشتر صادر گردد .میرزا حسین تحویلدار ، نویسنده کتاب جغرافیای اصفهان نیز متذکر شده است : در قرن دهم هجری قمری بازار قیصریه اصفهان که بعد از حمله مغولها از بین رفته بود مرمت

و باز سازی گردید و بصورت مرکز تجمع قلمکارسازان درامد وکارگاههای تولیدی از سردر قیصریه تا انتهای بازار ادامه داشت و کارگاه و بازارهای فرعی ، کاروانسراهای متعدد ، و تیمچه های زیادی در اختیار هنرمندان وابسته به این حرفه بود .
در فاصله سالهای 1148 تا 1214 هجری قمری هنر قلمکارسازی ایران سیری قهقرانی را پیمود و طی سالهای بعدتر کاملأ سقوط کرد و از میان انبوه قلمکارسازان جزء معدودی انگشت شمار باقی نماند . زیرا ضعف و سستی شاهان قاجار از یک سو و طمع بیش از حد کشورهایی نظیر انگلیس

، روسیه، هند و هلند از سویی دیگر ، بازار ایران را به صورت انباری از انواع و اقسام کالاهای وارداتی از کشورهای پیش گفته در اورد و در نتیجه صنعتگران بیشماری به یکبار ماندند و تدریجأ هر یک از گوشه ای فرا رفتند .تا اینکه بعد از سقوط قاجارریه و قطع نسبی مناسبات تجاری گذشته به پشتوانه علاقمندی و همت جمعی از دست اندرکاران صنایع دستی ، نظیر مرحوم شیخ حریری ، مشهدی عبدالخالق ، حاج محمدرضا اخوان ، محمدتقی اخوان ، امینی ، برادران بیرجندی ، شیخ بهایی و چند خارجی بنامهای مارتین و براسل شرکتهای تولید قلمکار و صنایع دیگر تشکیل گردید و بر اثر کوشش انان بار دیگر این صنعت رونق گرفت و اگر چه با شعله ور شدن اتش جنگ جهانگیر دوم ، بار دیگر اطماتی متوجه صنعت قلمکارسازی شد ، اما این ضربه ها چندان کاری نبود که بتواند باعث وقفه یا رکدی در فعالیتهای بعدی دست اندرکاران شود .
” شیوه های فعلی تولید “
برای شروع به چاپ باتیک لازم است تا عملیاتی به نامهای صمغ گیری ، سفید گیری و وزن دادن انجام شود . چرا که معمولأ حدود 25% از وزن ابریشم خام را ماده پروتئینی بنام صمغ ابریشم تشکیل می دهد و حذف ان نقش بسیار موثر و محسوس در یکنواختی رنگرزی ، درخشندگی و نرمی پارچه بعد از اتمام عملیات رنگرزی دارد .
در اسکو که یکی از بزرگترین مراکز تولید پارچه های کلافه ای است ، صمغ گیری روی پارچه ابریشمین بافته شده انجام می شود و با کمک دو سود و مقداری صابون در جوش شیرین صمغ ابریشم جدا می شود . مدت صمغ گیری به نسبت غلظت کربنات دو سود مصرفی و نیز نوع صابونی که مورد استفاده قرار می گیرد متغیر است . ولی معمولأ از نیم ساعت تجاوز نمی کند . بعد از این مرحله ، چنانچه تهیه پارچه ای با نقوش سفید مورد نظر هنرمند باشد سفیدگری انجام می شود و هنرمندان با کمک تخم خربزه و روشنک (دانه ای به اندازه باقلا با طعم تلخ و رنگ سرخ یا سیاه ) به انجام این کار می پردازد . تخم خربزه علاوه بر انکه ابریشم را سفید می کند در نرم کردن ان نیز موثر است .

منظور اصلی از وزن دادن ابریشم ، جایگزین کردن وزنی است که توسط صمغ گیری از ابریشم کاسته می شود . بعلاوه ، وزن دادن سبب ازدیاد درخشندگی پارچه ابریشمی ، بالا رفتن خاصیت افتادگی یا افت پارچه و همچنین بهتر شدن زیر دست ان می گردد .
بعد از انجام این اعمال کار چاپ و انتقال نقوش بوسیله قالبهای چوبی یا فلزی انجام میشود و شیوه کار چنین است که هنرمند ” واکس را به صورت جذاب در اورده و سپس مهر چوبی را در داخل ان فرو می برد تا قدی از واکس را بخود جذب نماید . انگاه با دقت انرا بروی پارچه که بر سطح همواری گسترده و حداکثر چروکش گرفته شده می زند و این عمل را تا پر شدن قواره یا طاقه پارچه از نقش مورد نظر ادامه می دهد . در پایان این مرحله ، پارچه سفید دارای نقوشی از واکس است که چنانچه رنگ امیزی شود قسمتهای خالی مانده ان قادر به جذب رنگ خواهد بود ، در حالیکه قسمتهای پوشیده شده از واکس سفید باقی می ماند . در مرحله بعد ( پس از رنگرزی اول ، و خشکاندن پارچه ) هنرمند بدون برداشتن واکس ، قسمتهای دیگری از کلیه نقوش و رنگهای مورد نظر ادامه می دهد . در پایان کار و برداشتن واکس از روی پارچه که اصطلاحأ موم زدایی

نامیده می شود طاقه یا قواره پارچه رنگین ومنقوشی بدست می اید که بر ان محل واکس خورده اول به رنگ اصلی ، محلهای پوشیده شده در مرحله دوم برنگ نخستین رنگرزی ، محلهای پوشیده شده در مرحله سوم برنگ دومین رنگ امیزی و; است و متن اصلی پارچه ، رنگ اخرین رنگرزی را دارد .
موم زدایی از پارچ

ه های کلاقه ای معمولأ بوسیله اطو و کاغذ کاهی انجام می شود هنرمندان بعد از اتمام عملیات چاپ و رنگرزی ، پارچه اماده شده را بر روی سطح همواری گسترده و بر روی ان یک صفحه کاغذ کاهی یا روزنامه قرار داده و اطوئی داغ را بر سطح پارچه می کشند تا در اثر حرارت موم ذوب و جذب کاغذ گردد . گاه برای اطمینان بیشتر موم زدایی دوباره انجام می شود تا احتمالأ موم اضافی بر روی پارچه باقی نماند و رنگی که زیر ان قرار داشته کامأ شفاف جلوه نماید .

گنجینه احیا گر چاپ کلاقه ای در ایران

استاد گنجینه را باید پدر چاپ كلاقه ای در ایران دانست؛ هنرمندی كه با آموزش هنر خود به مشتاقان این هنر در دوره های مختلف هنری و دانشگاه ها باعث احیای آن گردید.
چاپ كلاقه ای جزو رشته هایی از هنرهای سنتی است كه هم جنبه های كاربردی دارد و هم وجه هنری آن اهمیت می یابد؛ هنرهایی كه به مرور زمان كاربردهای اولیه خود را از دست داده و با شرایط اجتماعی و اقتصادی كمتر مورد استفاده قرار گرفته و بیشتر جنبه های تزیینی آن اهمیت یافته است.

از آن هنگام كه انسان نیاز به پوشش را احساس كرد و به علت میل به تنوع، پوشش های خود را با رنگ های طبیعی و با وسایل ساده نقش دار كرد، چاپ پارچه آغاز شد. با نگاه به مستندات باستان شناسی باید گفت كه نقش دار كردن پوشش ها قبل از پیدایش رنگرزی به وجود آمد. چاپ به وسیله باسمه یا قالب را نیز باید به هزاره چهارم پیش از میلاد نسبت داد. مهر در پیشرفت تمدن دنیای كهن سهم بسزایی داشت. كهن ترین مهرها دارای نقوش هندسی ساده و مارپیچی و گاه مهرها روایتگر داستان ها و یا نقوش انسانی بوده است.

چاپ كلاقه ای كه در شرق آسیا و جاوه به باتیك معروف است، در مراحل اولیه، نوعی مقاوم سازی توسط گره زدن نقاطی از پارچه بود كه از نفوذ رنگ به داخل آن جلوگیری می كرد و امروزه این شیوه را پیچمان یا باندانا می گویند.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل دانلود فایل word مقاله در مورد چاپ کلاقه ای روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

دانلود فایل word مقاله در مورد چاپ کلاقه ای

دانلود این فایل

دانلود فایل word پایان نامه تحلیل روسازی انعطاف پذیر

دانلود فایل word پایان نامه تحلیل روسازی انعطاف پذیر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل word پایان نامه تحلیل روسازی انعطاف پذیر دارای 114 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل word پایان نامه تحلیل روسازی انعطاف پذیر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود فایل word پایان نامه تحلیل روسازی انعطاف پذیر

فصل اول ـ مروری بر انواع روسازی
1-1- مقدمه
1-2- تأثیر بارگذار و عوامل جوی بر سیستم روسازی
1-3- عوامل مؤثر در طرح روسازی‌ها
1-4- روسازی‌های انعطاف‌پذیر
1-5- خلاصه و نتیجه‌گیری
فصل دوم : کاهش عمر روسازی های انعطاف پذیر در اثر تغییرات شرایط چسبندگی بین لایه ها با توجه به کرنش قائم روی خاک بستر
1- مقدمه
2- تاثیر بارهای افقی و اصطکاک بین لایه ای به عمر روسازی ها
3- تحلیل نظریه تاثیر شرایط بین لایه ای
4- انتخاب مدل و روش تحلیل
4-1 – مدل هندسی روسازی
4-2 – بارگذاری
4-3 – مدل تعیین عمر روسازی ها
5- تحلیل تاثیر شرایط بین لایه ای مختلف بر روی عملکرد روسازی
5-1- تاثیر اجراء ضعیف اندود تک کت ( حالت اجرایی)
5-2- تاثیر کاهش اجراء ضعیف اندود پریمکت ( حالت 3 اجرایی)
5-3- تاثیر اجرای نامناسب اندودهای بین لایه ای ( حالت 4 اجرایی)
6- خلاصه و نتیجه گیری
فصل سوم: روش‌های تحلیل روسازی‌های انعطاف‌پذیر
3-1- مقدمه
3-2- حل سیستم‌های لایه‌ای با استفاده از تئوری چند لایه‌ای
3-1-1- معادلات پایه
3-2-2- شرایط مرزی و پیوستگی
3-3- حل سیستم‌های لایه‌ای با استفاده از روش اجزاء محدود
3-4- مقایسه روش چند لایه‌ای با روش اجزاء محدود
3-5- خلاصه و نتیجه‌گیری
فصل چهارم: بررسی نر‌م‌افزار Kenlayer جهت تحلیل روساز‌ی‌های انعطاف‌پذیر
4-1- تئوری نرم‌افزار
4-1-1- سیستم چند لایه‌ی الاستیک
4-1-2- Super Position و تعیین پاسخ‌ها
4-1-2-1- تجزیه تنش‌ها به مولفه‌ها x و Y
4-1-2-2- محاسبه تنش‌های اصلی
4-1-2-3- محاسبه کرنش بحرانی
4-1-3- آنالیز خرابی (Damage Anaysis)
4-1-3-1- معیار بحرانی شکست ترک کششی
4-1-3-2- معیار بحرانی شکست تغییر شکل حداکثر
4-1-3-3- محورهای چندگانه
4-1-4- لایه‌های غیرخطی
4-1-4-1- مصالح دانه‌ای
4-1-4-1- تقسیم لایه به تعدادی زیر لایه
4-1-4-1-2- انتخاب نقطه مناسب جهت طراحی
4-1-4-2- مصالح ریزدانه
4-1-4-3- نقطه تنش برای لایه غیرخطی
4-2- نکات فنی راجع به Kenlayer
4-2-1- اطلاعات عمومی نرم‌افزار
4-2-1-1- مصالح
4-2-1-2- آنالیز خرابی
4-2-1-3- تعداد بازه‌های زمانی در هر سال
4-2-1-4- بارها
4-3- خلاصه و نتیجه‌گیری
فصل پنجم ـ بررسی نرم‌افزار (TUPAS) جهت تحلیل روسازی‌های انعطاف‌پذیر
مقدمه
5-1- تئوری نرم‌افزار
5-1-1- سیستم لایه‌ای
5-1-2- برهم نهی بارها و تعیین پاسخ‌ها
5-2- نکات فنی
5-3- خلاصه و نتیجه‌گیری
فصل ششم ـ مقایسه‌ی عملکرد و نتایج حاصل از نرم‌افزارهای TUPAS و KENLAYER
6-1- مقدمه
6-2- شرح چند مثال
6-2-1- شرح مسئله با چرخ منفرد
6-2-2- شرح مسئله با چرخ چندگانه
6-3- حل چند مثال
6-3-1- حل مسئله 3 لایه‌ای تحت بارگذاری تک چرخ
6-3-2- حل مسئله 3 لایه‌ای تحت بارگذاری ناشی از یک محور سه گانه
6-3-3- حل مسئله 3 لایه غیرخطی ناشی از بارگذاری تک چرخ
6-4- آنالیز حساسیت
6-4-1- آنالیز خطی
6-4-1-1- سیستم سه لایه‌ای
6-4-1-2- تاثیر ضخامت لایه
6-4-1-3- تاثیر مدول لایه‌ها
6-4-2- آنالیز غیرخطی
فصل هفتم ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
7-1- خلاصه
7-2- نتیجه‌گیری
7-3- پیشنهادات
منابع و مراجع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود فایل word پایان نامه تحلیل روسازی انعطاف پذیر

Austroads (1992), “Pavement Design-a Guide to the structural Design of pavement” , Sydney

E.J. Yoder and M.W. Witczak (1975), “Principles of Pavement Design”, 2nd edition, John Wiley and Sons INC/

Incorporating the south Africa Mechanistic Pavement Design (2000), “PADS 1.10 User’s Guide”, Computer program

Yang H.Hung (1993), “Pavement Analysis and Design”, Prentice Hall, EnglewoodCliffes, New Jersey

طباطبایی امیر محمد، «روسازی راه»، مرکز نشر دانشگاهی، 1364

[1] Young H. Huang, “Pavement Analysis and Design”, Prentice – Hall, 1993, 590pp

[2] Romanoschi Sefan, A. and Mtacalf John, “Effects of Interface Condition an Horizontal Whell Loas on the Life of Flexible Pavement Structures”, Trasnportation Research Record, 1778, 2001, PP. 123-

[3] Romanoschi Stefan A., and Metcalf John, B. “Characterization of Asphalt Concerete Layer Interfaces”, Transportation Research Record, 1778, 2001, PP, 132 – 139

[4] Timenshko Stephan P., “Mechanics of Materials”, MsGraw – Hill, 1965, 629 pp

]5[ دفتر تحقیقات و معیارهای فنی وزارت «راه و ترابری؛» مشخصات بار مجاز کامیون‌های بارکش»، وزارت راه و ترابری، 1364

[6] Shell International Petroluem Company Limited, “Shell Pavement Design Manual”, Shell Company, 1995, 250pp

چکیده

روسازی راه به دلیل قدمت دیرینه‌ای که در جهان و نیز در ایران دارد. همواره از دیرباز مورد توجه مهندسین بوده است. به تدریج و با شکل‌گیری قالب استاندارد برای روسازی‌های انعطاف‌پذیر و صلب، لزوم تهیه برنامه‌های کامپوتری و تحلیل عددی روسازی‌ها جهت صرف زمان کمتر و بررسی دقیق‌تر کاملاً اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. در این پروژه سعی بر آن بوده است که روسازی انعطاف‌پذیر آسفالتی تحت اثر بارگذاری قائم در بالای رویه مورد بررسی قرار گرفته و توسط تئوری الاستیسیته و فرض ساده کننده روشش برمیستر جهت مدل لایه‌ای، تئوری ریاضی مربوط بسط داده شده و پایه‌های یک برنامه کامپیوتری براساس آن شکل گرفته است

نرم‌افزارهایی که با بهره جستن از تئوری لایه‌ای اقدام به تحلیل رفتار خاک و محاسبه تنش‌ها و تغییر مکان‌ها می‌نمایند. همگی ملزم به رعایت فرضیات و قوانین خاص تئوری لایه‌ای هستند. این شرایط بعضاً محدود کننده ممکن است باعث تقریب‌های کوچک و یا بزرگی در جواب‌های نهایی سیستم گردد

روسازی‌های انعطاف‌پذیر را می‌توان با استفاده از تئوری چند لایه‌ای برمیستر تحلیل کرد. عمده‌ترین فرض تئوری فوق بی‌نهایت بودن هر یک از لایه‌ها در صفحه افقی است در این روش برای محاسبه پاسخ با توجه به فرض مهم تقارن محوری، یک تابع تنش فرض می‌شود که باید معادلات دیفرانسیل سازگاری و همچنین شرایط پیوستگی و مرزی را ارضاء کند. سپس از محاسبه این تابع تنش، می‌توان تنش‌ها و جابه‌جایی‌ها را به دست آورد

یافتن راه حل ریاضی مناب برای تحلیل روسازی، آشنایی کامل با مفاهیم و فرضیات این روش، انتخاب مناسب پارامترها و متغیرهای مسئله، تدوین پایه‌های نرم‌افزار کامپیوتری جهت ورود اطلاعات این روش ریاضی به کامپیوتر و ساختن یک محیط User friendly برای کنترل ورودی‌های برنامه و ایجاد امکان هر گونه توسعه آتی در پیکره نرم‌افزار اهم از مواردی است که در این پروژه بدان توجه شده است

پیشگفتار

تحلیل روسازی‌ها مسئله مهمی است که امروز با توجه به گسترش صنعت ساختمان و راهسازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. روش‌های متفاوتی برای تحلیل روسازی‌ها تا به امروز ارائه شده‌اند و هر کدام به نوبه خود دارای نقاط قوت و ضعفی هستند. دو روش عمده اصلی در تحلیل این مسائل منطق تئوری لایه‌ای و  تئوری اجزاء محدود می‌باشد. بدیهی است که استفاده از هر کدام از روش‌ها ملزم به رعایت فرضیات اولیه و شرایط خاص حاکم بر آن روش خواهد بود. آنچه در این پروژه مورد اشاره قرار گرفته است؛ معرفی دو روش اصلی تحلیل روسازی‌های انعطاف‌پذیر که یکی استفاده از تئوری الاستیسیته و سیستم لایه‌ای و دیگری روش اجزاء محدود می‌باشد و سعی شده است سیستم لایه‌ای و به تبع آن روش بر مسیتر برای حل لایه‌ای با توجه بیشتری بررسی شود و جزئیات بیشتری از الگوریتم ریاضی آن ارائه گردد. روش بر مسیتر برای حل لایه‌ای با توجه بیشتر بررسی شود و جزئیات بیشتری از الگوریتم ریاضی آن ارائه گردد

در روش بر مسیتر برای پیدا کردن تنش‌ها و تغییر شکل‌ها در محیط لایه‌ای خاک و با فرض نیمه بودن محیط و وجود تقارن محوری، یک تابع تنش انتخاب شده و با در نظر گرفتن شرایط پیوستگی و شرایط مرزی معادلات دیفرانسیل حاصله حل شده و پاسخ‌های مورد نیاز به دست می‌آید

فرضیات ریاضی حاکم بر این روش و الگوریتم مربوط به آن در فصل سوم این پروژه به تفصیل بیان شده و امکان یک مقایسه نسبی نیز فراهم شده است

سپس از تشریح این مسائل، نرم‌افزار kenlayer به عنوان یک برنامه کامپیوتری مورد اعتماد که بر پایه تئوری لایه‌ای استوار است، تشریح شده و فرضیات و قابلیت و امکانات متفاوت این نرم‌افزار نحوه حل معادلات و گرفتن پاسخ‌ها، چاپ نتایج، تعریف حالات مختلف بارگذاری‌ها، اصل جمع آثار قوا و سایر مسائل فنی از این قبیل همگی در حوصله این پروژه مورد بررسی تفصیل قرار گرفته است و در انتهای این فصل آشنایی نسبتاً کاملی با این نرم‌افزار به وجود خواهد آمد

سپس از آشنا شدن با نرم‌افزار kenlayer نرم‌افزاری که در این پروژه مورد بررسی و طراحی قرار گرفته است تشریح شده است این نرم‌افزار که بر پایه‌های تئوری الاستیسیته و سیستم لایه‌ای استوار است دقیقاً از همان منطق ریاضی و الگوریتم استفاده شده در kenlayer بهره برده است

در طراحی این نرم‌افزار سعی شده است تا با تفکیک بخش‌های مختلف، برنامه به گونه‌ای تدوین شود که امکان اعمال تغییرات در آن همواره وجود داشته باشد. پارامترهای ورودی و خروجی و صفحات ثبت اطلاعات همگی در این قسمت مورد توجه قرار می‌گیرند تعیین تنش‌ها و کرنش‌ها، تعیین حالات مختلف بارگذاری‌ها، مصالح خطی و غیرخطی، از جمله مسائلی هستند که در این نر‌م‌افزار، تعبیه شده و امکان گسترش بخش‌های فوق در آینده برای آن لحاظ گردیده است

موضوع اصلی این پروژه حاضر تدوین الگوریتم ریاضی جهت تحلیل روسازی انعطاف‌پذیر و در نهایت ارائه یک برنامه کامپیوتری با توجه به روش تحلیل سیستم لایه‌ای است که بتواند با ورود اطلاعات در یک محیط گرافیکی، خروجی‌های مناسب را به دست بدهد

پروژه حاضر در شش فصل به شرح زیر نگارش شده است

در فصل اول با عنوان مروری بر انواع روسازی، مروری کلی بر عوامل موثر بر طراحی روسازی شده است و در ادامه انواع روسازی‌های انعطاف‌پذیر و صلب معرفی شده‌اند

فصل دوم با عنوان کاهش عمر روسازی‌های انعطاف‌پذیر در اثر تغییرات شرایط جنبدگی بین لایه‌ها با توجه به کرنش قائم روی خاک‌بستر

در فصل سوم با عنوان روش‌های تحلیل روسازی‌های انعطاف‌پذیر، شامل روش چند لایه‌ای روش اجزاء محدود، ارائه شده و این دو روش با یکدیگر مقایسه شده‌اند

در فصل چهارم با عنوان بررسی عملکرد نرم‌افزار Kenlayer به عنوان یک مرجع مناسب برای تحلیل روسازی انعطاف‌پذیر به روش لایه‌ای، سعی شده است تا در حد نیاز، فرضیات به کار گرفته شده در این نرم‌افزار، تئوری ریاضی، تفکیک حالات مختلف بارگذاری و رفتار خطی و غیرخطی به تفضیل بیان شوند و نحوه ورود اطلاعات به برنامه و نمایش خروجی‌ها در پایان اجرای برنامه به صورت خلاصه مور اشاره قرار گرفته است

در فصل پنجم با عنوان بررسی نرم‌افزار طراحی شده جهت تحلیل روسازی انعطاف‌پذیر، منطق ریاضی نرم‌افزار، فرضیات اولیه، الگوریتم عملکرد نرم‌افزار، ورودی‌ها و خروجی و نحوه کار بخش‌های مختلف نرم‌افزار به تفکیک مورد بررسی قرار می‌گیرند متغیرهای مورد استفاده در این نرم‌افزار و همچنین ورودی‌ها و خروجی‌ها با توجه به حفظ تشابه با Kenlayer در نظر گرفته شده و تا حد امکان در همان قالب نمایش داده می‌شوند. امکانات متفاوتی از نظر محیط برنامه‌نویسی، توسعه‌های آتی نرم‌افزاری و ;.. نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند

در فصل ششم با عنوان مقایسه عملکرد نرم‌افزار طراحی شده و سایر نرم‌افزارهای موجود، امکان مقایسه‌ای فراهم شده است تا جواب‌های به دست آمده از این نرم‌افزار با جواب‌های به دست آمده از نرم‌افزار Kenlayer، تحت بارگذاری‌های مختلف یک چرخ و چند چرخ و نیز رفتار خطی و غیرخطی با لایه‌های مختلفی از روسازی و اساس و زیر اساس مورد بررسی قرار گیرد

در فصل هفتم با عنوان جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

1-1- مقدمه

هدف از روسازی راه یا فرودگاه احداث یک سطح صاف و هموار و در عین حال با ایمنی کافی برای استفاده‌کنندگان از راه یا فرودگاه است. روسازی باید طوری طراحی و ساخته شود که بتواند وزن وسایل نقلیه را تحمل کند و در هر شرایط جوی قابل استفاده باشد. زمین در حالت طبیعی مقاومت کافی برای تحمل بارهای وارد از چرخ‌های وسایل نقلیه سنگین نظیر کامیون‌ها و هواپیماها را ندارد و بارگذاری این گونه خاک‌ها موجب شکست برشی خاک و به وجود آمدن تغییر شکل‌های بیش از اندازه در آن می‌شود

برای جلوگیری از شکست برشی خاک و به وجود آمدن تغییر شکل‌های دائم بیش از اندازه در آن، باید از شدت تنش‌های فشاری قائم بر روی خاک کاسته شود. این عمل با قرار دادن لایه‌ای از مصالح مرغوب و با مقاومت زیاد بر روی خاک انجام می‌شود. جنس و ضخامت این لایه که به روسازی مرسوم است. باید طوری باشد که ضمن آنکه بتواند شدت تنش‌های فشاری قائم را به میزان قابل تحمل خاک بستر روسازی کاهش دهد، خود نیز قادر به تحمل بارهای وارد بر آن باشد

1-2- تأثیر بارگذاری و عوامل جوی بر سیستم روسازی

شدت تنش‌های فشاری قائم که در اثر بارگذاری در یک توده خاک به وجود می‌آید در نقاط مختلف متفاوت است. شدت این تنش‌ها در نقاط واقع در زیر سطح بارگذاری شده حداکثر است و با افزایش فاصله‌ی این نقاط از سطح بارگذاری شده از شدت تنش‌های فشاری قائم نیز کاسته می‌شود در شکل 1-1 منحنی تغییرات تنش فشاری قائم در یک توده خاک در اثر یک بار یکنواخت با سطح تماس دایره‌ای شکل نشان داده شده است

با توجه به این اصل در مواردی که ضخامت روسازی زیاد است می‌توان به منظور اقتصادی‌تر کردن ساختمان روساز، آن را از چندین لایه با مقاومت و مرغوبیت‌های متفاوت طرح  و اجرا کرد. نحوه قرارگیری متداول لایه‌های روسازی باید به ترتیبی باشد که لایه‌های با مصالح مقاوم‌تر و مرغوب‌تر در لایه‌های بالاتر روسازی قرار گیرند، زیرا در این نقاط شدت تنش‌های فشاری وارد بر روسازی بیشتر است و از مصالح با مرغوبیت و مقاومت کمتر در لایه‌های زیرین که میزان تنش‌ها در آنجا کمتر است استفاده می‌شود

شکل 1-1- توزیع تنش های قائم در توده خاک

جنس و ضخامت لایه‌های روسازی باید طوری انتخاب شود که ضمن آنکه هر یک از لایه‌ها بتواند در برابر تنش‌های وارد بر آن مقاومت کند، باید قادر باشد که شدت این تنش‌ها را تا میزان قابل تحمل برای لایه‌ای که در زیر آن قرار گرفته است کاهش دهد

در راه‌های با درآمد و شد زیاد و فرودگاه‌ها لایه‌های بالایی روسازی و بخصوص لایه‌ی رویه، از مصالح قیری و یا سیمانی ساخته می‌شود. در اثر بارگذاری روسازی، این نوع رویه‌ها تغییر شکل داده و در آنها تنش‌های کششی و رفتاری افقی به وجود می‌آید. (شکل 1ـ2)

شکل 1-2- ایجاد تنش های فشاری و کششی در روسازی

هر گاه شدت تنش‌های کششی افقی در لایه روسازی از میزان استقامت کششی مصالح آن لایه بیشتر شود موجب ترک خوردن آن لایه می‌شود. بنابراین جنس و ضخامت لایه‌های روسازی که از مصالح قیری یا سیمانی ساخته می‌شوند باید طوری انتخاب شود که در برابر تنش افقی به وجود آمده در آنها مقاومت کنند و ترک نخورند

عوامل جوی به خصوص آب، یخبندان و تغییر درجه‌ی حرارت به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر روسازی اثر کرده و موجب خرابی آن می‌شود بنابراین روساز‌ها باید طوری طراحی و ساخته شوند که بتوانند در برابر عوامل جوی مقاومت کرده و خراب نشوند. اگر روسازی به طور صحیح طراحی و اجرا نگردد آب در آن نفوذ کرده و باعث کاهش مقاومت مصالح روسازی و به خصوص خاک بستر آن می‌شود. این امر باعث کاهش قابلیت باربری سیستم روسازی شده و روسازی تحت اثر بارهای وارد خراب می‌شود. اگر ضخامت کل روسازی به طور صحیح انتخاب نشده و روسازی بر روی خاک قابل تورم ساخته شود و احتمال نفوذ آب به زیرسازی وجود داشته باشد، ممکن است در اثر برودت، آب موجود در خاک بستر روسازی یخ زده و تورم شود و سبب خرابی روسازی شود

تغییرات زیاد درجه حرارت هوا نیز ممکن است موجب خراب شدن روسازی‌ها شود. درجه‌ی حرارت‌های بالا رویه‌های آسفالتی بیش از حد نرم شده و ممکن است در اثر آمد و شد وسایل نقلیه سنگین تغیر شکل بیش از حد بدهند. از طرف دیگر در درجه حرارت‌های پایین این نوع روسازی‌ها منقبض شده و ممکن است ترک بخورند. رویه‌های بتنی نیز در اثر تغییرات درجه حرارت منقبض و یا منبسط می‌شوند که ممکن است منجر به ترک خوردن یا خرد شدن آنها شود. ضمناً‌ تغییرات روزانه درجه حرارت هوا باعث می‌شود که لایه‌ی رویه بتنی تاب برداشته و از حالت مسطح خارج شود و در اثر بارگذاری ترک بخورد

1-3- عوامل مؤثر در طرح روسازی‌ها

روسازی‌ها معمولاً تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارند و از این نظر طراحی آنها در مقایسه یا طراحی پل‌ها و ساختمان‌ها و سایر ابنیه فنی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. یکی از اشکالات بسیار هم در طراحی روسازی‌ها متغیر بودن عواملی است که در طرح روسازی مؤثرند

در مورد روسازی‌های انعطاف‌پذیر خاک بستر نقش فوق‌العاده مهمی را در طرح روسازی بازی می‌کند و از این نظر بررسی و مطالعه خاک بستر روسازی باید با دقت بیشتری انجام شود. روسازی‌های صلب که شامل روسازی‌های بتنی هستند روسازی‌هایی هستند که در آنها از یک یا چند لایه با سختی زیاد استفاده می‌شود. این نوع روسازی‌ها بارهای خارجی را بدون تغییر شکل زیاد صفحه بتنی در یک سطح نسبتاً وسیع به خاک بستر روسازی منتقل می‌کنند

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

دانلود فایل word بررسی نرم افزار حسابداری شرکت سایپا یدک

دانلود فایل word بررسی نرم افزار حسابداری شرکت سایپا یدک

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل word بررسی نرم افزار حسابداری شرکت سایپا یدک دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل word بررسی نرم افزار حسابداری شرکت سایپا یدک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود فایل word بررسی نرم افزار حسابداری شرکت سایپا یدک

مقدمه

كار با نرم افزار

طراحی فیزكی

بانك اطلاعاتی وجداول آن

نمودار ER

تجزیه وتحلیل سیستم

دیاگرام متن

دیاگرام جریان داده ها در سطح كلی

DFD پذیرش خودرو

DFD ترخیص خودرو

DFD انبار

DFD جستجو

كد نویسی

مقدمه :
با سلام به پیشگاه مقدس آقا امام زمان (عج) و نایب بر حقش حضرت آیت ا… العظمی خامنه ای با هدف رشد وپیشرفت جلو آمدیم ،با سعی وتلاش شبانه روزی به راه افتادیم .حال این همه خستگی ارمغان شرینی برایمان دارد ، برای ایران سرافراز.
برانیم در سال تحاد ملی وانسجام اسلامی این خاك عزیز رااز وابستگی به غرب وشرق برهانیم، آباد وآزادش كنیم با همتی شگرف ، من وتو .
ایران سبز را باید طلایی كرد واینها همه از اندیشه من وتو می تراود و هدف من از ساخت این برنامه جایگزینی سیستم های قدیم . تحت Dos نمایندگی های شركت سایپا یدك به سیستم های نوین وآسان تر كردن مراحل انجام كار در جهت برداشتن گامی به سوی جنبش نرم افزای می باشد.
و تو ای عزیزی كه نمی شناسمت با توكل بر خداوند و مدد آقا امام زمان (عج) سخت كوشی را شروع كن كه پیامبر (ص) فرمود : « اگر علم در ثریا هم باشد مردمانی از دیار پارس به آن دست خواهند یافت ».
فرم ورود به سیستم :
این فرم برای امنیت بیشتر در نظر گرفته شده است كه از ورود افراد غیر مجاز به سیستم خوداری می كند.
فرم اصلی :
این صفحه یك منوی اصلی دارد ، كه این منو دارای 5 زیر منو می باشد.زیر منوی اول مربوط به عملیات روزانه (پذیرش خودرو، ترخیص خودرو، تصویه حساب…) ، زیرمنوی دوم ثبت كالاهای ورودی وخروجی به انبار می باشد .زیر منوی سوم گزارش گیری است ،زیرمنوی چهارم مربوط به ثبت تعاریف ، پشتیبان گیری وبازیابی ، تغییركلمه عبور می باشد وزیر منوی پنجم خروج از سیستم می باشد.
منوی عملیات :
پذیرش (مالك خودرو) :
دراین فرم می توان تمامی مشتری های كه تاكنون به تعمیرگاه مراجعه كرده اند را مشاهده نمود و مورد جستجو قرار داد .اگر بخواهیم مشتری جدیدی را به سیستم اضافه كنیم بر روی دكمه اضافه كلیك می كنیم ، صفحه مربوطه باز شده كه ما می توانیم اطلاعات را ثبت كنیم. برای ویرایش وحذف ونمایش اطلاعات مشتری ابتدا از جدول شماره پذیرش مربوطه را انتخاب كرده و با توحه به عملیاتی كه می خواهید انجام دهید ، یكی از دكمه های ویرایش ، حذف ، نمایش را انتخاب می كنید .
فرم ثبت اطلاعات مشتری :
هنگامی كه بر روی دكمه ی اضافه كلیك می كنیم این پنجره باز می شود ، كه شماره پذیرش وتاریخ پذیرش به صورت خودكار توسط برنامه آورده می شود و كاربر فقط باید اطلاعات مربوط به مشتری را وارد كند و بر روی دكمه ی ثبت كلیك كند.

اگر مشتری برای بار اول است كه به این نمایندگی مراجعه می كند می توان با كلیك بر روی دكمه ی مشتری و وارد كردن اطلاعات خواسته شده در پنجره باز شده یك كد منحصر به فرد به آن مشتری تعلق می گیرد.اما اگر برای اولین بار نمی با شد با زدن كلید فاصله می توان لسیت مشتری ها رامشاهده كرد وكد آن مشتری را انتخاب كرد….

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی دانلود فایل word بررسی نرم افزار حسابداری شرکت سایپا یدک روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

دانلود فایل word بررسی نرم افزار حسابداری شرکت سایپا یدک

دانلود این فایل

دانلود فایل word مقاله طرح انتقال سواحل زیبای دریای مازندران به ابهر

دانلود فایل word  مقاله طرح انتقال سواحل زیبای دریای مازندران به ابهر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل word مقاله طرح انتقال سواحل زیبای دریای مازندران به ابهر دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل word مقاله طرح انتقال سواحل زیبای دریای مازندران به ابهر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل word مقاله طرح انتقال سواحل زیبای دریای مازندران به ابهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل word مقاله طرح انتقال سواحل زیبای دریای مازندران به ابهر :

طرح انتقال سواحل زیبای دریای مازندران به ابهر

نه! اصلاً تعجب نکنید. اگر می خواهید این ادّعا را به صورت مکتوب ببینید کافی است عین حال عزم خود را جزم کنید. سوار اتومبیل گرامی تان شوید یا یک تاکسی بگیرید و به سمت میدان مصلّی (جنب آب منبع ابهر! ) حرکت کنید. اما نه! صبر کنید. پیاده نشوید و ماشین را خاموش نکنید.

با کمی حوصله و گردش به راست – البته با زدن راهنکا از فاصله صد متری – شاه بلوار شهرک هستید. خوب ; حالا کم کم به میدان مسجد خاتم الأنبیاء می رسید. نه! راهتان ادامه دارد کمی بالاتر دورنمای استخر سرپوشیده ی ابهر پیداست.

حالا هر وقت به استخر رسیدید. می توانید پیاده شوید و درست مقابل در ورودی استخر یک اطلاعیه تبلیغاتی نصب شده در مورد همین استخر مذکور که می توانید جمله ی تیتر وارِ ما را همان جا بخوانید.
سواحل زیبای دریای مازندران را این جا تجربه کنید!
یا یک چیزی شبیه این !
این ها را می نویسم که مبادا توی ذوق شما بخورد اگر وارد استخر شدید و به رختکن نرسیده، بوی شدید و نامطبوع کُلُر مشام گرامتان را آزرده کرد! اگر در این شبه سواحل – بی آفتاب و سایه ! – هوس آب تنی کردید مراقب چشم هایتان باشید زیرا به علّت شدت میزان کلر ممکن است – یعنی حتماً – تا ساعت ها از سوزش چشم رنج ببرید. پس سعی کنید اگر به این شبیه سواحل رفتید یا در کنار استخر بنشیند و فقط پاها را تا ناحیه مچ در آب بگذارید یا دیگر اگر خیلی بی احتیاطی کردید و به آب زدید، آب از گردن شما بالاتر نیاید و الاّ با ورود قطره ای آب به چشمتان ممکن است دچار چشم سوزش! شوید البته اثر مخرّب میزان بالای کلر بر پوست و ; را فاکتور می گیریم و می گذریم.

اگر هم از عینک شنا استفاده می کنید بهتر بدانید که انواع معمولی آن ما که در بازار با قیمت های پایین عرضه می شوند کار این لازم را ندارند پس یا پول زیادی را برای خرید یک عینک کارآمد کنار بگذارید یا عطای این شبه سواحل را به لقایش ببخشایید و بر وید همان در کنار سواحل اصلی خود دریای مازندران شنا کنید. البته فقط در قسمت سطحی آب و نه عمق و کف دریا! وا؟ والاّ؟!!
«اژدر آب شناسان»

دربازه زبان قزوین :
قزوین از شهرهای باستانی و دیرینه ایران است. درباره نام آن که آیا کشوین (مرزِ محفوظ) است یا با دریا و قوم کاسپین پیوند دارد بین صاحبنظران اختلاف نظر وجود دارد. در دایره دالمعارف فارسی آمده است وجه تسمیه قزوین معلوم نیست و تصریح دارد که این شهر را شاپور اول ساسانی معروف به شاد شاپور برای جلوگیری از تهاجمات دیلمیان بنیان نهاد.

باستان شناسی و مورخ هنرمند معاصر، جناب استاد دکتر پرویز و رجاوند، بیش از هر محققّی درباره قزوین تحقیق گردد و آثار طراز اوّل نوشته اند. در بیش از سی سال پیش کتاب «سرزمین قزوین» را منتشر کردند و در سال 1377 کتاب چهار جلدی سیمای تاریخ و فرهنگ قزوین را نشرنی از ایشان منتشر کرده است.

در این کتاب زیر و بم و عرض و طول جغرافیایی و تاریخی و هر آن چه که بخواهید قزوین یافته می شود. از رویدادهای مهم تاریخ قزوین یکی اسلام آوردن قزوینیان در مقابل سردار عرب در ادبن عازب در سال 24 هجری قمری است.

دیگر این که شاد طهماسب اوّل صفوی، در سال 955 ق رسماً آن جا را پایتخت قرار دارد و تا سال 1000 ق که شاه عباس اوّل پایتخت را به اصفهان بُرد، این شهر نیم قرن پایتخت سلسله صفوی بود.
چند ویژگی مهم زبان قزوینی :
1 ) یاد مجهول هنوز در بعضی کلمات قزوینی تلفظ می شود :
شِرمن : شیرینی بِش : بیش کِی : که بِست : بیست مِزَنی : میزَنی
2 ) اصولاً در تلفظ و محاوره ی قزوینی دو اختصاص مهم دیده می شود.
«می» مثلاً می گفتن که بر سر فعل ماضی و مضارع در می آید به صورت «مِه» گفته می شود،
می گویم : مه گَم می روم : مه رَم می خوابم : مِه خوابم

و گاهی هم به جای «می» ، «مو» می آید :
می خوامم : موخوام
3 ) زبان فارسی قزوینی فتحه گر است :
دانهَ ، خانهَ ، گفتهَ ، خنچهَ .
و دیگر این که «است» به صورت ـه س تلفظ می شود :
رفته خون خواهرش : رفته س خانَ خوئَرش.
رفتهَ س ، گفتهَ س ، دیدهَ س .

4 ) در قزوین، غالباً ضمیرمان، تان به جای م / ات / ام / ت تلفظ می شود :
گفتیمان – خوردیمان – دادیمان – خوابیدیمان.
5 ) ک وگ در قزوین پت و پهن تر! و قوی تر و شدیدتر بیان می شود.
مثلاً کور به معنی نابینا که با این تلفظ بیان می شود cure

6 ) تغییر تلفظّ های دیگر : حُسین حوسون / صادق صادَق / گِدا گَدا / فشار خِشار / دِویست دُویست / مَحَل مُحَل / پِستان پُستان / اِستادیوم اُستادیوم / سیب سیپ / معفول مفول
7 ) واژه های ترکی در قزوینی بسیار وام گرفته شده اند :
چوقوِر : گود / سانجو : دل درد، سرماخوردگی / جرماق : چنگال، پنجول / سَقَّل : ریش / فِریَقِ : آب بینی / زنحیق : سیخونک / اویون : ادواطوار، بازی .
8 ) تشدید گذاری :
مکیدن : مکیّدن .
9 ) تا حد امکان حذف و او عاطفه :
گِل شِل گِل و شُل / سیبِ انگورِ علو : سیب و انگور و عُلو !
10 ) یکی از ویژگیهای محاوره ی قزوینی آن است که م / اَم ضمیر متصل ملکی را به کسر تلفظ می کنند : کتابِم، دستِم، خودِم، پدرِم.
[ چند نمونه از واژگان قزوینی و سنجش آن ما با گویشنامه های دیگر] :
1 ) آشنی : (اسم و فعل) به معنی آشتی

2 ) اَحوَل : (اسم و صفت) گیج و کم عرش
3 ) اَسدام : (اسم) کفگیری منقل و بخاری که غالباً آهنی است.
4 ) آلاواردی : (صفت) که ریشه ترکی دارد و در قزوین به زنان و دختران سربازان دارد.
پررو! می گویند. درِد و هم گفته می شود.
5 ) اُستغرنج : این هم ریشه ترکی دارد و به معنی ریواس است.
6 ) اُستکوزَدن : لکّه رنگی شدن رنگ پس دادن.

7 ) اَلَمبهَ : چوب بلند
8 ) اَلَه – پولهَ : رنگارنگِ نامناسب! ریشه ترکی دارد.
9 ) اِینود : بد خلق، بهانه جو
10 ) بالام جان : ریشه ترکی دارد به معنی نازنین و عزیز دل است.
11 ) بُتُن : ترکی است و به معنی کلُ و درسته و کامل.

12 ) بَستو : به معنی کوزه بیضی سفالی.
13 ) بَکلَم : بلکه هم – شاید هم
14 ) پُخ دادن : بخار دادن. معروف است که در جلسه خواستگاری از مادر داماد آینده پرسیده بودند : «آقازاده به چه کاری مشغولند» و او جواب داده بود : «کُت پُخ مِدَد»! یعنی در اتوشویی کار می کند!!
15 ) پَرازاندن : یعنی تکیه دادن به چیزی ثابت.
16 ) پُرشخ : خیره سر، سرتق .
17 ) پَشّام کردن : در حالت خواب کلافه شدن (غالباً از پرخوری یا گرمازدگی) و روانداز را بی اختیار زدن .
18 ) جانهَ زن : زنِ جوان
19 ) جان عزیز : کسی که به راحتی و رفاه خود بسیار اهمیت می دهد.
20 ) جِز بَلالهَ : شیون و زاری
21 ) چرپاندن : زدن شدید و بی رحمانه (ریشه ترکی)
22 ) چُرّیدن : پوسیدن (ریشه ترکی)
23 ) چُمبهَ : یعنی خوشه فرعی انگور و نظایر آن . چُمبهَ کَش کردن یعنی خوشه ی کوچکی را (یا مثلاً ران پخته ی مرغی را) به دهان بردن و فقط دسته آن را درآوردن و مابقی را به کمک دندان ها و لب نگه داشتن و چپو کردن!
24 ) حرُقات : هلاک و له و لورد.

25 ) خانهَ مانودَ : به دختری گویند که وقت شوهر کردنش رسیده ولی هم چنان بی خواستگار و در خانه ی پدری مانده باشد. گامی برای شوخی به دختر بچگان نابالغ هم گفته می شود.
26 ) خَجَّه حبوپی : آدم دهن لق.
27 ) خَرَّه : گِل و لای ته حوض یا قنات.
28 ) خَمیرِک : مادر شوهر
29 ) خُسِیدن : خوابیدن
30 ) خول : کج و کوله
31 ) خووَر : خواص
32 ) داس : طاس

33 ) داردار کردن : جار زدن
34 ) دامباره : دوباره
35 ) دانستن : توانستن
36 ) دَمَخِلیزی : سرازیری

38 ) زُفکُنهَ : اُردنگی لگد زدن
39 ) زَقوّم : تلخ
40 ) زِنّار : تلخ
41 ) زِینگیلهَ / جینگِیلهَ : یک سر سوزن (ترکی)
42 ) سَخسی : سفال، سفالینه
43 ) سماخ پالان : آبکش، چلو صاف کن
44 ) سُخاندن : به زور جا دادن (ریشه ترکی)
45 ) سوختاندن : سوزاندن
46 ) عیبهَ جوّ : معیوب ، مریض
47 ) فِقّو : ترشِ بی اندازه
48 ) قایِم قَدَّه : طرفدار جدّی، هوادار، کس و کار و فامیل.

49 ) قِرقِرَه : شوربی اندازه.
50 ) قَلَفشهَ : درِ دو، لَوند، دخترک شیطان و شیرینکار
51 ) قُنوت : تسمه باریک و فلزباف و چو مبافی که مانند زنجیر نازک در دست درشکه چی عاد گاری چی ما بوده است.
52 ) کشکرک : زاغک مازاغی (ریشه ترکی دارد)
53 ) کَشیدهَ شدن : خجالت کشیدن، رودبایستی.
54 ) گلومَدَه : غمباد گرفته، به عنوان ناسزا کاربرد دارد!
56 ) گوشت ریختن : بد ادایی کردن و رفتاری چندش آور را بروز دادن

57 ) لاله وا : لالمانی
58 ) لِغِر : لاغر
59 ) مَنهَ : یعنی مثلاً وقتی می خواهند بگویند آجیل آلات می گویند آجیل مَنهَ یا ترشی جات می شود ترشی مَنهَ .
60 ) واج انداختن : کسی را به عوس انجام کاری انداختن.
61 ) وَرکُن : ریشه کن.
62 ) وِندر : عنکبوت

63 ) وِیدل : بدادا، بهانه جوی
64 ) ویشگان : کاویدن – جست و جو
65 ) مِکَّه ور : زورگو، یک دنده.
به هر حال شمار این گونه واژه های قزوینی در حدود یک هزار فقره برآورد می شود در حقیقت فارسی قزوینی دینی فارسی که دقیقاً در خود شمرد صحبت می شود و نه در شهرهای اطراف آن دارای گویش نیست. بلکه شیوه تکلم و تلفظ کلمات در محاوره است که درباره چون و چند آن صحبت می شود. و این مقدمه ای است برای شروع یک کار جدّیو دقیق روی زبان شناسی این منطقه.
عصرروز شنبه مورخه 28/2/87 داشتم از خیابان امام رد می شدم که کاروان موتورسواران جوان را دیدم با پرچم و نماد پرسپولیس و آن ها با نشاط و شادابی زائد الوصفی در حال گذر از خیابانهای شهر ابهر بودند. به طوریکه روح سرسبزی و طراوت بهاری را در جسم نحسف شهر از بالاهای آسمانی و زمینی را قوت می بخشید!!

و آرامش و نشاط را در آن به جریان می انداختند و گل خنده های معناداری را بر لبان شهروندان می نشاندند. آری، جوانان فرصت ابراز وجود یافته بودند، فرصت یافته بودند تا خودی نشان دهند، خودی که سرشار از عشق، تلاش، امید، شادابی و تحرک و پویایی را به ابهر هدیه می کردند و به عبارتی دیگر گلواژه جوانی و جوانی کردن را در اذهان تداعی می نمودند.

فرصت یافته بودند تا با زبان بی زبانی و با جیغ سرخ نامشان با مردم و مسئولین این شهر صحبت کنند و بگویند :
1 ) ما هستیم و دوست داریم نقش فعالی در توسعه و آبادانی ابهر داشته باشیم، ما را به رسمیت بشناسند و بعنوان یک جوان ایرانی با ویژگیهای خاص جوانی از قبیل توان و پویایی، امید و انگیزه، نشاط و شادابی و در یک کلمه موتور محرک اصلی توسعه در عصر جهانی شدن و نگاه جهانی داشتن.

2 ) ما هم هستیم و دوست داریم بسترهای لازم پیشرفت و توسعه جوانی از قبیل مکانهای علمی، فرهنگی، تفریحی و ورزشی (زمینهای ورزشی، پست های دو و میدانی، دوچرخه سواری، موتورسواری، اسب دوانی، سالن های ورزشی، گالریهای هنری، فرهنگسراهای با امکانات مختلف، سینما، سالن های اجرای کنسرت، دارالقرآن، اطاق های فکر و اندیشه و بسترهای لازم جهت تبادل اطلاعات و دها کمیسود دیگر.

3 ) ما هم هستیم و دوست داریم در نهادهای مدنی و NGO ها و دیگر تشکل های علمی و اجتماعی بدون مسائل حاشیه ای سازماندهی شویم و خود را آماده مواجه با حرکتهای مرموز فرهنگی نمایم که قصد تخریب فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی و اسلامی ما را دارند به طوریکه در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیرخ حرفی برای گفتن در مجامع بین المللی داشته باشیم آیا مگر اجداد ماها نبودند که در دوره های مختلف تاریخ بشریت منادی صلح، دوستی و سعادت بشری بودند.

به راستی آیا اینها و چیزهای از این قبیل جزء حقوق مسلم شهروندی ما جوانان نمی باشد؟
و آیا مسئولین محترم به ویژه متولیان امر برنامه ای برای آرامش و شادی جامعه تدارک دیده اند؟
تصور اینکه ابهر در 50 ، نه حتی شاید 10 سال آینده چگونه خواهد بود غیرممکن استف زیرا دقتی با کمی فکر در گذشته ابهر سال 1378 را با ابهر امسال مقایسه می کنیم نه تنها تفاوت های قابل دید شهری بلکه تفاوت های عمقی اندیشه اصلی و فرهنگی نیز خودنمایی می کشد و گاه جبهه ای متناقضی را نشان می دهند. رفتارهای ساد روزمره ی، آشنایی ها، روابط فامیلی، و یا در سطح بالاتر سطح علمی رشد نگاه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نوع تربیت شدن و تربیت کردن آنچنان تغییر کرده اند که حتی شبیه ترس را در دل همه بیداد می کند. و این سوال که اگر با همین سرعت تغییر کنیم چه بر سرمان می آید و اگر خود را آماده نکنیم چه چیزهایی را از دست خواهیم داد.
با توجه به رشد سریع شهرستان ابهر و البته منطقه در چند سال اخیر – گستردگی های اقتصادی و ارتباطی – و گسترش و تأسیس صنایع، موسسات آموزش عالی و به طبع بنگاه های مختلف اقتصادی باعث بروز تغییراتی نسبتاً ناگهانی در منطقه شده است که لازم به توجه و تفحص هستند.

پذیرش جمعیتی، گاهاً بیش از ظرفیت های شهریدر ابهر، از اقشار گوناگون مانند کارگری، مهندسان و پزشکان، دانشجویان، فرهنگیان و یا سرمایه گذاران اقتصادی که هر یک نگرش خاص و قطعاً رفتار و فرهنگ خاص خود را دارند باعث بسط تغییرات فرهنگی رفتاری گوناگون گردیده.
در این سری مقالات البته با شنیدن نظرات کارشناسان و مردم می خواهیم بخش ها و وجه هایی از این جریان را مورد بررسی قرار دهیم.

مرگ دانشجویان براثر مصرف مواد مخدر، و یا نزاع خیابانی جوانان دانشجو و ;
و اخباری اینگونه که قطعاً به گوش همه رسیده یا دیدن رفتارهایی ناسازگار با اصول و عرف اجتماعی، روش پوشیدن ناهمساز با اجتماع توسط دانشجویان باز هم برای هم آشناست. شاید اگر کسی غیر ا ز دانشجو باید به هر دلیلی – از طرز لباس پوشیدن و آرایش تحریک کننده هم استفاده کند به او لقب دانشجو داده شود. حال به عقید شما نام این نوع رفتار از سوی دانشجویان و این نوع عکس العمل از سوی اجتماع و شاید بلعکس – را چه می توان گذشت؟!!
اکثریت قشر دانشجو به ایجاب سنی، تنوع طبیعی و ;. را داراست – لااقل در این منطقه – آیا استفاده از آرایش و نوع لباس خاص – بسیار خاص – و یا رفتاری غیر همگام با رفتار اجتماعی غالب بومی منطقه می تواند برنامه هنجاری شخصیتی و رفتاری فرد به حساب آورد ؟!

1 ) شاید یک مثال شرایط را بهتر معرفی کند. جوانی را تصور کنید در خانواده ای که قطعاً فرهنگ رفتاری و فکری خاص خودش را دارد و قطعاً این فرهنگ متأثر از محیط زندگی خانواده است و رنگ و بومی آن را دارد.
2 ) فرزند خانواده جواب کنکور را می گیرد، رضایتمند یا ناراضی، انتخاب صورت می گیرد، دانشگاه ابهر که با محل سک.نت فاصله دارد جوان ثبت نام می کند.
3 ) اولین که دور شدن از خانواده ایجاد می کند نبود قاب و قالب کنترلی خاص خانواده است که در بهترین حالت با فکر و مشورت هدایت می شده.
4 ) جوانانی که با جوان شان سروکار دارند، کسانی هستند اغلب سر گروه سنی مشابه که حرفها، رفتارها و تفکرهایی بسیار جذاب تر، قابل درک تر و جدیدتر است از تفکراتی که پدر و مادر یا یک نسل اختلاف فکری دارند.
5 ) رفتار و تفکراتی که جوان در محیط جدید با آنها آشنا می شود. بعضاً رفتاری هستند که نه تنها هیچ گاه در خان جوان امتحان نشده بلکه بعضاً به عنوان یک ضدرفتار تحریک کننده معرفی می شده (کنترل می شده) و گاهاً به صورت یک عقد روانی از خانه جامانده، گرایش ساده می توان جوان یک خانواد روستایی مذهبی به طور مثال غرب کشور را با جوانِ قشر مرفه غیرمذهبی تهرانی آزادی های خاص خود را تصور کرد.

جوان در مقابل کلکسیونی متنوع از مدل های گوناگون رفتاری قرار دارد و در شرایط انتخاب، چه چیزی انتخاب خواهد کرد؟! روش خود را خواهد داشت؟ تبدیل به بازیگری خواهد شد که در خانه نقش فرزند سر به راه و در محیط دانشگاه نقش دیگری را بازی می کند؟! و یا اصلاً با قالب ناپخت رفتاری جدید و بخ جنگ و اصلاح قالب های فکری و اندیشه ای فرم گرفته و رسوب کرد خانواده و دیگر می رود و شکست می خورد و سرخورده باز می گردد؟!

روش انتخاب و خود انتخاب دانشجو اولین و مهمترین مسئولیت که باید به آن توجه شود. قطعاً تنها مکان آموزش جوان برای یادگیری نحو انتخاب خانواده است. ضلع جریان نه تنها برای ساکنین شهود دانشجویان غریبه است بلکه تغییررفتاری فرزندان دانشجوی خانواده های اطرافمان را در شهرهای دور را تحت الشعاع قرار می دهد.

البته این نکته لازم به ذکر است که موضع گیری نویسنده به معنای رو روش های جدید تفکر و تقابل با نگرش سنتی و ضیف نیست. بلکه موضوع بحث اینجا تنها و چه ناصحیح آن برای خانواده ای متعادل رو با فرهنگ پاسخگو برای جوانان است و ضعف دانشجو در انتخاب رفتاری.

خانواده در بین مکانی است که کودک را برای نحوه نگرش و برخورد در اجتماع آموزش می دهد و قطعاً مهمترین اشان. آموزش هایی که در خانواده صورت می گیرد. برخلاف مکانیهای آموزش مانند اجتماع و مدارس از پایه های حسی و عاطفیِ قوی ای برخوردار است پس باید انتظار تأثیر بیشتر و عمیق تری را از آن داشته باشیم. و نیر خانواده است که جهت دهی تفکر را در کودک القاء می کند. حتی اگر تفکر این باشد که باید از اجتماع یاد گرفت نه خانواده. و همان پیوندهای حسی و عاطفی و در مرحل بعد عقلانی است که باعث می شود جوان دور از خانواده تصمیم متناسب و درست و یا غیر متناسب و غیراصولی را بگیرد که قطعاً رفتار بر پای آن چیزی جز نابه هنجاذب نخواهد بود. در وهل اول پس خانواده ها هستند که ظرفیت کافی را برای انتخاب و تصمیم در شرایط گوناگون را بر فرزندانشان آموزش می دهند.

اما نباید بر آنچه در کروشه گفته شد این شرایط در ایده آل ترین شرایط برای خانواده هایی است که سطح و نوع فرهنگ مشابه با فرهنگ رفتاری منطقه را دارند. به بیانی دیگر اگر شرایط دانشجو را در بهترین شرایط تربیتی در اولین مرحل برخورد با فضای جدید (بسیار اجمالی) نگاه کنیم.
به پیچیدگی هایی می رسیم که انتخاب هر نوع روش رفتاری را از سوی او امکان پذیر می سازد. پس برای مواجهه با آن باید بسیار سنجیده عمل کرد. به طور مثال دانشجویی را طبقه مرفه و برای مثال از تهران نسبت به رفتاری عمومی ابهر قطعاً رفتاری آزادتر، مصرف گرایانه تر و نیز دریافتی که نسبت به محیط داشته قطعاً متفاوت از دریافت جوان ابهری است. حال چه اتفاقی می افتد؟!
چون دانشجو به روش زندگی خود عادت دارد و آن را درست می داند و قطعاً نمایلی به همگون کردن رفتارش با اجتماع جدید را نخواهد داشت و باز تمام ابزار برای تبدیل این شرایط به شرایط نزدیک خود استفاده می کند.

از انواع هزینه های شاید بی مورد برای به توع و یا شاد کردن محیطش – چون عادت به محیط پر تنوع تهران دارد – گرفته تا رفتاری تنها اعتراض گونه به شرایط از جمله نوع آرایش و رفتاری که بعضاً برای خود او هم غریبه و ناآشناست.
اول اینکه هیچ ایرادی بر این نوع رفتار نمی توان داشت زیرا او حتی دارد آن گونه که تربیت شده زندگی کند و برای اینکه نگرش اش را اجرا کند هرگونه تلاش ممکن را انجام دهد اما ایم کار چه تبعاتی را به بار خواهد آورد.
قبل از هر چیز اگر تنها نگاه عادی شهروند ابهری نسبت به این گونه رفتارها تغییر کند که قطعاً خواهد کرد. با رفتاری ستیزه جو و پرخاشگری از سوی جوان مواجه خواهیم بود که نمونه های که هم اکنون صحبت های دانشجویان و ساکنین منطقه شنیده می شود بی نهایت زیاد است.
و یا به جای پرخاش، حس سرخوردگی و ضعف بر ذهن جوان مستولی شده و قطعاً توسل به راههای ساده تر کسب اعتماد به نفس از جمل تجربه کردن مواد مخدر و ; و یا همنشینی با افرادی که تیپ رفتاری پدرگونه پیدا کرده اند که اغلب خود دارای مشکلات دیگری از جمله اخلاقی و رفتاری هستند و یا – در بهترین حالت – اختلاف طبق اجتماعی و اقتصادی باعث این گونه رفتار شده که خود تأثیر مخرب تری خواهد داشت. و پیامدهای ریز و درشتی از قبیل جبهه گیری خانواد جوان در مقابل رفتارش که باعث دورتر شدن نشان می گردد. یکبار تجرب راهکارهای سریع و موقتی اعتیاد ئ قرص های روان گردان و وابستگی به آنها امکان سوء استفاده شدن توسط افرادی که کمین گرفته برای این چنین افرادی هستند و ;. که صفح حوادث روزنامه ها و سایت ها پر است از این گونه خبرها.

اما ضلع دیگر این ماجرا جوان ابهری است که اگر دانشجو هم باشد شرایط را برای درگیر شدن با این جریان مهیاتر می کند. تصور کنید همین شرایط برای یک جوان دانشجوی ابهری رخ دهد و جوان تمایل به تغییر از نوع تعریف نشده اش پیدا کند. عکس العمل خانواده ها چقدر راهگشا و یا چقدر جبهه گرایانه خواهد بود؟!

آیا فکر نمی کنید که هر دو راهِ مدارا و یا مقابله خانواده ها با این گونه رفتارها تنها موضوعی که به باد سپرده می شود فرهنگ غنی رفتاری بومی منطقه خواهد بود؟!
و رفتاری که جایگزین می شود چه خواهد بود؟! تنها گون نگرشی از قسمت دیگری از ایران یا فرهنگ وارداتی و بی ربط با فرهنگ ایرانی و بدون هیچگونه وابستگی به عناصر رفتاری موجود؟!
قطعه ای بی وزن از مسعود شیرمحمد جماعت :
«برای خاکسار ابهری»
در کوچه پس کوچه های پایین
آن که مرا می فهمید

دیگر ;.
نیست !
در این سرما
کسی دوباره مرا نخواهد یافت
امشب شولا و کلاهِ قهوه ای رنگت
و نگاهی خیره و به دودِ سیگار
که انگار برف می طلبد
تا باز مرا بگویی
شبیه «سالوا دور دالی» شده ام
عینکت را که بر می داری
چهره ات رنگ می بازد
و این بار می گویی
«تو ابن الحدیدی»
اما تو
دیگر عینکت را بر نمی داری ;.
یک قطعه کوتاه نیمایی از ابراهیم حسنلو – سهرورد :
« تقدیم به حسین منزوی »
;. با توبه باغی رسیم
که ابتدایش درختی
در انتهای جهان بود

عریانی اش
جامه ای را
روی هوا تاب می داد
که خونِ نیلوفرانه
از درزهایش روان بود.
و یک غزل از دکتر نیما سیفی مقدم :
یادش به خیر لحظه ی دیدار با شما
آن عاشقانه های غزلوار با شما
گفتی که زودِ زود فراموش می کنی
باشد اشاره از من و انکار با شما

یادش به خیر دفتر شعری که داشتم
با آن معامدات عطش بار با شما
بعد از تمام خاطره های قشنگمان
دیگر غریبه گشته ام انگار با شما
دیگر گذشت هرچه که در بینمان گذشت
بخشیدن رفیق خطاکار با شما
آیا هوای شعر جدیدی نکرده ای؟
هر بار من سروده ام این بار با شما.

راه نجات :
ساختن بمب اتمی این نتیجه را به بار آورده است که تمام مردمی که در شهرها زندگی می کنند، همه جا و همیشه، در معرض تهدید ویرانی ناگهانی قرار گرفته اند. تردیدی نیست که اگر آدمی خواستار آن باشد که خویشتن راه دست کم تا حدی، شایست عنوان خود گزید انسان هوشمند نشان دهد، لزوماً باید به این وضع پایان بخشد. با این وصف، هنوز هم دربار اینکه برای تأمین امنیت مطلوب، ساختهای سیاسی و اجتماعی سنتی را که در جریان تاریخ شکل گرفته اند تا چه حد باید فدا کرد، عقایدی بسیار متفاوت و دور از هم ابراز می شود.

پس از نخستین جنگ جهانی، در مورد راه حل کشمکشهای بین المللی، ما با موقعیتی ظاهراً تناقض آمیز رو به رو بودیم. دادگاه بین المللی برای حل مسالمت آمیز این کشمکشها، براساس قانون بین المللی، مستقر شده بود. علاوه بر این، افرار سیاسی مشخصی نیز به صورت نوعی پارلمان برای تأمین صلح به وسیل مذاکرات بین المللی به وجود آورده بودند که «جامع ملل» نامیده می شد. سپس، ملتهایی که در این مجمع گرد آمده بودند، شیو حل و فصل کشمشکها و اختلافات به وسیل جنگ را مطرود و غیرقانونی اعلام کردند.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

دانلود فایل word مقاله ترجمه شده بیماری سالک پوستی

دانلود فایل word مقاله ترجمه شده  بیماری سالک پوستی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل word مقاله ترجمه شده بیماری سالک پوستی دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل word مقاله ترجمه شده بیماری سالک پوستی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل word مقاله ترجمه شده بیماری سالک پوستی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل word مقاله ترجمه شده بیماری سالک پوستی :

مقاله ترجمه شده بیماری سالک پوستی

سابقه
بیمرانی که به سالک پوستی (CL) از گونه های لشمانیا مبتلا هستند در معرض ریسک ابتلا به سالک پوستی منتشر شونده (DCL) یا مخاطی (ML) قرار دارند. پس از تشکیل یک آسیب پوستی اولیه در محل گزش یک پشه (شن مگس) مبتلا به سالک، این عفونت برای تشکیل آسیب های ثانوی نیز منتشر گردد. این رخ مانه فراگستری باعث مریضی مهمی می شود و اغلب با یک واکنش مصون فرا0التهابی همراه است که منجر به از بین رفتن بافت های بینی و حلق در ML و ظاهر شدن باگره ها یا آسیب های پوستی زخم دار در DCL می گردد. اخیراً ما این رخ مانه تهاجمی را به وجود ویروس RNA سالک (LRV) در آسیب های L. guyanensis مرتبط ساختیم که نشان میدهد که LRV مسئول پاراسیتامیای گسترش یافته، فرا-التهابی مخرب و تشدید کلی بیماری می باشد. مطالعات بیشتری در مورد این روابط و توزیع LRV در آسیب های لشیمانیای دیگر از منفعت روشهای بهتر شناسایی ویروسی و چندی سنجی، و خصوصاً روشهایی که به دانش قبلی در مورد توالی ویروسی وابسته نیستند، برخوردار خواهد بود، وقتی که LRV ها تکامل مهمی از واگرائی را نشان میدهند.

روش شناسی/یافته های اصولی
این مطالعه تکنیک های مختلفی را گزارش میدهد، که از بین آنها، استفاده از یک پادتن تک تاگی ضد-dsRNA بخاطر تشخیص کمی و خاص خود از dsRNA(J2)به یک شیوه مستقل از توالی ظاهر می گردد. کاربردهای J2شامل شارندگی ایمنی، ELISA و لکه های نقطه ای است: تکنیک هایی که مکمل مجموعه ابزار شناسایی دیگر مانند خالص سازی اسید نوکلئیک و PCR فوری و کمی هستند. و همه روشها را ارزیابی می کنیم و همچنین شناسایی LRV موفقیت آمیز را توسط پادتن J2 در چندین آسیب انگلی اثبات میکنیم، که نمونه مجزایی از بیماران و بافت برداری آسیبی موش های آلوده است.
نتیجه گیری / اهمیت
ما پیشنهاد میکنیم که تهذیب این روشها را میتوان بعنوان یک ابزار شناختی در شناسایی وجود LRV بکار برد و بصورت بالقوه ریسک مربوط به LRV از عواقب آنرا در سالک پوستی ارزیابی کرد.

مطالبی در مورد مؤلف
اندوسیمبوسیس ویروس ها در میکروب ها یک رابطه محیطی متداول و مشخص است که ویروس ها انگیزه های تناسب در تبادل را برای استفاده سیستم سوخت و سازی به میزبان سلولی خود میدهند. ما بتازگی این را بعنوان یک عامل مهم در سالک های فراگستری خاصی در جنوب آمریکا بیان کرده ایم، که اسید نوکلئیک یک ویروس در انگل های لشمانیا بصورت یک پادگن درونی قوی عمل میکند که باعث واکنش التهابی مخربی می شود، که بیماری را تشدید می کند. ویرویس لشمانیا RNA (LRV) در جنبه های بسیاری از لشمانیا بعنوان یک عفونت ثابت وجود دارد؛ این آسیب های مثبت LRV در سراسر آمریکای جنوبی در سالک پوستی یافت می شود که اغلب توسط رخداد فراگستری های عفونتی با یک واکنش فرا-التهابی زیرین پیچیده می گردد. ما در این گزارش استفاده از پادتن تک تاگی ضد-dsRNA را توصیف میکنیم (J2) که dsRNA را به شیوه کمی و وابسته به توالی شناسایی میکند. نسخه های پالوده این روشها را میتوان بعنوان ابزار تشخیصی برای شناسایی وجود LRV و ارزیابی ریسک مربوط به LRV سالک های پوستی، به میدان انتقال داد.
مقدمه
سالک یکی از مهمترین بیماری های انگلی تک یاخته ای انسانی در سراسر جهان است، و 12 میلیون نفر به آن مبتلا هستند و 350 میلیون نفر نیز در 98 کشور دنیا در معرض ابتلا به آن قرار دارند. این بیماری عمدتاً به دو شکل بالینی اصلی ظاهر می گردد: 1) سالک پوستی (CL) که در آن، آسیب ها عمدتاً موضعی یا خود شفا هستند، یا 2) سالک احشایی (VL) که بصورت مرگباری به احشاء منتشر می گردد. CLممکن است توسط گونه های مختلفی، از گروه فرعی لشمانیا، یا اعضای گروه فرعی L. (Viannia) ایجاد گردد، درحالیکه VL اغلب به L. donovani, L. infantum و L. chagasi نسبت داده می شود. فراتر از عوامل انگلی درونی، عوامل برونی در میزبان نیز طیف نشانه های بیماری سالک را تغییر میدهند.

در آمریکای جنوبی، بیماران CL آلوده شده توسط L. braziliensis, L. panamensis و L. guyanensis برای توسعه سالک پوستی منتشر شونده و یا مخاطی، در معرض ریسک قرار دارند، که عوارضی از CL هستند که نیازمند انتشار انگل ها از آسیب های اولیه به محل های ثانویه است و سبب آسیب هایی می گردد که اغلب با واکنش التهابی مخربی همراه هستند. بیماری مخاطی بخاطر واکنش ضعیف خود نسبت به درمان های متداول (مانند انتیمون) مشهور است و اغلب توسط باکتری های ثانویه یا عفونت های قارچی پیچیده می گردد. اطلاعات کمی در مورد بیماری زایی سالک سوخت و سازی و مخاطی (خصوصاً منبع واکنش التهابی کنترل نشده مشاهده شده در بعضی از بیماران) وجود دارد. دو عاملی که با بیماری مخاطی و منتشر شونده همراه هستند شامل چند ریختی ژنتیکی میزبان و آلودگی همزمان HIV می باشد.
ما اخیراً پیشنهاد کرده ایم که وجود ویروس dsRNA انگلی می تواند به شدت بیماری در آسیب های L. guyanensis کمک کند. این ویروس dsRNA لشمانیا در بسیاری از گونه های L. (Viannia) و همچنین در یک آسیب L. major یافت شده است. همچنین در مدلهای خانواده موش های عفونت L. guyanensis ، ژنوم dsRNALRV توسط گیرنده شبیه به ناقوس

(TLR3) شناسایی می گردد که بیماری را بصورت وابسته به دوز تشدید می کند.
لشمانیا یک دوره زندگی دوزایی، با شکل پروماستیگوت خارج سلولی جنبنده در میان روده پشه شن مگس و شکل آماستیگوت میان سلولی غیر جنبنده در درشت خوار میزبان پستانداران دارد. مدل ما پیشنهاد میکند که شناسایی درونی LRV در چند ساعت اول عفونت رخ میدهد. در اینجا قسمتی از انگل ها می میرند، و dsRNA ویروسی آز

اد می کنند که سپس به TLR3 می چسبد و آبشار التهابی IFN-نوع 1 را آزاد می سازد که بیماری را تشدید می کند. بنابراین بار LRV بالایی در انگل های عفونتی میتواند یک عامل تعیین کننده اصلی شدت بیماری و بیماری زایی باشد.

LRV عضوی از خانواده Totiviridae است که ویروس های یافته شده در چندین قلمرو از زندگی، را دوباره گروه بندی می کند که شامل انگل های تک یاخته مانند Giardia, Trichomonas vaginalis، و قارچ هایی مانند Helminthosporium sp. و S. cerevisiae و همچنین پشه و ماهی آزاد می باشد. آنها ویشه های کوچک و ساده ای هستند که حاوی یک ژنوم dsRNA هستند که پروتئین کاپسید منفرد خود و یک بسپارگر RNA وابسته به RNA را کدگذاری میکند، که برای تکثیر dsRNA ژنومی ویروسی و نسخه برداری ssRNA ویروسی ضروری است. نسخه های ویروسی در سیتوپلاسم سلول به پروتئین کاسپید تبدیل می شود و در بیشتر Totiviridae ها نیز به پلی پپتید RdRp-کاپسید تبدیل می شود. مطابق مطالعات کامل در مورد مخمر، یک ویشه منفرد از بیش از 100 ملکول پروتئین کاپسید و یک یا دو واحد فرعی RdRp-کاپسید در اطراف ملکول dsRNA ژنومی منفرد تشکیل شده است. LRV ها شناسایی شدند و چندین سال قبل در L. (Viannia) braziliensis و guyanensis و همچنین L. major توصیف شدند. اگرچه سازمان ژنومی آنها با هم مش

ابه است، اما تنوع بالا در توالی نوکلئوتید بین LRV های L. (Viannia) و L. major ویروس های لشمانیا را به گروه های LRV1 و LRV2 تقسیم بندی کرده است.
یک یافته مهم از مطالعه اصلی ما اینست که فقط انگل های دارای سطوح بالایی از LRV شدت بیماری را تشدید می کنند و مطالعات قبلی نشان داده اند که تنوع قابل ملاحظه ای در توالی در بین LRV ها یافت شده است. بنابراین مطالعات در مورد نقش LRV تا حد زیادی توسط دسترس پذیری روشهای متنوع برای شناسایی و تعیین کمیت LRV یاری می شوند. تا اینجا، ما از آسیب های انگلی استفاده کرده ایم که دارای سطوح مختلفی از LRV بعنوان یک استاندارد هستند. تعیین کمیت و شناسایی قابل اطمینان توسط استخراج dsRNA ، PCR کمی و فوری، و همچنین شناسایی ایمن ژنوم LRV در نمونه های کافته شده، ثابت یا انگل های زندهانجام شد. اگرچه qRT-PCR را میتوان بصورت مؤثر استفاده کرد و یک روش قوی برای مطالعات ملکولی کامل در مورد آسیب های مرجع است، با اینحال ممکن است بعلت نوکلئوتید ها و چند ریختی های اسید آمینه ممکن LRV ها، کاربرد محدودی برای نمایش LRV در انگل های مشخص نشده از میدان داشته باشد. این مسئله توسط تمرکز بر شناسایی dsRNA از طریق استفاده از یک پادتن تک یاخته ای ضد-dsRNA برطرف شد، که dsRNA های مستقل از توالی نوکلئوتید اساسی آنرا شناسایی میکند. ما این روش را برای چندین قسمت مجزای انسانی بر روی نمونه L. br

aziliensis بدست آمده از یک بیمار و همچنین بر روی بافت برداری آسیب های خانواده موش ها اعمال کردیم که راحتی نسبی استفاده از این روش ها برای کاربرد میدانی را نشان میدهد. ما پیشنهاد میکنیم که این تکنیک پتانسیل تشخیصی بالایی برای پیش بینی ریسک مربوط به LRV از انتشار سالک دارد.
روشها
بیانیه اخلاقی
این مطالعه توسط هیئت اخلاقی Canton of Vaud سوئیس برای تحلیل انگل های لشمانیای مجزا شده از بیماران تأیید شد. دو آسیب انگلی L. braziliensis از بیماران آلوده L. braziliensis جدا شدند که توافقنامه پذیرش استفاده از مواد برای انتشار را امضا کرده بودند. آسیب های انگلی لشمانیای دیگر مورد استفاده در این مطالعه، خطوط معمول جدا شده چند سال پیش هستند که در چندین گزارش توصیف شده اند.
کشت و آسیب های انگلی
آسیب های مرجع L. guyanensis مختلف محتوای شناخته شده LRV مورد استفاده قرار گرفت: 1) دو بافتزاد گرفته شده از جمعیت M4147 آلوده شده توسط LRV انتخاب شده، 2) قسمت های مجزای انسانی L. guyanensis ، Lg 1398 و Lg 1881 و 3) انگل های M5313 L. guyanensis و بافتزادهای غیر سوخت و سازی یا فراگستری. پنج قسمت مجزای انسانی L. braziliensis نیز تحلیل شدند: ، و . دو آسیب از انگل های L. braziliensis از یک بیمار آلوده جدا شد که سالک را منقبض می ساخت: و .
انگل ها بصورت پروماستیگوت در 26 درجه سانتیگراد در محیط حشره اشنایدر آماده شده همراه با 10 درصد سرم گاوی غیر فعال شده گرمایی، ، پنی سیلین/استرتومیسین، بیوپترین و همین کشت شدند.
استخراج dsRNA ویروسی از اسیدهای نوکلئیک کلی

پروماستیپوت های لشمانیای فاز ساکن بمدت 20 دقیقه در RT با 04 درصد بازدارنده های سارکوسیل و پرتئیاز رقیق شده در کافته شدند. حاصل تجزیه سلولی سپس در 37 درجه سانتیگراد ابتدا بمدت 30 دقیقه با پروتئیناز K، و سپس بمدت 2 ساعت با پرورانده شد. اسیدهای نوکلئیک از این لیسات ها استخراج شدند، که با 03 M استات-سدیم در 70 درصد اتانول تسریع شد، و سپس شسته شد و در آب قرار داده شد. DNA توسط طیف نورسنجی تعیین شد. dsRNA ویروسی خالص پس از هضم مطابق با دستورالعمل های تولید کننده بدست آمد. اسیدهای نوکلئیک در ژل های آگاروس 06 تا 12 درصد تحلیل شدند که حاوی برای آسیب اسید نوکلئیک بودند.
PCR فوری و کمی (qRT-PCR)
RNA از پروماستیگوت های فاز ساکن با استفاده از تریزول و مطابق با دستورالعمل ها

ی تولید کننده استخراج شد.
پس از استخراج، مشارکت و شستشو، RNA در آب قرار داده شد و توسط طیف نور سنجی تعیین کمیت شد. سپس از RNA برای ترکیب cDNA با بکار برده شد، که در نهایت توسط جعبه پالایش QIAquickPCR پالایش شد. در راه حل واکنشی 05 از چاشنی رقیق شده در قرار داده شد. این واکنش از تقلیب اولیه در دمای 95 درجه سانتیگراد برمدت 5 دقیقه و 40 دوره از تقویت تشکیل شده بود: 10 ثانیه در 95 درجه، 10 ثانیه در 60 درجه، و 10 ثانیه در 72 درجه سانتیگراد و مرحله شناسایی فلورسانس در 78 درجه سانتیگراد برای تعیین کمیت DNA تقویت شده پس از هر دوره. اولیگو نوکلئوتیدهای روبرو مورد استفاده قرار گرفتند: و و . سری A و سریB بر مبنای توالی ژنوم و ژن بودند. سطوح نسخه برداری LRV در سه نسخه ای نسبی برای ژن تعیین کمیت شد. تحلیل و بدست آوردن داده ها با نرم افزار و روش انجام می شد.
آسیب ایمنی و حفاظت پادتن ضد-کاپسید

کاپسید LRV از آماده سازی cDNA از ساده سازی شد و در نسخه برداری شد. توالی آن تا حد زیادی با توالی کاپسید مشابه بود. کاپسید باز ترکیب پالایش شد و سپس برای ایمن سازی خرگوش ها بکار برده شد. پروتئین از عصاره های انگلی کامل توسط تعیین کمیت شدند و بارگذاری شد و در 10 درصد ژل پلی اکریلامید جداسازی شد، سپس به غشاء نیتروسلولوز انتقال داده شد. پس از 1 ساعت از مرحله انسداد در 5 درصد شیر رقیق شده در ، غشاء در طی شب در دمای 4 درجه سانتیگراد با پادتن پلی کونال ضد-کاپسید پرورانده شد. پس از 4 بار شستشوی 15 دقیقه ای در RT، غشاء بمدت 1 ساعت با پادتن ضد-خرگوش همراه با پروکسیداز پرورانده شد و سپس 4 بار شسته شد و توسط نورتابی شیمیایی ECL آشکارسازی شد.

آرایه های پپتید بر روی غشاء سلولز و نقشه برداری اپیتوپ
برای نمایش اپیتوپ پادتن، 74 پپتید هم پوشانی 20-mer که توالی را می پوشانند ترکیب شدند و با پروتئین و تسهیلات شیمی پپتید، به غشاء سلولز پیوست شدند.
پپتیدها با استفاده از ترکیب کننده باهم ترکیب شدند. غشاء سلولز استفاده شده یک صفحه بود. ارتباط دهنده پپتید غشاء در دامنه وسیعی از pH آبی در دمای محیط بمدت 12 ساعت ثابت بود. فضاگیر از 8 تا 10 واحد الکل دهنی اتیلن تشکیل شده بود و گروه های اسیدهای پایانی را برای آغاز ترکیب پپتید داشت. فضاگیر در با قطر نقطه معمول 4 میلیمتر و میانگین بارگیری شد. پپتیدها توسط ترکیب فاز جامد پلکانی ترکیب شدند. اسیدهای آمینه که گروه های محافظ را داشتند توسط ربات لکه دار شدند. محلول های اسید آمینه با استفاده از شیمی فعال شدند. برای هر دوره، محلول هایی از 20 اسید آمینه معمول در امتداد محلول های اسیدهای آمینه اصلاح شده مورد نیاز توزیع شدند. پس از اضافه سازی اولین اسید آمینه ها، غشاها برای لکه ها برای توالی بعدی آماده شدند. اینکار توسط حذف گروه حفاظتی ترمینال-N توسط پیپیریدین انجام شد. این دوره تکرار شد تا اینکه پپتیدها به طول مورد نظر رسیدند. سپس آرایه ها با اسید تری فلورواستیک درمان شدند تا زنجیره های طرف محلی ظاهر گردد. آرایه ها قبل از استفاده در دمای نگهداری شدند. مانند غشاهای نیتروسلولز کلاسیک، این غشاهای پپتید با پادتن پلی کونال ضد-کاپسید پرورانده شدند تا امکان تعیین اپی توپ ها ا

یجاد شود.
توالی LRV
ژنوم تا حدودی دارای این توالی بود: اول dsRNA های ویروسی از تقریباً پروماستیگوت فاز ساکن پس از استخراج کامل اسیدهای نوکلئیک و هشم از DNA ژنومی و پالایش پس از 08 درصد الکتروفورز ژل آگاروس با استفاده از ژل Wizard SV و سیستم تمیز کننده PCR بدست آمدند. سپس ویروسی مانند بالا ترکیب شد

و از برای تقویت PCRبا پلیمراز در بافر خود استفاده شد که با ، . از هر oligonucleotide تقویت می شد. واکنش های PCR از 35 دوره تشکیل شده بود: 1 دقیقه در PCR، 1 دقیقه در و 2 دقیقه در . دو قسمت PCR با oligonucleotide های روبرو ایجاد و توالی سازی شدند: 1) و ، و 2) و . این دو فرآورده به ما این امکان را میدهد تا از 1398 توالی ژنوم LRV را بدست آوریم که شامل قالب قرائت باز کامل کاپسید ویروسی می باشد .

ریزبینی شارندگی ایمنی (IFM)
دو پروتکل متفاوت مورد استفاده قرار گرفت. در پروتکل A، پروماستیگوت های فاز ساکن با 4 درصد فرمالدئید در PBS بمدت 20 تا 30 دقیقه ثابت شدند، شسته شدند و در قرار داده شدند و سپس بمدت 30 دقیقه در RT به اسلاید های پوشیده شده متصل شدند. پس از مرحله permeabilization 10 دقیقه ای در ، سلول ها بمدت 45 تا 60 دقیقه در 2 درصد آلبومین سرم گاوی در قرار داده شدند و در در طی شب با پادتن پلی کلونال ضد-کاپسید خرگوش یا پادتن موش در 1 درصد در پرورنده شدند. سپس سلول ها 4 بار در PBS شسته شدند و بمدت 1 ساعت با ضد خرگوش از بز همراه با یا پادتن ضد موش از بز همراه با در 1 درصد BSA در پرورانده شدند. اینها دو بار شسته شدند، بمدت 10 تا 30 دقیقه با پرورانده شدند، دوباره شسته شدند و در نهایت با Vectashield دقیقه شده 100 برابر در محلول DABCO یا با استفاده از Permafluorآماده شدند. نمایش فلورسانس با میکروسکوپ در تسهیلات تصویربرداری سلولی انجام شد.
در پروتکل B، انگل با 2 درصد در بمدت 2 دقیقه ثابت شدند. سلول ها یکبار در شسته شدند. سلول در بافر انسداد بمدت 35 دقیقه در دمای اتاق قرار داده شدند و سپس با پادتن موش بمدت 1 ساعت پرورانده شدند.سپس سلول ها 3 بار در PBS شسته شدند و با ضد موش از بز بمدت 1 ساعت پرورانده شدند. پس از یکبار دیگر شستشو در PBS، کاوسلیپ ها در آب شسته شدند و با استفاده از آماده شدند. ریزبینی با استفاده از میکروسکوپ انجام شد و تصاویر با استفاده از نرم افزار بدست آمدند. تحلیل تصاویر با استفاده از

انجام شد.
لکه شکاف
انگل در غلظت نهایی در PBS قرار داده شدند. با استفاده از سیستم به غشاهای میکروسلولز چسبیده شد. غشاء در2 درصد شیر غیر چرب بمدت 1 ساعت و سپس با پادتن موش و ضد هیستون از خرگوش در 2 درصد شیر به اضافه 02 درصد بمدت 1 ساعت پرورانده شد. غشاء در شسته شد و در ضد موش از بز و ضد خرگوش از بز بمدت 1 ساعت پرورانده شد. غشاء سه بار در و یکبار نیز در شسته شد. تحلیل با استفاده از سیستم عکسبرداری مادون قرمز و نرم افزار انجام شد. نقطه برش بصورت 3 انحراف استاندارد بالاتر از میانگین جذب کنترل منفی LRV محاسبه شد.
ELISA
پروماستیگوت های فاز ساکن در کافته شدند. از کل پروتئین، به 96 صفحه چسبیده شد، که با پلی لیزین در طی شب در 4 درجه سانتیگراد پوشش داده شده بودند. پ

س از 4 بار شستشو در ، لیزات ها در محلول رقیق معیار بمدت 2 ساعت در RT قرار داده شدند، و بار دیگر در شسته شدند و بمدت 1 ساعت در با پادتن مونوکلونال اولیه موش پرورانده شدند. پس از 4 مرحله شستشوی دیگر، پادتن دو گانه ضد موش ثانویه بمدت 1 ساعت در اضافه شد. سپس دیواره ها شسته شدند و dsRNAرا می توان سپس توسط اضافه سازی OPD در بافر سیترات فسفات تعیین کمیت کرد. واکنش توسط اسیدی کردن با متوقف شد و در با طیف نور سنج اندازه گیری شد. نقطه برش بصورت 3 انحراف استاندارد بالاتر از میانگین جذب کنترل منفی LRV محاسبه شد.

لکه نقطه ای
پلت های پروماستیگوت فاز ساکن در قرار داده شدند و مقدار کمی از آن برای کمیت پذیر کردن BCA در کافته شد. سپس نمونه های انگلی در با پروتئین کلی تنظیم شدند و در غشاء نیتروسلولز با استفاده از دامنه 05 تا از پروتئین در هر نقطه نشان داده شدند. برای آزمایش حساسیت این روش، انگل های زنده شمارش شدند، و بصورت ردیفی بین دامنه ای از 10 تا 1000 انگل رقیق شدند و مستقیماً در غشاء نیتروسلولز نشان داده شدند. سپس غشاها قبل از آشکارسازی توسط شناسایی ایمن با استفاده از یک پادتن اولیه و پادتن ثانویه دوگانه ضد موش خشک شدند.
آلودگی موش و استخراج RNA از آسیب های سالک
یک میلیون فاز ساکن با پروماستیگوت در مبنای پای موش های تزریق شدند. آسیب ها در نقطه اوج عفونت مجزا شدند و با هاون در PBS همگن سازی شدند. پس از مرحله گریز از مرکز اولیه برای حذف باقیمانده های بزرگ، شناور سلول دوباره تحت نیروی گریز از مرکز قرار داده شد و پ

لت برای استخراج RNA کلی، مستقیماً در تریزول قرار داده شد. تقریباً از RNA از هر آسیب بدست آمد و برای تحلیل لکه نقطه ای با پادتن J2 در آب رقیق سازی شد.
نتایج
برای توصیف وجود و بار LRV در آسیب های انگلی L. (Viannia) از طریق روشهای مختلف، ما ابتدا چهار قسمت مجزای انگلی از محتوای LRV متغیر را آزمایش کردیم. دو بافتزاد گرفته شده از آسیب مورد استفاده قرار داده شد: که بار بالایی از LRV و دارد، که در آن، LRV توسط ازمایشان غیر

قابل شناسایی است. ما همچنین دو قسمت مجزای انسانی از L. guyanensis را آزمایش کردیم: گرفته شده از آسیب فراگستری از بیماران، که در آن، LRV در سطح خیلی پایینی وجود دارد. برای مقایسه بهتر انواع تکنیک های شناسایی LRV ، هر کدام از آنها از موادی از آماده سازی یک نمونه منفرد انجام شدند. داده های نشان داده شده نشاندهنده روند جمع آوری شده از چندین آزمایش مستقل است.
شناسایی LRV توسط PCR فوری و کمی و الکتروفورز ژل
محتوای LRV بعنوان یک نقطه آغاز با استفاده از روشهای استفاده شده قبلی برآورد شد. در ابتدا اسیدهای نوکلئیک کلی از کشت های پروماستیگوت استخراج شدند و توسط الکتروفورز ژل آگاروس تحلیل شدند. در اینجا یک باند مطابق با اندازه ژنوم dsRNA ویروسی در عصاره های و قابل شناسایی بود، که در مورد دوم ضعیف تر بود. این باند بصورت واضح تری قابل مشاهده بود وقتی که DNA ژنومی انگلی توسط درمان DNASE حذف شد. همانطور که پیش بینی می شود، dsRNALRV در یا در قابل شناسایی نبود. با استفاده از یک رقیق سازی ردیفی اسیدهای نوکلئیک از انگل های آلوده شده توسط LRV ، ما برآورد کردیم که مقدار dsRNALRV در تقریباً سه تا چهار برابر بیشتر از بود.
شناسایی LRV در عصاره های اسید نوکلئیک
ما سپس سطوح نسخه برداری LRV را با استفاده از دو سری استر مختلف تعیین کردیم که قبلاً بصورت موفقیت آمیز برای شناسایی LRV در Lg M4147 و Lg M5313 و مشتق های کلونی آنها استفاده کرده بودیم: سری A، که یک قسمت 124 نوکلئوتید را بر روی RNA ویروسیتقویت می کرد، و سری B، که یک قسمت 103 نوکلئوتیدی را در قالب RdRp تقویت می کرد. RT-PCR کمی انجام شد و برای تقویت بدست آمده از ژن مدیریت kmp11 و سیگنال بدست آمده از بهنجار شد. با استرهای سریA ، تقریباً نصف نسخه برداری LRV را در مقایسه با نشان داد، درحالیکه خط و 1881 هی فرآورده LRV قابل شناسایی را نشان ندارد. همچنین هیچ محصولی با استرهای سری B از بدست نیامد، علیرغم اینکه سطوح بالایی از LRV داشتند. داده های توالی سازی مقدماتی از قالب این نتیجه منفی را توضیح میدهد، و مسئله بالقوه راهکار PCR-مبنا را برای نمایش LRV در انگل های توصیف نشده توضیح میدهد.
شناسایی LRV توسط یک پادتن مختص به کاپسید

شناسایی LRV را میتوان توسط شناسایی پروتئین های ویروسی نیز انجام داد. یک پادتن پلی کلونال خرگوش با میل ترکیبی زیاد برای پلی پپتیدهای کاپسید افزایش داده شد و سپس در آسیب های کنترل توسط لکه دار کردن ایمنی و ریزبینی فلورسانس آزمایش شد. در هر دوی این تکنیک ها، شناسایی LRV در و همچنین انجام شد، که نشاندهنده آسیب قوی در سراسر پروماستیگوت های سیتوسل ها بود. همانطور که پیش بینی می شود، هیچ لکه ای در ، و و حتی در قسمت های مجزای انسانی آلوده به LRV ، قابل مشاهده نبود، که احتمالاً بعلت تنوع توالی LRVاست. توالی های انجام می شد و ماهیت بالایی از کاپسید آنرا در مقایسه با در سراسر قالب باز نشان داد. نقشه برداری اپی توپ ها با استفاده از آرایه های پپتید 20-mer نشاندهنده توالی کاپسید کامل نشان داد که ، توالی کاپسید ترمینال-C را تشخیص می دهد که بصورت ضعیف در نگهداری می گردد و بنابراین توضیح میدهد که چرا توسط در این آسیب تشخیص داده نمیشود.
شناسایی ایمنی LRV توسط یک پادتن مختص به dsRNA
پادتن موش مونوکلونال J2 برای dsRNA امکان شناسایی ویروس های مختلف dsRNA را بصورت مستقل از توالی های آنها فراهم می سازد. برای اندازه گیری کاربرد آن برای شناسایی LRV ، ابتدا بر روی انگل های کنترل توسط ریز بینی فلورسنت با استفاده از دو پروتکل ثابت سازی مختلف آزمایش شد. برای هر دو پروتکل، الگوی آسیب با پادتن J2 مشابه با

الگوی پادتن ضد-کاپسید بود. جالب اینکه، سیگنالی با آسیب بدست آمد که نشان میدهد که پادتن ضد-dsRNA توسط تفاوت در توالی در بین LRV ها محدود نمی شد.
از تصاویر بدست آمده از طریق پروتکل دوم، هیستوگرام هایی ایجاد شدند تا توزیع شدت سیگنال بین سلول های منفرد را نشان دهند. یک نقطه اوج مجزا در خط مشاهده شد که کاملاً از کنترل ها یا خط جدا بود. انتشار نقطه اوج تا حدودی گسترده تر از مقداری بود که برای یک جمعیت همگن پیش بینی می گردد که نشاندعنده ناهمگنی در سطوح LRV است. بعضی از نتایج با ضد سرم ضد-کاپسید بدست آمده اند.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

دانلود فایل word مقاله مدیریت استراتژیک

دانلود فایل word مقاله مدیریت استراتژیک

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل word مقاله مدیریت استراتژیک دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل word مقاله مدیریت استراتژیک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود فایل word مقاله مدیریت استراتژیک

مقدمه  
تعریف مدیریت  
استراتژی  
مدیریت استراتژیک  
– تجزیه و تحلیل محیطی:  
– پایه‌گذاری جهت‌گیری‌های سازمانی:  
– هدف گذاری:  
– تعیین و تدوین استراتژی ها:  
– بسترسازی و اجرای استراتژی ها:  
– کنترل استراتژی‌ها:  
مزایای مدیریت استراتژیک :  
2- تعریف استراتژی و مدیریت استراتژیک  
2-1- استراتژی  
2-2- مدیریت استراتژیک  
3- ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک  
4- مزایای مدیریت استراتژیک  
5- فرآیند مدیریت استراتژیک  
5-1- تحلیل وضعیت  
5-2- تدوین استراتژی  
5-3- اجرای استراتژی  
5-4- ارزیابی استراتژی  
6- موانع و مشکلات طراحی برنامه‌های استراتژیک  
7- بررسی موانع اجرای برنامه‌های استراتژیک  
مراجع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود فایل word مقاله مدیریت استراتژیک

دیوید، فردآر، مدیریت استراتژیک، ترجمه:دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی

واکر،آوریل سی.، استراتژی بازاریابی، ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و داود ایزدی

سید صالحی، سید رضا، بررسی موانع بکارگیری مدیریت استراتژیک در شهرداری تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)

شکری، مصطفی، کنکاشی در شناخت مدیریت استراتژیک، نشریه مدیریت(انجمن مدیریت ایران)، شماره53و،54 آبان

 Dr. Richard W. Oliver, The Evolution of Business Strategy, Journal of Business Strategy,

 -داوری، دردانه، شانه ساززاده، محمد حسن، مدیریت استراتژیک، بهار 1380، صص79-41 و

مقدمه

از لحاظ مفهومی مدیریت استراتژیک با تحول در تئوری‌های مدیریت همگامی دارد. مکاتب کلاسیک رفتاری و کمی مدیریت بر جنبه‌هایی از سازمان و عملکرد آن تأکید می‌کردند که توسط مدیریت قابل کنترل بود. مسایلی از قبیل برنامه‌ریزی تولید، رفتار زیردستان، بهبود محیط کار، نقش گروههای غیررسمی در بازدهی کار، مدل‌های کمی تصمیم‌گیری و غیره. لیکن هرگز فضای سیاسی جامعه ، احساس افراد و نهادهای خارج از سازمان، مسأله اصلی آنها نبود. چرا که محیط از ثباتی نسبی برخوردار بود و چنین نیازی هم احساس نمی شد. به تدریج با رشد مستمر اقتصادی، اوضاع قابل اطمینان محیطی از میان رفت و تغییرات و حوادث شتابنده ای در جهان اتفاق افتاد. لذا تغییرات و دگرگونی های سریع و پیچیده‌ جامعه و تأثیر آن بر رشد و توسعه‌ شرکت‌ها موجب شد که مدیران توجه خود را به محیط سازمان معطوف گردانند و مفاهیمی مانند سیستم، اقتصاد، برنامه‌ریزی بلند مدت، استراتژی و فرایند مدیریت استراتژیک مورد توجه صاحب‌نظران مدیریت قرار گیرد. این مفاهیم و نظریات پاسخ علم مدیریت به دگرگونی و تغییرات وسیع اقتصادی واجتماعی بود
توجه به محیط، آگاهی از تاثیر متغیرهای محیطی و ارائه‌ چشم اندازی از فعالیت آینده برای سازمان‌ها، لزوم آمادگی برای برخورد با تغییرات مداوم را توجیه می کند. وجود عدم قطعیت های محیطی (Uncertainities) در مسایل سازمانی به لحاظ مبهم بودن و طبیعت احتمالی رخدادهای آتی و آمادگی سازمان‌ها جهت تغییر، برخوردی متفاوت با تغییر، نوع تصمیمات‌، عوامل جدید مؤثر بر تصمیم‌گیری و قطعیت در مورد تغییرات آینده، توجه به استفاده از مدل مدیریت استراتژیک را افزون تر می کند

   تعریف مدیریت

در باره‌ تعریف مدیریت اتفاق نظر خاصی در دست نیست و صاحبنظران و نظریه پردازان علم مدیریت با اهداف و سوگیری‌های گوناگون، تعاریف متفاوتی ارائه کرده‌اند

– مدیریت عبارتست از: هنر انجام کار به وسیله‌ دیگران (فالت،1924)

– فراگرد تبدیل اطلاعات به عمل؛ این فراگرد تغییر و تبدیل را تصمیم گیری می نامیم(فوستر،1967)
– فراگرد هماهنگ‌سازی فعالیت فردی وگروهی در جهت هدفهای گروهی (دانلی و همکاران،1971)
– فراگرد برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و نظارت کار اعضای سازمان و استفاده از همه‌ منابع موجود سازمانی برای تحقق هدفهای مورد نظر سازمان (استونر و همکاران،1995)
تعریف عملیاتی(Operational definition)، مفهوم مدیریت را با رعایت ملاکهای عینی منوط می‌سازد. از این رو، اگر در موقعیتی ملاکهایی شامل فعالیت منظم و سازمان یافته، هدفها، روابط میان منابع، انجام کار به وسیله‌ دیگران و تصمیم گیری برقرار باشد، می‌توان گفت در آن موقعیت ،مدیریت اعمال می شود (کلاندوکینگ،1972)

استراتژی

بد نیست ابتدا به ریشه‌ لغوی استراتژی اشاره شود. واژه‌ استراتژی(Sterategy)از ریشه‌ یونانی strategema  به معنای فرمانده‌ ارتش، مرکب از stratos به معنی ارتش و ago به معنای رهبر گرفته شده است.مفهوم استراتژی ابتدا به معنای فن، هدایت،تطبیق و هماهنگ‌سازی نیروها جهت نیل به اهداف جنگ در علوم نظامی بکار گرفته شد. در جای دیگر استراژی بدین شکل تعریف می‌شود: «استراتژی (Strategy) مجموعه ای از اهداف اصلی و سیاستها و برنامه های کلی به منظور نیل به این اهداف است به گونه ای که قادر به تبیین این موضوعات باشد که در چه کسب و کاری (Business)  و چه نوع سازمانی فعالیت می کنیم و یا می خواهیم فعالیت نماییم.»

تعریف دیگری هم از استراتژی می توان ارائه کرد: « استراتژی یک برنامه واحد ، همه جانبه و تلفیقی است که محاسن یا نقاط قوت اصلی سازمان را با عوامل و تغییرات محیط مربوط می سازد و به نحوی طراحی می شود که با اجرای صحیح آن از دستیابی به اهداف اصلی سازمان اطمینان حاصل شود»
سپس نظریه پردازن علم مدیریت، استراتژی را چگونگی تخصیص مطلوب منابع کمیاب،جهت رسیدن به اهداف اقتصادی تعریف کرده اند. استراتژی تعیین کننده‌ زمینه های فعالیت در محیطی پیچیده و پویا و ابزاری است که به عنصر انسانی در یک نظام سازمانی حیات بخشیده و افراد را به حرکت وا می‌دارد.آنسوف(‌Ansoff) به عنوان اولین دانشمندی که استراتژی را به شکل جامع و معنادار توضیح داد، معتقد است که هر قدر بین اهداف و فعالیت های فعلی سازمان سازگاری بیشتری وجود داشته باشد، نرخ رشد و توسعه بزرگتر و منظم تر خواهد بود

شاندلر(Chandler,1962) استراتژی را به این صورت تعریف می‌کند

استراتژی عبارت است از یک طرح واحد، همه جانبه و تلفیقی که نقاط قوت وضعف سازمان را با فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی مربوط ساخته و  دستیابی به اهداف اصلی سازمان را میسر می‌سازد
اندروز(Andrews ،1971)می‌گوید: استراتژی عبارت است از الگوی منظورها، مقاصد، اهداف، خط مشی‌های اصلی و طرحهایی جهت دستیابی به اهداف

میتزبرگ(Mintzberg) تعریف کوتاهی راجع به استراتژی ارائه داده است.از نظر وی استراتژی عبارت است از الگوی به جریان انداختن تصمیمات. در حال حاضر نیز در زبان فارسی واژه‌ استراتژی را از نظر لغوی راهبرد معنی می‌کنند

مدیریت استراتژیک

مدیریت عبارت است از فرایند تضمین دستیابی سازمان به فواید ناشی از به کارگیری استراتژی‌های مناسب.طبق این بیان، یک استراتژی مناسب مطابق با نیازمندی‌های یک سازمان در زمان مشخص تعریف می‌شود.فرایند مدیریت استراتژیک شامل شش گام متوالی و مستمر است

1- تجزیه و تحلیل محیطی

2- پایه گذاری جهت‌گیری سازمانی

3- هدف‌گذاری

4- تعیین و تدوین استراتژی‌ها

5- بسترسازی و اجرای استراتژی‌ها

6- کنترل استراتژی‌ها

یک مدیر استراتژیست باید هم به برنامه‌ریزی و هم به کنترل بپردازد، چرا که تنها یک غیرمدیر بدون برنامه‌ریزی، سعی در کنترل فعالیت‌ها می‌کند. لذا فرایند مدیریت استراتژیک به صورت زیر تعریف می‌شود: «مدیریت استراتژیک عبارت است از هنر و علم فرمول‌بندی، اجرا و ارزیابی تصمیمات چندبعدی-با تاکید بر یکپارچه‌سازی عوامل مدیریت ، بازاریابی، امور مالی، تولید یا خدمات، تحقیق و توسعه وسیستم‌های اطلاعاتی و غیره- جهت رسیدن به اهداف سازمانی.»

– تجزیه و تحلیل محیطی

–  عبارت است از مطالعه‌ محیط سازمان در راستای شناسایی عوامل محیطی که بر عملکرد سازمان تاثیر به سزایی دارند. مدیران هر از چندگاه به منظور درک بهتر رویدادهای درون سازمانی و برون سازمانی از یک سو و افزایش تناسب استراتژی‌های اتخاذشده با محیط سازمانی از سوی دیگر، اقدام به تجزیه و تحلیل محیطی می‌نمایند. یک مدیر برای تجزیه و تحلیل کارآمد ومؤثر محیط سازمانی باید از ساختار محیط سازمان آگاهی داشته باشد. محیط سازمانی معمولاٌ در سه سطح عمومی ، عملیاتی و درونی دسته‌بندی می‌شود

– پایه‌گذاری جهت‌گیری‌های سازمانی

 اکنون مدیران با بهره‌گیری از نتایج تجزیه و تحلیل محیطی اقدام به تعیین جهت‌گیری‌های سازمانی می‌نمایند. چهار عنصر اساسی در همین راستا «ماموریت سازمانی» (organizational mission )، «چشم انداز سازمانی» (Organizational Vision)، «ارزشهای سازمانی» ( Organizational Values) می‌باشند.این سه مفهوم به منزله‌ اتصال دهنده‌ عناصر سازمانی بوده، بیانگر ماهیت، چگونگی و نحوه‌ جهت‌گیری‌های سازمانی هستند

مأموریت، معادل فلسفه‌ وجودی، ارزش ها، به منزله‌ اصول اعتقادی دیرپا و اساسی و چشم انداز، حکم تصویر زنده‌ سازمان در آینده ای تعریف شده را دارد. اما وقتی دو یا چند نفر گرد هم می‌آیند تا با یکدیگر همکاری کنند، به تلاش مضاعفی برای رسیدن به این موارد نیاز است. برای اینکه یک گروه بتواند بهینه عمل کند، می بایست به ارجحیت‌ها، اولویت ها، دغدغه ها و ذهنیات همگی آنها توجه شده باشد. به عبارت دیگر یک مدیر استراتژیست می بایست برای ایشان شرایطی را فراهم آورد که افراد بتوانند عقیده‌ها و تصمیمات خود را در مورد ارزشها، مأموریت و چشم انداز خود و سازمان با هم مبادله کنند

– هدف گذاری

برای کلمه‌ « هدف»(objective)  در متون مدیریتی تعابیر بسیاری وجود دارد و البته در خارج از کتب مدیریتی نیز به معنای مختلفی استفاده می شود. حتی شاید بتوان ادعا کرد که در مورد آن بیش از هر مفهوم برنامه ریزی بحث و نظر وجود داشته است. تعریف اسکات (scott) از هدف به شرح زیر است

« اهداف» ، بیان کننده‌ منظور (purpose) برنامه ریزی در طرح ها و برنامه ها هستند.آنها در چارچوب فرایند برنامه ریزی تدوین شده، ایده های مبهم و تجربی را به منظورها و نتایج مشخص تبدیل می‌کنند. هدف‌گذاری جزء لاینفک یک برنامه‌ریزی است ، اگرچه ممکن است اهداف به صورت نا آگاهانه تعریف شده باشند

اهداف سازمانی مقاصدی هستند که سیستم مدیریت باز در جهت آنها حرکت می کند. ورودی ها، فرایندها و خروجی‌های یک سازمان همگی در راستای رسیدن به اهداف عمل می کنند. اهداف سازمانی مناسب منعکس کننده‌ منظور یک سازمان هستند. به عبارت دیگر مستقیما ً از مأموریت سازمان منتج می شوند. سازمان ها برای منظورهای متفاوتی وجود دارند و بنا براین دارای اهداف خاصی هستند

«آنسوف» به اهداف به منزله‌ ابزارهای تصمیم گیری خاصی نگاه می کند که مدیریت را به سمت ارزیابی عملکرد سازمان در رسیدن به منظورها سوق می‌دهد. طبق نظر « دراکر» هر سازمان می تواند اهداف متعددی داشته باشد. در این راستا از دیدگاه «هامبل» (Humble) مدیریت بر یک سازمان میسر نیست، مگر با مدیریت بر اهداف سازمان، شامل برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف مورد نظر، اجرای فعالیت‌هایی در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر، بررسی نحوه‌ عملکرد در رسیدن به اهداف و در نهایت اقدام اصلاحی برای دستیابی کارآمد و اثربخش‌تر به اهداف سازمانی این نظریه امروزه به عنوان «مدیریت ازطریق اهداف» یا‹Management by objective-MBO› مطرح است

– تعیین و تدوین استراتژی ها

مدیران پس از تجزیه و تحلیل محیط، تعیین جهت گیری سازمانی و تعریف مأموریت، ارزشها، چشم انداز و اهداف سازمانی آماده‌ تعیین استراتژی های سازمانی می باشند. تعیین استراتژی عبارتست از فرآیند تعیین زمینه های عملکرد مناسب جهت دستیابی به اهداف سازمانی در راستای مأموریت و فلسفه‌ وجودی سازمان. به عبارت دیگر استراتژی‌ها می‌بایست تحلیل‌های محیطی را منعکس کرده و منتج به رسیدن به مأموریت و اهداف سازمانی شوند. روشها و مدلهای تعییین استراتژی به تبع مدیریت استراتژیک، ازیک تکنیک و دستورالعمل خاص پیروی نکرده، هریک حاوی یک مفهوم و یک بینش هستند. در این راستا مدل‌های برنامه ریزی استراتژیک بسیاری موجود می باشند که انتخاب آنها با توجه به ماهیت شرکت، وضعیت صنعت مربوطه و شرایط محیطی صورت می پذیرد. بنابراین می‌توان ادعا کرد که در هر شرکتی که مدیریت استراتژیک پیاده شده است، یک مدل برنامه‌ریزی استراتژیک منحصر به فرد به کار رفته است که در آن عملاً از یک یا چند مدل برنامه ریزی استراتژیک کلاسیک استفاده شده است

– بسترسازی و اجرای استراتژی ها

 

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

دانلود فایل word مقاله در مورد آشنایی با نرم افزار Endorphin

دانلود فایل word مقاله در مورد آشنایی با نرم افزار Endorphin

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل word مقاله در مورد آشنایی با نرم افزار Endorphin دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل word مقاله در مورد آشنایی با نرم افزار Endorphin کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل word مقاله در مورد آشنایی با نرم افزار Endorphin،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل word مقاله در مورد آشنایی با نرم افزار Endorphin :

آشنایی با نرم افزار Endorphin

بدل‌های مجازی در سینما – با نگاهی به جلوه‌های ویژه فیلم Troy
اشاره :
وقتی صحنه‌های نبرد بین یونانیان و سربازان تروآ را در فیلم Troy مشاهده می‌کنیم، حتی به ذهنمان هم خطور نمی‌کند که بخش بزرگی از این سپاهیان جنگاور، چیزی جز بدل‌های مجازی نیستند که پا به‌پای سیاهی‌لشکرهای واقعی فیلم مشغول نبرد هستند. ظاهراً کم‌کم باید آماده شویم تا شاهد جولان هر چه بیشتر این هنرپیشه‌های تازه وارد بر پرده نقره‌ای باشیم. شاید زمانیجایزه اسکار را برای طراحان این موجودات به ارمغان آورد، جای پای این سیاهی لشکرها در عرصه سینما محکم‌تر از قبل شد. به‌طوری‌که بعد از آن و همین‌طور بعد از Troy، شاهد نبرد سپاهان دیجیتالی در سایر فیلم‌های سینمایی نیز بودیم. در این مقاله به‌طور مختصر به نحوه استفاده از سیاهی لشکرهای مجازی در ساخت فیلم می پردازیم. پس از معرفی یکی از جدیدترین فناوری‌های ساخت بدل مجازی (virtual stuntmen) تحت‌عنوان ACT، به فیلم‌ Troy به‌عنوان مثالی از به‌کارگیری سیاهی لشکرهای مجازی در یک فیلم خواهیم پرداخت. لازم به‌ذکر است که در این مقاله جلوه‌های ویژه فیلم Troy به‌طور کامل بررسی نخواهد شد و فقط به بخشی از آن که مربوط به استفاده از سیاهی‌لشکرهای مجازی است پرداخته می‌شود.

مقدمه :
نرم افزار Motion Endorphin 2 5 2 برنامه ای قدرتمند است در ضمینه ساخت انیمیشن های سه بعدی .
این نرم افزار از قدرت بالا در ایجاد حركت های طبیعی انسان دارد و اگر شما در ضمینه طراحی سه بعدی كار می كنید این نرم افزار را بسیار توصیه می كنیم.

قیمت این نرم افزار در حدود 9500 دلار است كه كمتر شركتی توانایی خرید آن را دارد.

‌بدل حقیقی یا مجازی، مسئله این است
استفاده از بدل‌ها و سیاهی لشکرها در فیلم‌های سینمایی چیز جدیدی نیست و همواره در بسیاری از فیلم‌ها شاهد حضور انبوه سیاهی لشکرهایی بوده‌ایم که حتی در برخی موارد به‌یادماندنی‌ترین صحنه‌های تاریخ سینما را هم رقم زده‌اند. ولی مشکلاتی در استفاده از بدل‌ها و سیاهی لشکرها وجود دارد و این مطلب در ساخت فیلم‌های تاریخی و حماسی و به‌ویژه در جایی که فیلمساز باید صحنه‌های پرتحرک و پر زد و خورد و گاهی خشونت‌باری را به‌تصویر بکشد، بیش

تر خود را نشان می‌دهد.

در این‌گونه موارد علاوه بر مشکلاتی که در هماهنگ کردن و کنترل سیاهی لشکرها وجود دارد، حفظ سلامت آن‌ها نیز مهم است. مجموعه این مشکلات سبب می‌شود که معمولاً این صحنه‌ها آن‌طوری که سازنده می‌خواهد از آب در نیاید و بیش از حد، مصنوعی جلوه کند. البته مدتی است که کامپیوتر به کمک آمده‌است و در طراحی صحنه‌های پرتحرک و شلوغ فیلمسازان را یاری می‌دهد. اما هنوز هم نبردهایی که به‌طور دیجیتال ساخته می‌شوند رضایت بخش نیستند و تصنعی به‌نظر می‌رسند.

استفاده از فناوری برای به‌تصویر کشیدن صحنه‌های پرازدحام و شلوغ، چیز جدیدی نیست. به‌طور مثال در دهه 1920 فیلمبردارها با استفاده از لنزهای ویژه‌ای این حالت‌ها را ایجاد می‌کردند. رویه استفاده از تکنیک‌های کامپیوتری در ساخت هنرپیشه‌ها و بدل‌ها برای جایگزینی با هنرپیشه‌ها و بدل‌هایی که مجبورند کارهایی خطرناک یا غیرممکن انجام دهند، زمان زیادی است که به‌عنوان بهترین و به‌صرفه‌ترین انتخاب دنبال می‌شود. روش‌هایی مانند motion capture، متحرک‌سازی فریم به فریم و حتی استفاده از بانک‌های عظیم اطلاعاتی برای تعریف حرکات و خصوصیات یک کاراکتر از جمله این تکنیک‌ها هستند. ولی در تمامی این روش‌ها ما نیازمند پیش‌بینی کلیه حرکاتی هستیم که یک کاراکتر در یک صحنه ممکن است انجام دهد و این علاوه‌بر پیچیده کردن روند تولید، غالباً نتیجه مناسبی به‌دنبال نخواهد داشت.
به‌علاوه، در این‌گونه تکنیک‌ها محدودیت‌های دیگری هم وجود دارد. به‌طور مثال در روش motion capture، ما نمی‌توانیم به بدل‌ها ضربه‌های خیلی محکم وارد کنیم؛ یعنی چیزی که در صحنه‌های اکشن بسیار اتفاق می‌افتد و موردنیاز است. در صحنه‌های اکشن لازم است که بدل واکنش مناسبی به ضربات نشان دهد و این واکنش باید به اندازه کافی باورپذیر باشد. چیزی که با استفاده از نیروی انسانی نمی‌توان به آن دست یافت. کافی است نبردهایی در ابعاد نبردهای افسانه‌ای تروآ را مجسم کنید تا پیچیدگی کار را درک کنید؛ نبردهایی که نه می‌توان آن‌ها را با تکیه کامل بر بدل‌های انسانی ساخت و نه استفاده از تلفیق حرکات انسانی و تکنیک‌های کامپیوتری مثل motioncapture و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی یا انیمیشن‌سازی فریم به فریم می تواند به‌خوبی جوابگو باشد.

اما شرکت Natural motion راهی برای ساخت این‌گونه صحنه‌ها و کاهش پروسه تولید یافته‌است که به سازندگان اجازه می‌دهد از آن برای ساخت بدلکار و سیاهی لشکر برای صحنه‌هایی که انجام آن‌ها برای انسان غیرممکن یا به‌طور بالقوه دارای خطر بالایی است استفاده کنند. این روش در چند مورد استفاده شده که بهترین نمونه آن فیلم سینمایی Tory است. در این روش صحنه‌های نبرد با استفاده از بدل‌های مجازی پیاده‌سازی می‌شوند. البته بدل‌های مجازی پیش از این هم در ساخت فیلم استفاده شده‌اند که معروف‌ترین نمونه آن سه‌گانه ارباب حلقه‌هاست. ولی بدل‌های مجازی استفاده شده در Troy با نوع به‌کار رفته در ارباب حلقه‌ها تفاوتی اساسی دارند؛ زیرا این بدل‌ها دارای هوش مصنوعی هستند.‌

این فناوری، پروسه ساخت فیلم را به‌طور چشمگیری کوتاه می کند و بر واقعی‌تر جلوه کردن آن

کمک شایانی‌می‌نماید. نرم‌افزاری که این شرکت برای این منظور ارائه داده‌است، Endorphin نام دارد که در بخش جانورشناسی دانشگاه آکسفورد ساخته و پرداخته شده است. این برنامه هوشمند با استفاده از فناوری ACTکاراکترهایی مجازی‌ای را پدید می‌آورد که کاملاً مشابه انسان‌های واقعی به محیط واکنش نشان می‌دهند. برخلاف بیشتر کاراکترهای کامپیوتری که وابسته به یک پایگاه داده ثابت می‌باشند (برای نمونه بدل‌های استفاده شده در ارباب حلقه‌ه

ا)، کاراکترهایی که Endorphin پدید می‌آورد، به‌طور مستقل حرکت می‌کنند، محیط اطراف خود را حس می کنند و به آن واکنش نشان می‌دهند؛ همان‌طور که یک انسان این‌کار را می‌کند.‌

فناوری ACT
‌فرایندی که بدل‌های مصنوعی را قادر به حرکت و فکر کردن می کند،‌‌ Active Character Technology) ACT) نام دارد. این فناوری بر پایه شبیه‌سازی هوش‌انسان، بدن و سیستم عصبی استوار است. پارامترهای مورد استفاده در فناوری ACT مثل وزن، ابعاد ‌اندام‌ها و محدوده اتصالات، بر پایه داده‌ها و مشخصات واقعی آناتومی و فیزیک بدن انسان استوار است که از راه‌های گوناگونی جمع‌آوری شده است. در این فناوری به بدل‌های مجازی می‌آموزند که چگونه با استفاده از تکامل مصنوعی (‌artificial evoution) حرکت کنند، واکنش نشان دهند و ذخیره دانش خود را افزایش دهند.

مدل ماهیچه‌های هر کاراکتر خصوصیاتی مشابه ماهیچه‌های واقعی انسان دارند و اطلاعا

ت برنامه‌ریزی شده در سیستم عصبی هوش مصنوعی پالس‌های کوتاهی به ماهیچه‌های بدن می‌فرستد و بدین ترتیب انجام‌دادن حرکاتی مثل حفظ تعادل یا پرش را میسر می سازد.

واکنش‌های هر یک از کاراکترها، مجموعه‌ای از واکنش‌های واقع‌گرایانه را سبب می‌شود، بر

ای مثال، شبکه‌های عصبی Self preservation، سربازان شبیه‌سازی شده فیلم‌ Troy ‌را قادر می‌سازند به ضرباتی که از طرف حریفشان وارد می شود پاسخ مناسب نشان دهند؛ مثلاً با سپر از خود دفاع کنند یا تعادل خود را حفظ نمایند.

Endorphin دقیقاً چه‌کار می کند؟
نرم‌افزار Endorphin با استفاده از فناوری ACT، با در هم آمیختن اصول و هوش مصنوعی به طراحی کاراکترهای‌‌ سه بعدی می‌پردازد که به معنای واقعی کلمه با هوشند و قادرند حرکات بشری را شبیه‌سازی کنند. آن‌ها یاد می‌گیرند راه بروند، لگد بزنند، تکل بروند و احیاناً به زمین بخورند ; . کاراکترهایی که به این روش ساخته می شوند، می‌توانند یاد بگیرند، خود را با محیط تطبیق‌دهند و تکامل پیدا کنند.

مراحل ساخت بدل‌های مجازی به‌صورت یک سیر تکامل مصنوعی آغاز می‌شود. در ابتدا به کاراکترها آموزش داده می‌شود که رفتارهای ویژه‌ای مثل راه رفتن یا مانند آن را انجام دهند. کار با انتخاب تصادفی چند کاراکتر آغاز می شود و مثلاً آن‌ها شروع به راه رفتن می‌کنند.

هر چند در این مرحله هیچ‌کدام به‌درستی راه نمی روند، اما آن‌هایی که کم‌ترین خطا را حین راه‌رفتن داشته‌اند انتخاب می‌شوند و به آن‌ها اجازه تکثیر ‌(‌offspring) داده‌می‌شود. این عمل انتخاب بارها روی جمعیت موردنظر تکرارمی‌شود تا در آخر به کاراکترهای شبه انسانی برسیم که با کمترین اشتباه راه می‌روند.

کاربران این نرم‌افزار، مجبور نیستند سیستم هوش مصنوعی آن را برنامه ریزی کنند. تنها کاری که آن‌ها باید انجام دهند، دادن دستورات به برنامه است؛ درست مثل دستوراتی که یک کارگردان به بازیگر می دهد. کاربر باید پارامترهایی نظیر جهت و اندازه نیرو و آن قسمت از بدن که این نیرو باید بر آن اعمال شود را مشخص نماید و برنامه بر اساس این ورودی‌ها، شبیه سازی را انجام می دهد.

همان‌طور که گفته شد، کاراکترها در فناوری ACT، برخلاف روش‌های معمول، از پیش متحرک‌سازی نمی‌شوند. torsten reil، مدیر اجرایی شرکت Natural motion دراین باره می گوید: آن‌ها به محیط اطرافشان به‌طور باورپذیری واکنش نشان می دهند؛ بدون نیاز به این‌که یک متحرک ساز مجبور باشد تمام آنچه ممکن است اتفاق بیفتد را پیش بینی و شبیه سازی نماید.

او می‌افزاید: استفاده از فناوری ACT باعث صرفه‌جویی در زمان و بودجه ساخت و توسعه بازی‌های کامپیوتری خواهد شد و اجازه انجام‌دادن یک بازی تعاملی (interactive) را به بهترین نحو ممکن به کاربر می‌دهد.‌

تروی دیجیتالی، یک مثال
در افسانه تروآ با یک حماسه عظیم روبه‌رو هستیم که برای به‌تصویر درآوردن آن دشواری‌هایی وجود دارد. غیر از مشکلاتی که برای به‌تصویر کشیدن اجزای بصری داستان مانند قصرها، شهرها، انسان‌ها، لباس‌ها و ; بر سر راه ساخت آن وجود داشت، بزرگ‌ترین چالش پیش روی سازندگان فیلم، مطمئناً ساخت صحنه‌های عظیم نبرد بوده است.

قبلاً هم در سه‌گانه ارباب حلقه‌ها، شاهد نبردهای مجازی بوده‌ایم؛ صحنه‌هایی که در آن با استفاده از تکنیک‌های دیجیتالی، لشکریان پرتعداد انسان‌ها و ارک (‌orc

)ها در مقابل هم صف آرایی کرده بودند. اما در فیلم Troy ما صرفاً نیازمند صحنه‌های شلوغ و پرازدحام نیستیم، بلکه تک‌تک افراد در این صحنه‌ها باید باورپذیر باشند و حرکات و رفتارشان بیننده را متقاعد کند که در حال دیدن نبرد تروآ است و نه مثلاً یک بازی دیجیتالی.

‌در فیلم Troy از بدل های مجازی به وفور استفاده شده است که همای هنرپیشه‌های واقعی به نقش آفرینی می پردازند و در کنار سیاهی لشکرهای واقعی فیلم مبارزه می کنند، می‌کشند و کشته می شوند.‌وظیفه ساخت جلوه های ویژه فیلم بر عهده دو شرکت The movie picture company و Framestore CFC بوده است. ساخت صحنه‌هایی مانند هجوم کشتی‌هایی یونانی به ساحل تروآ ، ورود سربازان به خشکی و اردو زدن آن‌ها و همین‌طور بازگشت آن‌ها به دریا بر عهده شرکت Framestore CFC بوده است.

لازم به‌ذکر است که، از کل کشتی‌هایی که به ساحل تروآ حمله می‌کنند، فقط دو عدد از آن‌ها حقیقی و کامل هستند و بقیه به‌طور دیجیتالی طراحی شده‌اند. شرکت the Movie Picture Company) MPC) هم ساخت صحنه های نبرد را بر عهده داشته است. در فیلم Troy بین دویست تا هزار سیاهی لشکر و بدل استفاده شده و حدود صدو پنجاه هزار سرباز دیجیتالی با نرم‌افزار اختصاصی شرکت MPC با نام ALICE که برای شبیه‌سازی صحنه‌های پر ازدحام از آن استفاده می‌شود به شات‌ها اضافه شده‌اند.‌‌

MPC برای ساخت سپاهیان دیجیتالی دقیقاً از نرم افزار Endorphin شرکت Natural motion استفاده نکرده است، بلکه از فناوری به‌کار رفته در آن ‌(‌ACT) برای تقویت سیستم هوش مصنوعی نرم‌افزار اختصاصی خود،‌ ALICE بهره برده است.

سپاهیان دیجیتالی
MPC برای ساخت فیلم Troy، نرم‌افزار ویژه هوش مصنوعی ALICE را که برای شبیه‌سازی مغز هر سرباز از آن استفاده می‌شد، توسعه داد. این سیستم یک شبکه از گره (‌node)ها است که هر گره در واقع یک حسگر و یا یک قانون (‌rule) محسوب می‌شود. حسگرها به یک عامل ‌(‌Agent) اجازه می‌دهند اطلاعات محیط اطراف خود را دریافت کند. به‌عنوان‌مثال یک سرباز می‌تواند سربازهای دیگر را تشخیص دهد یا وضعیت زمینی که روی آن ایستاده است را درک کند.

حسگرها می‌توانند بصری، شنیداری یا از هر نوع دیگری باشند. وقتی از حسگری استفاده می‌کنیم، قوانینی را برای آن در نظر می‌گیریم، برای مثال اگر نمی‌خواهیم سربازان خیلی نزدیک به‌هم بایستند، قانونی به‌منظور حرکت، از هم فاصله‌گرفتن و جاگیری مناسب آن‌ها وضع می کنیم. با استفاده از این قوانین می‌توانیم به‌دقت جزئیات را شرح دهیم. ولی برای یک شبیه‌سازی متقاعدکننده به‌شمار بسیار زیادی از قواعد و حسگرها نیازمندیم که نهایتاً روند شبیه‌سازی را کند خواهد کرد.

سازندگان فیلم دریافتند که در بسیاری از صحنه‌های فیلم نیازی به این پیچیدگی نیست. در حقیقت بسیاری از صحنه‌ها، مربوط به یورش سربازان بود و احتیاج به قوانینی بود که از برخورد سربازان با هم جلوگیری به‌عمل آید.‌
در واقع روند کلی کار بدین‌ترتیب است: در ابتدا حرکات کلی کاراکتر تعریف می‌شود. مرحله بعد استفاده از داده‌های ‌ Motion capture است و در نهایت کاراکترهایی کامل خواهیم داشت. این بخش کاملاً مجزا از سیستم شبیه‌سازی جمعیت بود که Motion Library Editore) MLE) نامیده می شود و سازندگان فیلم به آن EMILY می گویند.

ایده اصلی EMILY منحصر به‌فرد است و پیش از این در شبیه‌سازی صحنه‌های پرازدحام از آن استفاده نشده بود. البته ایده اصلی این روش متعلق به MPC نیست. اما این شرکت از روش‌هایی برای تکمیل آن استفاده کرده‌است. در حقیقت کسی که این راهکار را ابداع کرده معتقد بوده‌است که این روش در یک محیط شبیه‌سازی شده شلوغ هرگز عمل نخواهد کرد. ولی در Troy مشخص شد که این عقیده درست نبوده است.

اساس این ایده بدین صورت است که مقادیر دلخواهی از داده‌های Motion capture را که شامل تعداد زیادی از حرکات و اعمال است جمع‌آوری می‌کنیم. سپس EMILY این داده‌ها را به کلیپ‌های کوتاهی به‌طول هشت تا دوازده فریم تقسیم و طبقه‌بندی می کند. با در اختیار داشتن هزاران کلیپ از این نوع ، نرم افزار با توجه به کلیت یک کلیپ خاص و یک حرکت ویژه، به مقایسه آن با دیگر کلیپ‌ها می‌پردازد و در نهایت تصمیم می‌گیرد که کدام کلیپ‌ها می‌توانند با یکدیگر ترکیب شوند. زمانی‌که کلیپ‌های موردنظر تعیین شدند، سیستم به‌طور خودکار عمل ترکیب کردن کلیپ‌ها را انجام می‌دهد و نتیجه را ذخیره می کند.

سیستم هوش مصنوعی ALICE، مسیری که هر کاراکتر خواهد پیمود را تعریف می‌کند. برای مثال مسیر A ،‌B و‌ C. نرم افزار ALICE با استفاده از EMILY، به‌طور خودکار تصمیم می‌گیرد که کدام‌یک از کلیپ‌ها برای ساخت حرکات سربازان مناسب است و بدین طریق از کتابخانه EMILY استفاده می نماید.

با این حال اطلاعاتی که به‌صورت داده های اولیه به سیستم وارد می شوند باید اصلاح شوند. به‌دلیل این‌که این اطلاعات حاصل اجرای تکنیک Motion capture روی سطح هموار و مسطح می‌باشند. ولی در عمل لازم است این اطلاعات طوری باشند که ناهمواری‌ها را به‌خوبی نشان دهند تا حرکات کاراکترها واقعی جلوه کند. MPC این‌کار را با ابزارهایی تحت عنوان Pose Deformers انجام می‌دهد.‌PDها بسیار مشابه Geometry Deformerها در نرم‌افزار Maya هستند. با این تفاوت که آن‌ها روی اسکلت‌بندی و حالت کاراکتر اعمال می‌شوند.

طوری که می‌توان تغییراتی را در وضعیت بدن ایجاد نمود. برای مثال یک‌‌Lean Deformer می تواند بدن را به‌جلو خم کند یا یک‌‌Small Footsteps Deformer باعث می‌شود یک کاراکتر گام‌های کوتاه‌تری بردارد. با استفاده از حسگرها، هر یک از کاراکترها قادر به شناسایی اطراف خود خواهند بود. به‌عنوان مثال میزان زاویه شیبی که روی آن در حال حرکت هستند را تشخیص می‌دهند.‌Deformerها به‌طور خودکار به‌سیستم هوش مصنوعی اعمال‌شده و باعث می‌شوند که مثلاً وقتی کاراکترها در سربالایی راه می‌روند، به‌جلو خم شوند و گام‌های کوتاه‌تری بردارند یا برعکس زمانی‌که در سرپایینی راه می روند، به عقب خم شوند و گام‌های بلندتری بردارند.

در پایان MPC از یک فرمت اختصاصی تحت عنوان Skeleton Caching برای انتقال اطلاعات شبیه‌سازی شده به بخش Rendering استفاده می‌نماید. به این طریق بعد از شبیه‌سازی، برای رندر کردن نه نیازی به‌ Maya (آن‌طور که معمول است) می‌باشد و نه نیازی به فایل‌های rib و فقط از Skeleton Cache برای این منظور استفاده می‌شود.‌

هنوز کار تمام نشده
شبیه‌سازی سربازان تنها بخشی از مشکلات ساخت یک سپاه دیجیتالی بود. بزرگ‌ترین مشکل در Troy، رندر صحنه‌های شبیه‌سازی شده بسیار شلوغ فیلم بود.150هزار سرباز شبی

ه‌سازی شده، فرایند رندر را مشکل می کردند؛ به‌ویژه در جایی که باید تمام متعلقات آن‌ها با جزئیات نشان داده می شد.

برای رندر صحنه‌های فیلم از نرم افزار‌ PRman استفاده شد. یکی از دلایلی که سازندگان فیلم از نرم‌افزار Massive(نرم افزاری که نبردهای‌ ‌‌‌مربوط به سه گانه ارباب حلقه‌ها با آن طراحی شد و استفاده از آن حتی اسکار را هم برای فیلم به ارمغان آورد) برای ساخت صحنه‌های نبرد استفاده نکردند، مشکلی بود که در مرحله رندر پیش میآمد. به‌دلیل این‌که Massive فقط PR

man را از طریق فایل‌هایی با فرمت rib پشتیبانی می کند که با توجه به صحنه‌های عظیم Troy، فایل‌های rib با حجم بالایی تولید می‌شدند که به‌سادگی قابل رندر نبودند.

در این قسمت هم MPC دست به‌کار شد. john Haddon، سرپرست تیم Rendering برنامه‌ای به‌نام GIGGLE برای این منظور نوشت.‌در این مرحله یک سرباز با تمام ویژگی‌های ظاهری آن در Maya در یک وضعیت استاندارد مدل‌سازی شده و با یک فرمت اختصاصی قابل فهم، برای GIGGLE فرستاده می‌شود.

در زمان رندر، کل Skeleton Cache که در قسمت شبیه‌سازی ذخیره شده بود، بارگذاری می‌گردد. GIGGLE با توجه به اطلاعاتی که از این طریق دریافت می‌کند، سرباز کاملی را با تمام متعلقاتش برپایه جزئیاتی که مورد نیاز است بارگذاری می نماید. با این روش دیگر نیازی به استفاده از فایل‌های حجیم rib و رندر حجم عظیمی از اطلاعات نیست.

MPC از فرمت openEXR شانزده بیتی، متعلق به Industrial Light and Magic) ILM) نیز در این فیلم بهره برد. با استفاده از این فرمت، علاوه بر توانایی ذخیره مقادیر بیشتری از اطلاعات بصری، انتقال داده‌ها به بخش ترکیب ‌ Compositing department نیز با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

لازم به‌ذکر است که نرم‌افزار MEDDLE نیز که یک viewer است، برای این پروژه توسعه داده شد. با استفاده از فرمت OpenEXR، نرم‌افزار MEDDLE و همین‌طور قابلیت‌های نرم‌افزار PRman، سازندگان قادر به انتخاب یک عامل ‌(‌Agent) یا گروهی از آن‌ها در صحنه بودند. این امر به آن‌ها اجازه می‌داد خصوصیات گروهی از سربازان را به‌سادگی و سرعت تغییردهند.

و نبرد آغاز می شود ;
در مجموع 425 شات در مدت هیجده‌ماه به‌وسیله حدود 120 هنرمند در MPC تولید شد‌‌. آنچه در این مقاله به آن اشاره شد، فقط بخشی از جلوه های ویژه فیلم Tory را پوشش می‌داد و در مورد دیگر اقدامات MPC در ساخت جلوه های ویژه این فیلم و همین‌طور تلاش‌هایی که دیگر شرکت درگیر این پروژه ‌(‌Framestore CFC) به‌ویژه در ساخت ناوگان دریایی یونانی‌ها انجام داد سخنی به میان نیامد.

همان‌طور که خواندید، برای ساخت یک نبرد مجازی، علاوه بر استفاده از تکنیک‌های هوش مصنوعی، از تکنیک‌های دیگری مانند Motion Capture نیز استفاده شده است تا در نهایت آنچه که بر پرده مشاهده می‌شود تا حدودی قانع کننده باشد. این‌که گفته می‌شود تا حدودی قانع‌کننده به این خاطر است که هنوز هم صحنه‌های نبرد در فیلم Troyمنتقدان سرسختی دارد و به‌طور کامل مورد قبول متخصصان نبوده است. ولی در هر صورت مجموع تکنیک‌های استفاده شده در این

فیلم منحصربه‌فردترین تکنیک‌ها را شامل می‌شوند که مسلماً سرآمد تمام این تکنیک‌ها ACT است.

آیا هنرپیشه‌ها بی‌کار خواهند شد؟
به‌رغم برتری‌هایی که فناوری ACT در تولید بدل‌های مجازی نسبت به رقیبان خود دارد که مهم‌ترین آن کاهش پروسه تولید فیلم است و انتظار می‌رود در آینده شاهد تکامل بیشتر این شیوه باشیم، این روش هنوز در بعضی موارد بهترین روش نیست. این روش در صحنه‌هایی که کاراکترها از فاصله‌ای دور دیده می‌شوند خوب عمل می‌کند و در صحنه‌هایی که بیننده کاراکتر را از نزدیک

می‌بیند، استفاده از هنرپیشه‌های واقعی گریزناپذیر است. بنابراین بدلکاران واقعی و هنرپیشه‌ها هنوز هم می‌توانند نفس راحتی بکشند. اما در دنیای دیجیتال هیچ چیز غیرممکن نیست. بعید نیست که پیشرفت سریع فناوری تا چندی دیگر همه بدلکاران و سیاهی‌لشکرها را خانه نشین کند!

در آینده
استفاده از فناوری ACT مانند اکثر فناوری‌های دیگر، فقط منحصر به سینما نخواهد بود. این نوع فناوری‌ها توانایی‌های بالقوه‌ای دارند که کاربرد آن‌ها را گسترده‌تر می‌کند. به‌طور نمونه، استفاده از فناوری ACT در فریفتن بینندگان یک سخنرانی یا یک برنامه که به‌طور زنده از تلویزیون در حال پخش است می‌تواند ایده خوبی باشد. با پیشرفت این فناوری، به‌راحتی می‌توان محل سخنرانی یک سخنران را پر از طرفداران دیجیتالی کرد که برای او دست می زنند و هورا می کشند. مطمئناً بینندگانی که سخنرانی این او را میان انبوه طرفدارانش مشاهده می‌کنند، حتی نمی‌توانند حدس هم بزنند که آن‌ها اصلاً در محل حضور ندارند و در واقع جز بدل‌های مجازی، کسی شنونده سخنرانی نیست!
نرم افزار های مشابه و تحلیل یک نرم افزار قدرتمند :
نرم افزارهای موجود در این مجموعه می توان به نرم افزار های زیر اشاره کرد:
cartoon maker v3.99 :

Cartoon Maker نام نرم افزاری می باشد که کاربران به کمک آن قادر به ایجاد افکت های تصویری مختلف و خنده دار بر روی تصاویر می باشند. این نرم افزار از ابزارها و امکانات مختلفی برخوردار می باشد. همچنین کاربران می توانند به کمک ابزارهای موجود در این نرم افزار تصاویر و عکس های واقعی خود را به تصاویر کارتونی تبدیل نمایند. این نرم افزار دارای افکت های مختلفی می باشد که کاربران قادر خواهند بود نیازهای خود را در این زمینه بر طرف کنند.

Toon Boom Animation v4.0.9946:

Toon Boom Studio نام نرم افزار انیمیشن ساز قدرتمند و جالبیست که هنر پویا نمایی و ساخت تصاویر متحرک را برای علاقمندان در محیط 2 بعدی بسیار ساده و آسان می کند . این نرم افزار شامل مجموعه ای از ابزارهای کامل جهت طراحی، اسکن نقاشی های طراحی شده دستی و زیبای شما، وارد کردن و ویرایش اثری که از قبل طراحی شده، خلق لب خوانی و جان بخشی به تصاویر بی جان در محیط دو بعدی، و ایجاد یک محیط سه بعدی مجازی در صورت نیاز برای تصاویر و ;. می باشد که همگی آنها نرم افزار قدرتمند و کاملی برای طراحی آسان انیمیشن دو بعدی را پدید آورده اند. در ادامه به معرفی دقیق تر ویژگی های اصلی نرم افزار می پردازیم .

قابلیت های اصلی انیمیشن ساز دو بعدی Toon Boom Studio :
Toon Boom Studio به طوری هوشمندانه و تا حدود زیادی منطبق با صدایی که برای کارکتر مورد نظر تعریف شده،لب خوانی را شبیه سازی می کند تا دیگر نیازی به طراحی دقیق و وقت گ

یر برای خلق حرکات لب هنگام سخن گفتن نداشته باشید .

ابزارهای گوناگون و قدرتمند جهت نقاشی و طراحی دیجیتالی و همچنین سیستم قدرتمند رنگ آمیزی

قابلیت ذخیره ی تمامی پروژه ها با فرمت شخصی نرم افزار و یا فرمتهای رایج SWF, AI, PDF, PSD, JPEG, TGA و GIF و ;

مجهز به ابزارهای مختلفی برای نمایش طبیعی صحنه که انیمیشن، ابزارهایی برای خلق حرکات دوربین در نزد بیننده و محیط سه بعدی مجازی تعریف شده، ایجاد سایه و تطبیق آن با محل نور به صورت طبیعی و بسیاری قابلیت های جزئی و مهم دیگر

توانایی انتشار اثر خلق شده به فرمتهای رایج و مورد نیاز محیط های گوناگون مانند وب، iPod ها، PDA ها و کامپیوتر های جیبی، گوشی های همراه، TVو HDTV .

از دیگر نرم افزارهای موجود در این مجموعه می توان نرم افزارهای زیر را نام برد:
Amara Flash Photo Animation Sostware 1.0
Animation Master
Animation Workshop 2
ArtRage 2.5.20
Astro Flash Creator
Cartoon Maker v3.99
Easy Toon 1.9.5
Effect3D Studio 1.1
Jasc Animation Shop 3
Morpheus
Namo WebEditor 2006 Suite
NaturalMotion Endorphin v2.0
Side FX Houdini Master Version 8.1.704
Swift 3D 5.00.628
Toon Boom Animation v4.0.9946
TV Paint Animation Pro v8.5.4
Ultra Fractal Animation Edition v4.04
Xara Xtreme Pro v4.0.4728
همه چیز درمورد نرم افزار Apple Shake
Apple Shake

سینما نفس ها را در سینه حبس كرده و شما را خوشحال یا گریان می كند. شمابه عنوان تماشاگر می توانید لحظه های ترس, اضطراب, خطر و هیجان را بدونرسیدن كوچكترین آسیبی تجربه كنید.

این جادوی سینماست و هدف سینماگران از تولد هنر هفتم تا امروز بهتر جلوهدادن این سفر جادویی است. فناوری پیشرفته امروزی به كمك سینماگران آمده وآنها می توانند با تصاویر خود بروی پرده سینما تماشاگران را بر صندلیمیخكوب یا مسحور كنند.

صحنه های تماشایی چند فیلم اخیر نظیر كینگ كونگ, سه گانه ارباب حلقه ها،هری پاتر 3 و میزان فروش آنها, بیانگر این حقیقت است كه جلوه های ویژه درسینمای امروز نقش تعیین كننده ای در اقبال فیلم های ساخته شده دارد.
طراحی و اجرای صحنه های اعجاب برانگیز فیلم های فوق توسط نرم افزار جلوههای ویژه SHAKE انجام شده است. نرم افزار جدید SHAKE یكی از پر انعطافترینو بهترین نرم افزارهای تولید جلوه های ویژه بوده و فرهنگستان علوم وهنرهای سینمایی آمریکا (اسكار) آن را به عنوان نرم افزار برتر در طراحی واجرای جلوه های ویژه برگزیده است.

تاریخچه

نرم افزار SHAKE اولین بار توسط برنامه نویسان شركت “سونی ایمیج وركس”(شاخه ای از شرکت سونی پیکچرز که به طور تخصصی در زمینه تولید جلوه هایویژه سینمایی-دیجیتالی فعالیت دارد) طراحی شد و اعضا گروه برنامه نویسانشامل آرنود هارواردز, امانوئل موگمنت, ران برینكمن, لوییس ستورلی و دانكاندلا بود.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

دانلود فایل word مقاله نقش محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت

دانلود فایل word  مقاله نقش محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل word مقاله نقش محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل word مقاله نقش محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل word مقاله نقش محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل word مقاله نقش محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت :

مقدمه:
نقش محبت و مهروروزی در فرآیند تعلیم وتربیت
محبت نیاز اساسی و طبیعی انسان بالاخص كودكان است. یكی از عللی كه آدمی را از تنهایی گریزان و در جمع سرخوش می‌سازد این است كه در تنهایی محبّت‌هایی ندارد و تمایلات آدمی در آن برآورده و ارضا نمی‌شود. محبت مهمترین عامل سلامت روح كودك و عدم آن موجب ناهنجاری‌های روانی است. كمبود محبت مشكلاتی را پدید می‌آورد كه نه تنها برای طفل زیان‌بخش است بلكه زمینه را برای آشفتگی‌های اجتماعی فراهم می‌سازد تعالیم اسلامی برای رشد شخصیت انسان مربیان را امر به محبت و مهربانی نسبت به كلیه اقشار می‌نماید.

شرایط محبت به كودكان:
1- محبت در كودك باید راستین باشد، زیرا كودكان محبت‌های تصنعی و ساختگی را خوب درك می‌كنند و از آن متنفرند ممكن است كودك حقیقت این مسأله را خوب بفهمد ولی هرگز به زبان نیاورد.
2- محبت باید به گونه‌ای باشد كه كودك مزه آن را بچشد و این امر زمانی امكان‌پذیر است كه ما عملاً محبت خود را به او نشان دهیم بدین سان فقط دوست داشتن كودك در دل او علاقمندی قبلی به او كافی نیست او باید نشانه‌های محبت ما را ببیند و آن چه كه در درون‌ ما هست آشكارا حس كند این كار معمولاً از راه تغذیه، مراقبت‌ ما، توجه به او امكان‌پذیر است. تحسین‌ها، تشویق‌ها، همبازی‌شدن‌ با او جلوه‌هایی از ابراز محبت به كودك هستند.

3- محبت به كودك نباید بستگی به موقعیت او داشته باشد به عبارت دیگر نباید به او ابراز محبت كرد از آن بابت كه او زیباست چشم و موی قشنگی دارد، رشدش خوب است و یا در منزل كارهای خوشایند انجام می‌دهد و این جنبه‌ها زمینه را برای محبت بیشتر فراهم می‌آورند ولی نباید به عنوان ملاك محبت در تعلیم وتربیت مورد استفاده قرار گیرد.
4- محبت اولیا ومربیان نسبت به نوجوانان در حضورشان باید یكسان باشد زیرا تبعیض در محبت نسبت به یكی از كودكان باعث رنجش دیگری می‌شود. پیامبر اسلام می‌فرماید:«میان فرزندان خود عدالت و مساوات را رعایت نمایید چنانكه دوست می‌‌داریم میان شما در احسان و لطف ومحبت رعایت مساوات شود.

همچنین پیامبر اسلام فرمود« هر مؤدب و مربی كه متعهد تربیت سه نوجوان از این امّت (ملت اسلام) شود اگر آنها را به طور مساوی و برابر تعلیم نكند یعنی فقیر آنها را با غنی و غنی آنها را با فقیر، در ردیف هم نبیند در روز قیامت با خائنان محشور خواهدشد، طبیعی است.
5- هیچیك از پدر، مادر یا معلمین نباید محبت و مهر و جوان را به تنهایی در انحصار خود درآورند بلكه باید راه را بازگذارند تا كودك بتواند دیگران را نیز دوست بدارد.
6- طبیعی است مادران نسبت به فرزندان كوچك‌تر محبت بیشتری معمول می‌دارند این امر نباید موجب بی‌توجهی به فرزند بزرگ‌تر شود و او گمان كند كه پدر ومادر او را فراموش كرده‌اند و فرزند جدید را دشمنی برای خود بداند.

7- نوع محبت در سنین مختلف متفاوت است در 6 سال اول زندگی غالباً تكیه كودك بر لذت حسی است ولی در 6 سال دوم توجه به لباس او، پذیرش دوستانش و حفظ شخصیتش در جلوی دیگران بیشتر مطرح است.

8- محبت والدین در سال‌های اول زندگی بیشتر از سنین دیگر سازنده‌است گو این كه در سالهای بلوغ و جوانی هم این مسأله كم اهمیت نیست.
9- محبت اولیاء ومربیان نباید مانعی برای امر و نهی نسبت به كودك گردد آنجا كه جای مهر است باید مهربان بود و آنجا كه جای امر ونهی است باید همان را انجام داد.
10- كودك در خانواده از محبت سرشار والدین برخوردار است لذا باید بدو ورود به مدرسه و بعد از آن هم در تمام مقاطع تحصیلی و دانشگاهی از محبت فراوان مربیان خود بهره‌مند گردد.

زیان كمبود محبت در نظام تعلیم و تربیت:
به نظر بسیاری از دانشمندان منشأ بسیاری از عقده‌ها عدم ارضای كودك از محبت است زیانهای ناشی از كمبود محبت بسیار است از آن جمله این كه عدم ارضای نیاز كودك از محبت زمینه را برای كم‌روئی او فراهم می‌سازد. چنین كودكی در سنین بعدی در مواجهه با مشكلات و حل آنها ناتوان و عاجز خواهد بود كودكانی كه در دوره كودكی به اندازه لازم نبینند احیاناً در بزرگسالی ناسازگار و دچار عقده‌های روانی می‌گردند منشأ بسیاری از شرارتهای نوجوانان وحتی بزرگسالان كمبود محبت در دوران كودكی آنهاست بسیاری از خودكشی‌ها و

ناكامی‌های افراد معلول عدم تأمین آنها از محبت است. گاهی علت فرار نوجوانان از خانه این است كه خود را در خانواده تنها می‌بینند و كسی باآنها در تماس عاطفی نیست و مورد محبت واقع نمی‌شوند كمبود محبت گاهی موجب بروز عوارض جسمانی و روانی می‌گردد از قبیل بی‌اشتهایی، بدبینی، پر توقعی، زودرنجی، انزوا طلبی، خیالبافی و غیره.

سعه صدر مربیان تعلیم و تربیت:
یكی از روشهای تربیتی كه از اهمّیت خاصی برخوردار است و پیامبر اكرم(ص) وائمه معصومین فراوان بدان اهتمام ورزیده‌اند « بدی را به نیكی پاسخ گفتن است» اهمیت این روش تربیتی از دو جهت است. اول آنكه این روش تأثیر فراوانی بر روی متربی دارد و در صورتی كه از طرف مربی به جا و به موقع اعمال شود نتایج ارزشمندی به همراه خواهد داشت كه نمونه‌هائی از آن را در خلال سیره معصومین(ع) در این گفتار ارائه خواهم كرد خداوند تبارك و تعالی درباره بهترین طریق دعوت به سوی خدا خطاب به رسول اكرم چنین می‌فرماید: جواب یاوه‌گویی‌‌های آنها سخن حقی باشد كه بر زبان تو جاری می شود نه آن كه یاوه آنها را با یاوه‌ای دیگر پاسخ‌گوئی و با حلم و بردباری از نادانی آنها درگذر پس آن‌گاه همان كس كه گوئی با تو بر سر دشمنی است دوست و خویش تو گردد. پیامبر ما نه تنها به وسیله احسان در برابر بدی‌ها بارها افراد مختلف را اصلاح كرده بلكه با استفاده از همین روش به اصلاح جمع نیز پرداخته است.

آثار منفی افراط در محبت در امر تعلیم و تربیت:
آئین مقدس اسلام در برنامه تربیت كودك اولیاء و مربیان را از زیاده‌روی در اظهار محبت بر حذر داشته است آنانكه در مهر ونوازش فرزندان افراط می‌كنند وبا روش ناپسند خویش آنان را به بیماری خودپسندی مبتلا می‌سازند مورد نكوهش پیشوایان‌ اسلام هستند.
امام باقر علیه‌السلام فرمود: بدترین پدران كسی هست كه در نیكی ومحبت نسبت به فرزندان از حد تجاوز كنند و به زیاده‌روی و افراط بگرایند و بدترین فرزندان كسانی هستند كه در اثر تقصیر و كوتاهی در انجام وظائف پدر را از خود ناراضی نمایند.

شواهدی از محبت‌های افراطی
الف) مواردی كه والدین دچار محبت افراطی می‌شوند یكی زمانی است كه كودك بیمار می شود پدر كار را ترك كرده و مادر زندگی را فرموش نموده و تمام اوضاع خانوده به علت بیماری او مختل شده‌است. این محبت‌های افراطی اثری در علاج بیمار ندارد. وتنها او را لوس واز خود راضی بار می‌آورد، كودك برای این كه از نوازش پدر و مادر لذتی ببرد و به محبوبیت خود مطمئن گردد، گاهی خود را به ناخوشی می‌زند وقتی چنین طفلی با این عقده بزرگ می‌شود و می‌بیند كسی به او اعتنا نمی‌كند و در بیماری وی‌ هیچ‌ كس اظهار ناراحتی نمی‌نماید واضح است چه اندازه خود را كوچك می‌بیند و در ضمیر باطن احساس حقارت می نماید.

ب: مورد دیگر زمانی است كه كودك در حین ورزش با پیشامدی روبرو می‌شود مثلاً سرش به دیوار می‌خورد پدر و مادر عاقل در چنین مواردی اصلاً كودك را نگاه نمی‌كنند به انتظار فرزند اعتنایی ندارند و این پیشامد به چیزی نمی‌گیرند، با بی‌اعتنائی خود عملاً به كودك می‌فهمانند كه این حوادث در زندگی عادی است. تكرار محبت‌های بی‌مورد از طرف والدین به تدریج خوی ناپسند خودبینی وخودپسندی را در نهاد كودك رشد می‌‌دهد واو را لوس و ناز پروده بار می‌آورد.

موفقیت فرد را نشاط می‌بخشد و به او دل و جرأت می‌دهد تا دست به فعالیتهای بیشتری بزند والدین آگاه و مسلمان مجرب با تشخیص توانائی‌های فرزندان می توانند برنامه‌ای حساب‌شده تدارك ببینند وموقعیتها وزمینه‌هایی فراهم كنند تا علاوه بر فعالیتهای درسی در مواردی دیگر نیز استعداد‌های كودكان بارور شود. احساس مهم بودن و همچنین طرف توجه دیگران قرار گرفتن از نیازهای عاطفی است چه بسا كودكانی كه چون از راههای مثبت نتوانسته‌اند موجودیت وكارآیی خود را ثابت كنند از طریق منفی دست به این كار زده‌اند كه گاه نتایج بس ناگواری به بار آورده است.

 

اثر تربیتی محبت كه به خداشناسی منتهی می‌شود
ظرف محبت، جان انسان است، انسان بیش از یك جان و یك دل ندارد و محبت حق هم با مهر باطل نمی‌گنجد واگر انسانی دوست حق بود، نمی‌تواند دوست ناحق باشد و اگر دوست باطل بود، نمی‌تواند محب حق باشد.
محبت وقتی می تواند پایدار باشد كه محبوب دائمی باشد اگر محبوب از بین رفتنی باشد همین محبت دردآور خواهد شد.
محبت راه‌خداست، دوستی بی‌‌حركت میسر نیست حركت كردن در بخش اعتقاد و اخلاق و اعمال خلاصه می‌شود در هر سه بخش پیشگام، حبیب الله است كه خاتم انبیاست. امت در هر سه بخش از این اسوه محبت پیروی می‌كند تا برسد به جایی كه محبوب خدا بشود.

اگر كسی محبوب خدا می‌شود راه عقل و وحی را طی كند نه راه وهم و خیال را هرگز انسان خیال‌زده محبوب خدا نخواهد شد« والله لا یحب كل مختال فخور»( هر كس به رسیدن هر مقامی فخر كند باید بداند كه از راه محبت مانده است). در نتیجه از دین هم مانده است. دین می‌كوشد انسان را عقل اداره كند و وحی و رهبری نماید نه خیال و نه وهم.
تو فرشته شوی ‌ار جهد كنی از پی آنك برگ توت است به تدریج كنندش اطلس

اگر در این عالم برگ توت با تربیت پرنیان و حریر می‌شود چرا انسان با تربیت فرشته نشود؟چرا انسان همانند كرم ابریشم در كارش غوطه‌ور شود و بماند فرمود: هر چه غیر خداست می‌شود دنیا و انس و علاقه به دنیا ریشه هر گناه است تا علاقه نباشد، اراده نیست و تا اراده نباشد، قیام و اقدام هم نخواهد بود كما این كه تا كراهت وانزجار نباشد ترك و پرهیز نیست اگر تولّی و تبری از پایه‌های اصیل دین به شمار می‌آیند ولایت و برائت روی محبت و عدوات است انسان به محبوبش تولی دارد و از محبوبش تبری می‌جوید و به چیزی كه مهر می‌ورزد تولی دارد و از چیزی كه منجر است تبری دارد تا معیارهای محبت مشخص نشود مسئله تولی و تبری مبهم خواهد بود چون دین جز محبت چیز دیگر نیست.

زیرا انسان بر اساس محبت قیام و اقدام می‌كند اگر محبوب حقیقی داشت محبش حق می‌شود و بر معیار این حق قیام می‌كند. ابراهیم خلیل وقتی برهان توحیدی را طرح می‌كند با این كه خدا ملكوت عالم را نشانش داد از راه محبت مسئله را مطرح می‌كند. می‌گوید اِنی لا اُحبِّ الافلین چیزی كه غروب می‌كند محبوب نخواهد بود چیزی كه از بین رفتنی است محبوب نخواهد بود آفل و غروب كنند، در خور و شایسته محبت نیست.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

دانلود فایل word مقاله امام زمان

دانلود فایل word  مقاله امام زمان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل word مقاله امام زمان دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل word مقاله امام زمان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل word مقاله امام زمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل word مقاله امام زمان :

امام زمان

مقدمه:
سخن گفتن درباره حضرت مهدی (عج)، به نفس كشیدن می ماند كه گرچه مكرّر است، امّا برای ادامه حیات ضروری است.
درباره زندگانی و غیبت و ظهور امام زمان علیه السلام، كتاب های بسیاری نوشته شده كه مشتمل بر هزاران مجلّد است. با اینهمه ناگفته های فراوانی باقی مانده است كه بیان و تبیین آنها، تحقیقاتی گسترده تر و تألیفاتی افزون تر می طلبد.

علاوه بر اینها، تبلیغاتی اساسی و پیگیر بایسته است تا مردم كه به حق، در دوران انقلاب شكوهمند اسلامی، با اطاعت بی چون و چرا از رهبری معظّم آن، شیفتگی خود را به مقام برتر ولایتِ حضرت صاحب الزّمان علیه السلام نشان داده اند، بیش از پیش با آن بزرگوار آشنا شوند، و با دقت در ویژگی ها، و بهره گیری از فرمایشات حضرتش، سیره و سنّت او را بیشتر بشناسند.

به راستی از میان هزاران پرسشی كه درباره ولادت شگفت انگیز، و امامت زودهنگام، و علت و كیفیت غیبت صغری و كبری، و چگونگی بهره وری مردم در دوران غیبت، و طول عمر، و نحوه زندگی، و كیفیت ارتباط با مردم و محل سكونت و داشتن خانواده و امكان دیدار و معنای انتظار و عوامل تأخیر و تعجیل فرج، و مقدّمات ظهور، و ویژگی و تعداد یاران، و چگونگی تسلط بر سراسر گیتی، و نحوه حكومت آن حضرت مطرح است، توده مردم و حتّی جوانان و تحصیل كردگان جامعه به چند پرسش، جوابی قانع كننده دارند؟
چند نفرند آنها كه بر اساس حقوق شوقی خودجوش، و احساس نیازی درونی، در میان انبوه كتابهای موجود، به جستجوی گمشده خویش برآمده و به مقصد رسیده باشند؟
و آیا آنچه در دست است جوابگوی اینهمه احتیاج و اشتیاق هست؟!

فصل اول
مشخصات فردی حضرت
1-1- تولد شگفت انگیز امام زمان

حكیمه خاتون، دختر امام جواد علیه السلام، بعد از وفات حضرت امام حسن عسكری علیه السلام می گوید: بعد از اینكه امام هادی علیه السلام به شهادت رسید و امام حسن عسكری علیه السلام در جای پدر بزرگوار خود قرار گرفت، من به زیارت او می رفتم، چنانچه به زیارت پدر آن حضرت می رفتم. روزی به نزد ایشان رفتم. پس نرجس خاتون به نزد من آمد كه چكمه ام را از پایم دربیاورد.

گفتم: «ای خانم بزرگوارم! من باید چكمه ترا دربیاورم.»
گفت: «تو خانم بزرگوار من هستی! من باید چكمه ترا دربیاورم.»
گفتم: «خیر! به خدا قسم كه نمی گذارم چكمه مرا دربیاوری، بلكه من ترا بر دیدگان خود می گذارم و ترا خدمت می كنم.»
امام حسن عسكری سخنان ما را شنید و فرمود: «ای عمّه! خداوند ترا جزای خیر بدهد.»

من تا غروب آفتاب در نزد آن حضرت نشستم. سپس كنیزی را صدا كردم و گفت: «لباس مرا بیاور تا مراجعت بكنم.»
امام حسن عسكری فرمود: «ای عمّه! امشب را نزد ما بیتوته كن. زیرا امشب، شب نیمه شعبان است و بزودی در این شب مولودی كه كریم است و حجّت خداوند متعال بر خلق می باشد متولّد می شود، او كسی است كه خداوند به وسیله او زمین را بعد از مردنش، زنده می كند.
پس به درستی كه خداوند عزّوجلّ زود است كه ترا به ولیّ خود و حجّت خود بر خلق كه جانشین من است مسرور نماید.»
گفتم: «ای آقای من! از چه كسی این فرزند متولّد می شود؟»

حضرت فرمود: «از نرجس.»
پس من به خاطر این بشارت خوشحال شدم و نزد حضرت نرجس رفتم ولی در او اثر حملی را ندیدم، پس تعجّب كردم و به امام حسن عسكری عرض كردم: «من اثر حملی را در نرجس نمی بینم.»
حضرت تبسّمی كرد و فرمود: «ما اوصیاء از شكمها برداشته نمی شویم و مادرانمان، ما را در پهلوهای خود حمل می كنند، و ما از ارحام بیرون نمی آییم بلكه از طرف راست مادران خود بیرون می آییم زیرا ما نورهای خداوند هستیم كه كثیفی به ما نمی رسد.»
عرض كردم: «ای سیّد من! در چه وقتی از این شب، آن مولود، متولّد می شود؟»
حضرت فرمود: «در وقت طلوع فجر.»

چون من از نماز عشاء فارغ شدم، افطار كردم و به رختخواب رفتم و پیوسته مراقب نرجس بودم. چون نیمه شب شد، بر نماز خواندن برخاستم و چون نمازم تمام شد، دیدم نرجس خاتون خوابیده و هیچ مورد خاصّی وجود ندارد.

سپس بیرون رفتم تا ببینم كه فجر شده است یا نه، پس دیدم كه فجر اوّل، طالع شده است و نرجس خاتون همچنان در خواب بود، پس شكهایی به خاطرم راه یافت. در همین هنگام امام حسن عسكری از آن جایی كه نشسته بود، مرا صدا زد و فرمود: «ای عمّه! عجله نكن كه اینك امر ولادت نزدیك شده است.»
پس من نشستم و سوره های «الم سجده» و «یس» را خواندم و در خواندن بودم كه نرجس خاتون، ترسان بیدار شد. من سریع خود را به او رسانیدم و او را به سینه خود چسبانیدم و گفتم: «نام خدای بر تو باد! احساس چیزی می نمایی؟»

گفت: «بلی ای عمّه!»
در این حال، دیدم نرجس خاتون، اضطراب دارد، پس او را در بغل گرفتم و نام الهی را بر او خواندم. امام حسن عسكری صدا زد كه: «سوره قدر را بر او بخوان.»
از او پرسیدم: «چه حالی داری؟»
نرجس خاتون گفت: «ظاهر شد اثر آنچه مولایم فرمود.»

پس مشغول خواندن سوره قدر شدم چنانچه امام حسن عسكری امر فرموده بود. پس آن طفل در شكم نرجس خاتون نیز با همراهی می كرد و آنچه كه من می خواندم را می خواند و بر من سلام كرد و من ترسیدم. امام حسن عسكری صدا زد و فرمود كه: «ای عمّه! از قدرت الهی تعجّب نكن كه حقّ تعالی كوچكهای ما را به حكمت، گویا می گرداند و در بزرگی، ما را در روی زمین، حجّت خود می گرداند.»

سخن حضرت تمام نشده بود كه ناگهان حضرت نرجس از نظرم ناپدید شد و او را ندیدم. گویا پرده ای میان من و او زده شده بود. پس فریادكنان بسوی حضرت امام حسن عسكری دویدم. آن حضرت فرمود: «برگرد ای عمّه! كه او را در جای خود خواهی یافت.»
پس من مراجعت نمودم و بعد از زمان كمی، پرده برداشته شد و نرجس خاتون را دیدم كه بر وی نوری است كه چشمم را خیره نموده و حضرت صاحب الامر را مشاهده كردم كه به سجده افتاده و انگشتان سبّابه خود را به طرف آسمان بلند كرده بود و می گفت: «اشهد ان لا اله الا الله و انّ جدّی محمّد رسول الله و انّ ابی امیرالمؤمنین.» (یعنی: من شهادت می دهم كه نیست معبودی جز خداوند و به درستی جدّ من محمّد، فرستاده خداوند، و پدرم امیرالمؤمنین است.)

آنگاه یك یك امامان را شمرد تا اینكه به خود رسید، پس فرمود: «اللّهم انجزلی ما وعدتنی و اتمم لی امری و ثبّت وطاعتی و املاء بی الارض قسطاً وعدلاً.» (یعنی: خدایا وفا كن به آنچه كه به من وعده داده ای و امرم را تمام كن و قدمهایم را محكم گردان و به وسیله من زمین را پر از عدل و داد كن.)

در روایت دیگری آمده است: چون حضرت مهدی ، متولّد شد به زانو درآمده و دو سبابه خود را بلند نمود. آنگاه عطسه كرد و فرمود: «الحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی محمّد و آله عبداً ذكر الله غیر مستنكف و لا مستكبر.» (یعنی: سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است و درود خدا بر محمّد و آل او باد، بنده ای كه بدون هیچ ننگ و استكباری خدا را یاد كرد.)
آنگاه فرمود: «ظالمان گمان كردند كه حجّت خداوند باطل خواهد شد، اگر در سخن گفتن به من اجازه می دادند هر آینه شكّ زایل می شد.»
2-1- رفتن به عرش الهی و گفتگو با خدا

از امام حسن عسكری مرویست كه فرمود: «چون پروردگارم، مهدی این امّت را به من عطا فرمود، ملائكه او را فرستاد كه او را برداشتند و به سراپرده عرش بردند تا آنكه او در حضور قرب الهی ایستاد.

سپس خداوند به او فرمود: «مرحبا به تو ای بنده من كه دین مرا یاری می دهی و آنها را ظاهر می سازی!
سوگند خوردم كه به وسیله تو بگیرم و عطا كنم و به وسیله تو بیامرزم و عذاب نمایم. ای ملائكه! او را با مدارا و ملاطفت بسوی پدرش برگردانید و به او بگویید كه او در پناه و حفظ و حمایت و نظر عنایت من است تا آن زمان كه به وسیله او حقّ را برپا و ظاهر می نمایم و به وسیله او باطل را نابود می كنم.»
3-1- رشد و نموّ اعجاز انگیز امام زمان در كودكی

حكیمه خاتون می گوید: بعد از گذشت چهل روز از تولّد حضرت صاحب الامر ، ملائكه آن حضرت را بازگرداندند.
پس امام حسن عسكری من را طلبید. چون به خدمتش رسیدم، ناگاه آن كودك را دیدم كه در پیش روی او راه می رفت.
پس گفتم: «ای سیّد من! این پسر، دوساله است.»

حضرت تبسّمی كرد و فرمود: «بدرستی كه فرزندان انبیاء و اوصیاء هرگاه امام باشند، رشدشان غیر از رشد دیگران است و در هر ماه به اندازه یك سال دیگران رشد می كنند و در شكم مادرش سخن می گوید و قرآن می خواند و پروردگار خود را در زمان شیرخوارگی عبادت می كند و ملائكه، او را اطاعت می كنند و در بامداد و پسین بر او نازل می شوند.»
پس پیوسته در هر چهل روز، ملائكه آن كودك را برمی گرداندند تا آنكه، چند روز قبل از وفات امام حسن عسكری ، حضرت صاحب الامر ، مردی شده بود. من او را نشناختم و به امام حسن عسكری عرض كردم: «این چه كسی است كه دستور می فرمایی كه روبروی او بنشینم؟»

حضرت فرمود: این پسر نرجس است! این جانشین من است و بزودی من از میان شما می روم، پس سخن او را بشنو و امر او را اطاعت كن.»
پس بعد از چند روز امام حسن عسكری از دنیا رفت.
4-1- القاب و كنیه امام زمان
نام: محمد
كنیه: ابوالقاسم
امام زمان هم نام و هم كنیه حضرت پیامبر اكرم (ص) است. در روایات آمده است كه شایسته نیست آن حضرت را با نام و كنیه، اسم ببرند تا آن گاه كه خداوند به ظهورش زمین را مزیّن و دولتش را ظاهر گرداند.

القاب: مهدی، خاتم، منتظر، حجّت، صاحب الامر، صاحب الزمان، قائم و خلف صالح.
شیعیان در دوران غیبت صغری ایشان را «ناحیه مقدسه» لقب داده بودند. در برخی منابع بیش از 180 لقب برای امام زمان بیان شده است.
منصب: معصوم چهاردهم، امام دوازدهم شیعیان و برپاكننده اولین حكومت واحده جهانی در دوره آخر الزمان.
تاریخ ولادت: نیمه شعبان سال 255 هجری.

برخی روز تولد آن حضرت را هشتم شعبان و برخی دیگر 23 رمضان دانسته اند.
سال تولد آن حضرت را نیز برخی 256 و برخی 258 دانسته اند.
محل تولد: سامرا (در سرزمین عراق كنونی).

نسب پدری: ابومحمد، حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب .
نام مادر: نرجس. نام اصلیِ وی ملیكه، دختر یشوعای، فرزند قیصر روم است. برخی گفته اند كه نام وی صیقل می باشد.
5-1- اختلافات ثبت شده در سال تولد آن حضرت

در مجملی از تاریخ ولادت و شمه از حالات آن جناب در حیات پدر بزرگوارش صلوات الله علیهما در ارشاد شیخ مفید مذكور است كه ولادت آنحضرت در شب نیمه شعبان سنه دویست و پنجاه و پنج بود. شیخ كلینی در كافی و كراچكی در كنزالفواید و شهید اول در دروس و شیخ ابراهیم كفعمی در جنه و جماعتی موافقت كردند ولكن شیخ مفید در مسارالشیعه سنه پنجاه و چهار گفته و در تاریخ قم تألیف حسن بن محمد بن حسن قمی مذكور است كه ولادت روز آدینه هشت روز از ماه شعبان گذشته و بروایتی شب آدینه یك نیمه از ماه شعبان برآمده سنه دویست و پنجاه و پنج از مادر در وجود آمده است و به روایتی سنه پنجاه و هفت و در شجره پنجاه و هشت و حسین بن حمدان خصینی روایت كرده در هدایه خود از

عیسی بن مهدی جوهری كه گفت بیرون رفتیم من و حسین بن غیاث و حسین بن مسعود و محجل بن محمد بن احمد بن الخصیب از حلا بسوی سر من رأی در سنه دویست و پنجاه و هفت پس از مداین رفتیم به كربلا پس زیارت كردیم ابی عبدالله را در شب نیمه شعبان پس ملاقات نمودیم برادران خود را كه مجاور بودند مرسید ما ابی الحسن و ابی محمد علیهما السلام را در سرمن رای و ما بیرون رفته بودیم بجهت تهنیت مولد مهدی پس بشارت دادند برادران ما ما را كه مولد پیش از طلوع فجر روز جمعه بود هشت روز از ماه شعبان گذشته تا آخر حدیث كه طولانیست و در آخر آن گفته كه من ملاقات كردم این هفتاد و چند نفر را و سئوال كردم از ایشان از آنچه خبر داد به من عیسی بن مهدی جوهری پس خبر دادند مرا به

تمام آنچه او خبرداد و ملاقات كردم در عسكر یكی از موالیان حضرت جواد و ملاقات كردم ریان غلام حضرت رضا و همه خبر دادند مرا به آنچه آنها خبر دادند ولكن جمعی دعوای شهرت كردند بر نیمه و شیخ طوسی و ابن طاوس دعائی نقل كردند در آن كه خواهد آمد در باب دوازدهم و در روز كه جمعه بود خلافی نیست و در سال خلاف شدیدیست و علی بن حسین مسعودی در اثبات الوصیه در پنجاه و شش گفته و لكن روایت پنجاه و پنج را ذكر كرده چنانچه بیاید و و احمد بن محمد فریابی (فاریابی) را وی تاریخ موالید ائمه علیهم السلام نصر

بن علی جهضمی كه در عصر ولادت بوده در پنجاه و هشت ضبط كرده و لكن اقوی قول اولیست بجهت روایت صحیحه كه شیخ ثقه جلیل ابومحمد فضل بن شاذان كه بعد از ولادت حضرت حجت و پیش از وفات حضرت عسكری وفات كرده در كتاب غیبت خود ذكر كرده و گفت حدیث كرد مرا محمد بن علی بن حمزه بن الحسین بن عبید الله بن عباس بن علی ابن ابی طالب گفت شنیدم از حضرت امام حسن عسكری كه می گفت متولد شد ولی خدا و حجت خدا بر بندگان خدا و خلیفه من بعد از من ختنه كرده در شب نیمه ماه شعبان سال دویست و پنجاه و پنج نزد طلوع فجر و اول كسیكه او را شست رضوان خازن بهشت بود با جمعی از ملائكه مقربین كه او را به آب كوثر و سلسبیل شستند.

فصل دوم
غیبت صغری
1-2- غیب چگونه است؟
باید گفت غیب بر دو قسم است:
1- غیب مطلق و 2- غیب نسبی

غیب مطلق آن غیبی است كه ابداً قابل ظاهر شدن نیست مثل ذات مقدّس خدا، و غیب نسبی آن غیبی است كه نسبت به بعضی از افراد در برخی از زمان ها غیب است، ولی نسبت به دیگران غیب نیست، و یا این كه این غیب ممكن است به حضور مبدّل گردد، مثل اینكه الآن واشنگتن برای ما غیب است از وضع آنجا و حوادث و قضایائی كه در آن شهر اتفاق می افتد بی خبریم ولی همین غیب برای كسانی كه الآن در واشنگتن هستند و حوادث و قضایای آن شهر را با چشم می بینند حضور است، یا وضع زندگی شما ده سال دیگر الآن برای شما غیب است، ولی هنگامی كه این ده سال سپری شد، وضع شما بعد از ده سال برای شما حضور می شود، البتّه آن غیبی كه جز خدا نمی داند و هیچ كس بر آن مسلّط نمی

شود، غیب مطلق است كه ذات مقدّس پروردگار باشد، ولی غیب نسبی برای افراد با وسائلی قابل درك است، مثلاً ممكن است الآن شما شهر واشنگتن را كه برایتان غیب است به وسیله تلویزیون ببینید و این غیب حضور می شود، یا به وسیله تلفن از حوادث آنجا در همین الآن آگاه شوید و این غیب برای شما حضور می شود، در مورد پیغمبر (ص) و امام (ع) قائل هستیم كه این امور (غیب نسبی) را آنها با نیروی خداداد و امواج آزاد روح درك می كنند و یا اینكه بر حسب ارتباط با خدا پروردگار آنها را از اینگونه امور آگاه می كند.

البتّه ما قائل هستیم غیب مطلق (یعنی ذات مقدّس پروردگار) برای آنها قابل درك نیست و هیچگاه بكنه خداوند پی نمی برند، و همان است كه خدا فرموده: وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِلّا هو- در نزد خدا است كلیدهای غیب و آن را نمی داند مگر خود او.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی دانلود فایل word مقاله امام زمان آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل دانلود فایل word مقاله امام زمان هدایت میشوید
دانلود فایل word مقاله امام زمان

دانلود این فایل